• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Çıkmış Sorular

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
771
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

1. Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp
Savaşı sırasında karadan
Trablusgarp’a yardım göndermesini
engelleyen durum, aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Mısır’ın, İngiltere işgalinde bulunması
B) Osmanlı donanmasının yetersiz
olması
C) Yerli halkın İtalyanların yanında
yer alması
D) İtalyanların, Çanakkale
Boğazı’nı kuşatması


2. Balkanlara egemen olmak amacıyla
“Panslavizm” politikasını
izleyen
devlet, aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Almanya B) İtalya
C) Fransa D) Rusya

3. I- Romanya
II- Sırbistan
III- Yunanistan
IV- Bulgaristan
Yukarıdaki devletlerden hangileri,
I. Dünya Savaşı’nda İtilafbDevletleri
grubunda yer almıştır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I, II ve III D) II, III ve IV

4. Osmanlı orduları, I. Dünya
Savaşı’nın Irak Cephesi’nde,
aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?
A) Ruslarla B) İngilizlerle
C) Yunanlılarla D) Fransızlarla


5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin BrestLitowsk
Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri
değildir?
A) Muş B) Kars
C) Batum D) Ardahan

6. Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı, Osmanlı Devleti
adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ali Fuat Cebesoy
B) Kazım Karabekir
C) Rauf Orbay
D) Refet Bele

7. Çukurova Bölgesi’nin,
Fransızlar ve Ermeniler tarafından
işgal edilmesini önlemek amacıyla
kurulan cemiyet, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti

8. “Yolunda yürüyen bir yolcunun,
ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak
ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”
ATATÜRK
Atatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Gerçekçi oluşun
B) İdealist olmanın
C) İleri görüşlülüğün
D) Yaratıcı düşüncenin
9. Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan
ilerleyişini durdurmak için
Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları
ortak cephe, aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Batı Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Yemen Cephesi

10. Mustafa Kemal’in, Samsun’dan
itibaren bütün doğu illerindeki
askerî ve sivil makamlara emir
verme yetkisiyle atandığı görev,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırım Orduları Grubu
Komutanlığı
B) Hareket Ordusu Kurmay
Başkanlığı
C) Sofya Ataşemiliterliği
D) 9. Ordu Müfettişliği


11. Amasya Genelgesi hakkında,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımsızlığın millete dayanılarak
sağlanacağı vurgulanmıştır.
B) Kurtuluş Savaşı’nın amacı,
gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
C) İstanbul Hükûmetinin görevini
yerine getiremediği belirtilmiştir.
D) Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü
temsil etme yetkisini
vermiştir.


12. Osmanlı ordusunun, aşağıdaki
rütbelerinden hangisinin karşılığı
“Kıdemli Yüzbaşı”dır?
A) Ferik B) Müşir
C) Kolağası D) Miralay

13. Hatay - Dörtyol’da, Kurtuluş

Savaşı’nın ilk silahlı direnişi,
aşağıdakilerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A) İngilizlere B) Fransızlara
C) İtalyanlara D) Yunanlılara

14. Osmanlı tarihinde Ermeni sorunu,
aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
ile ilk kez uluslararası bir sorun
olarak ortaya çıkmıştır?
A) Berlin Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Ayastefanos Antlaşması
D) Sykes-Picot Antlaşması

15. Türkiye Büyük Millet Meclisini

ilk tanıyan devlet, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İtalya B) Rusya
C) Ermenistan D) Yunanistan

16. Mustafa Kemal Paşa’nın,
“Başkomutan” olarak yönettiği
ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü B) II. İnönü
C) Sakarya D) Trablusgarp


17. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı
“İstiklal Marşı” şiiri, aşağıdaki
tarihlerin hangisinde TBMM
tarafından yeni Türk devletinin
“Millî Marş”ı olarak kabul edilmiştir?
A) 23 Nisan 1920
B) 12 Mart 1921
C) 08 Ağustos 1921
D) 29 Ekim 1923

18. Kütahya - Eskişehir
Savaşları’ndan sonra,
TBMM’deki bazı milletvekilleri
arasında görülen genel kaygının
nedeni, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuvayımilliyenin dağılması
B) Ankara’nın işgal edileceği haberi
C) Tekâlifimilliye Emirlerinin ya-
yınlanması
D) Son Osmanlı padişahı VI.
Mehmet’in ülkeyi terk etmesi

19. Millî Mücadele Döneminde,
aşağıdaki devletlerden hangisinin
TBMM’yi desteklemesi, diğer
devletleri de olumlu yönde
etkilemiştir?
A) Fransa B) İngiltere
C) Ermenistan D) Sovyet Rusya

20. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan
Barış görüşmelerinin çıkmaza
girmesine neden olan konu
başlıklarından biri değildir?
A) Türkiye’nin rejimi
B) Osmanlı borçları
C) Kapitülasyonlar
D) Ermeni yurdu
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
 • Tarih 6 Çıkmış Sorular
 • Tarih 2 Çıkmış Sorular
 • Çıkmış Sorular
 • En Çok Görüntülenen Konular
 • Tarih 6 Çıkmış Sorular
 • Tarih 2 Çıkmış Sorular
 • Çıkmış Sorular
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Tarih 6 Çıkmış Sorular
 • Tarih 2 Çıkmış Sorular
 • Çıkmış Sorular
 • Üst Alt