• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Kazanımları,Açıklamaları,Ünitenin Kapsadığı Olaylar (Ünitenin Konuları)

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,366
Tepkime puanı
17,640
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

KAZANIMLAR - AÇIKLAMALAR

1. İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşan dünya güç dengesini analiz eder.

[!] Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki güç olarak ortaya çıkmasının sebepleri ve bu durumun uluslararası politikaya etkilerine değinilecektir.

[!] İdeolojilerin diplomaside araç olarak kullanılmasına değinilecektir.

2. Doğu Bloku’nun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri kavrar.

[!] Doğu Avrupa’da bazı devletlerin Sovyet güdümüne girmesi ve Almanya’nın ikiye ayrılmasına yer verilecektir.

[!] Sovyet Bloku’nun dışında Yugoslavya, Arnavutluk, Çin, Kuzey Kore ve Küba’da sosyalist ve komünist rejimlerin iktidara geldiği belirtilecektir.

[!] SSCB’nin ideolojik, ekonomik ve askerî iş birliği amacıyla kurduğu kurum ve kuruluşlara (Kominform, COMECON, Varşova Paktı) yer verilecektir.

[!] SSCB-Yugoslavya ve SSCB - Çin Halk Cumhuriyeti anlaşmazlığı, Macaristan ve Çekoslovakya ihtilalleri, SSCB’nin hâkimiyet politikasına karşı tepkiler çerçevesinde ele alınacaktır.

3. Batı Bloku’nun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirir.

[!] SSCB’nin yayılmasına karşı ABD’nin aldığı ekonomik ve askerî önlemler ele alınacaktır.

[!] Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın amaçları ve uygulamadaki sonuçları ele alınacaktır.

[!] NATO’nun kuruluş amacına ve bloklar arası ilişkilere etkisine yer verilecektir.

[!] Soğuk Savaş Dönemi Avrupa’daki gelişmeler çerçevesinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluşuna değinilecektir.

4. Ortadoğu’daki gelişmeleri açıklar.

[!] Fransa ve İngiltere’nin Ortadoğu’da etkinliğinin azalmasının sebep ve sonuçlarına yer verilecektir.

[!] Manda yönetimlerinin kaldırılmasından sonra bağımsız devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarına da kısaca değinilecektir.

[!] İsrail Devleti’nin kurulması ile ilgili gelişmelere değinilecektir.

[!] Eisenhower Doktrini’ne değinilecektir.

5.Uzakdoğu’daki siyasi gelişmeleri fark eder.

[!] Çin’deki rejim değişikliğinin dünya güçler dengesi üzerindeki etkilerine yer verilecektir.

[!] Kore Savaşı ve SEATO’nun kuruluşu, SSCB ve ABD’nin Uzakdoğu’daki hâkimiyet mücadeleleri çerçevesinde ele alınacaktır.

6. Klasik sömürgecilik anlayışındaki değişimin sonuçlarını açıklar.

[!] Asya ve Afrika’daki sömürgeciliğin tasfiyesine yol açan iç ve dış gelişmeler ele alınacaktır.

[!] Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarını kazanma sürecine yer verilecektir.

[!] Asya ve Afrika’daki diğer ulusların (Seylan, Birmanya, Vietnam, Malezya, Endonezya, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Sudan, Gana, Somali, Gine ve Nijer) kimlere karşı bağımsızlık mücadelesi verdikleri ele alınacaktır.

[!] Bağımsızlıklarını kazanan devletlerin yaşadıkları siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların sebeplerine değinilecektir.

[!] Afrika Birliği Teşkilatı’na değinilecektir.

7. Soğuk Savaş Döneminde Türk dış politikasının esaslarını açıklar.

[!] İki kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin izlediği politika gerekçeleri ile ele alınacaktır.

[!] Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesinin gerekçelerine değinilecektir.

[!] Türkiye’nin NATO’ya giriş süreci ele alınacaktır. [!] Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesinin sebeplerine değinilecektir.

[!] Balkan Paktı ve Bağdat Paktı ele alınacaktır.

8. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.

[!] Türkiye’de çok partili hayata geçişin sebeplerine değinilecektir.

[!] 1946, 1950 seçimlerinin önemine değinilecektir.

[!] Ekonomik gelişmeler, grafik ve istatistiki veriler de kullanılarak ele alınacaktır.

9. Soğuk Savaş Döneminde meydana gelen bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki gelişmeleri açıklar.

[!] Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik gelişmelere etkisine değinilecektir.ÜNİTENİN KAPSADIĞI OLAYLAR (ÜNİTENİN KONULARI)

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DONEMİ

A. BLOKLARIN KURULUŞU

1. Doğu Blokunun Kuruluşu
a. Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler
b. Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması
c. Sosyalist Blokta Sarsıntılar
2. Batı Blokunun Kuruluşu
a. Truman Doktrini
b. Marshall Planı
c. NATO’nun Kuruluşu
d. Avrupa Konseyinin Kuruluşu
e. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU

1. İsrail’in Kuruluşu
2. Eisenhower Doktrini

C. UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA

1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
2. Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri
a. Kore Savaşı
b. SEATO’nun Kuruluşu

D. ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU

1. Güney Asya’daki Gelişmeler
2. Afrika’daki Gelişmeler

E. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE

1. Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası
a. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi
b. Türkiye’nin NATO’ya Girişi
c. Balkan Paktı’nın Kurulması
d. Bağdat Paktı’nın Kurulması
2. Türkiye’de Hayat
a. Siyaset
b. Ekonomi
c. Sosyal ve Kültürel Hayat

F. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt