• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Soğuk Savaş Dönemi Testi 2

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Soğuk Savaş Dönemi Test 21. SSCB’nin yayılma siyasetine karşı II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı devletler tarafından oluşturulan NATO’ya, Sovyetler ile karşı karşıya gelmeleri durumunda yakın bir cepheye sahip olunması amacı doğrultusunda Türkiye’de kabul edilmiştir.

Buna göre Türkiye ile ilgili,

I. coğrafi konumundan yararlanılmaya çalışıldığı,

II. Sovyetler’e karşı topraklarının kullanılabileceği,

III. dış siyasette Batı ile birlikte hareket ettiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III2. SSCB ile ABD arasında imzalanan ve silahsızlanmayı öngören Salt – II Antlaşması’nı ABD Kongresi, kamuoyunun tepkisinden dolayı onaylamaktan vazgeçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Silahlanmanın tehdit olmaktan çıktığının

B) Sovyetlerin yayılmacı politikasını terk ettiğinin

C) ABD halkının antlaşmadan memnun olmadığının

D) Uluslar arası barışın tam olarak sağlandığının

E) Soğuk Savaş döneminin sona erdiğinin3. I. ile II. Dünya Savaşları sonucunda sivil kayıpların artması sonucu özellikle Sovyetler ile ABD arasında silahlanma yarışına son vermek amacıyla ikili görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler sonucunda antlaşmalar imzalanmıştır.

Silahsızlanma Dönemi olarak adlandırılan bu dönemi aşağıdaki olaylardan hangisi olumsuz etkilemiştir?

A) Küba Krizi

B) Salt I ve Salt II Antlaşmaları

C) Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’nun kurulması

D) Helsinki Deklerasyonu’nun yayınlanması

E) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin oluşturulması.4. 1962 Küba Krizi’nin son bulmasıyla ABD ile Sovyetler arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, Nükleer silahların sınırlandırılması, NATO’nun Doğu Bloku ülkelerine karşı silahlanma yarışını sonlandırması gibi konularda fikir birliğine varılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

A) Diplomatik ilişkilerin gelişmesi

B) Barış ortamının güçlenmesi

C) Soğuk Savaş’ın güç kaybetmesi

D) Silahsızlanma antlaşmalarının imzalanması

E) Kore Savaşı’nın başlaması.5. Çin, Tibet’ten sonra Hindistan’ın kuzeybatı topraklarını kendi toprakları içinde görmüş ve bölgeyi 20.000 askerle işgal etmiştir.

Bu olay aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamamıştır?

A) Güneydoğu Asya’da barışın bozulmasına

B) Çin’in uluslar arası saygınlığının artmasına

C) Çin sınırındaki Nokta Geçidi’nin kapanmasına

D) Hindistan ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine

E) ABD ile SSCB’nin olaya müdahale etmesine.6. 1975 yılında ABD, Kanada ve 32 Avrupa ülkesinin katılımı ile imzalanan Helsinki Deklarasyonu’nda,

- Egemenliğin getirdiği ilkelere saygılı olunması

- Devletlerin toprak bütünlüğünün sağlanması

- Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi

- Temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi konularda kararlar alınmıştır.

Buna göre Helsinki Deklerasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Barışın korunmasını amaçladığı

B) Demokratik gelişmelere katkı sağladığı

C) Uluslar arası siyasi bir belge özelliği taşıdığı

D) İmza sürecinin uzun bir zamanda gerçekleştiği

E) Evrensel insan haklarını temel aldığı7. SSCB, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kendi yanına çekerek Yugoslavya ve Yunanistan’ı Balkanlarda sıkıştırırken Türkiye’nin NATO’ya üyeliği sonrası Türkiye üzerindeki baskılarını da artırmıştır. Bunun üzerine Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan bir araya gelerek ekonomik kültürel ve ortak savunma konularında işbirliği oluşturdukları Balkan Paktı’nı 28 Şubat 1958’de imzalamışlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Balkan devletleri Türkiye ile işbirliği yapmaktan kaçınmaktadır.

B) Devletler arası ittifakların oluşturulmasında bölgesel güvenliği sağlama amacı vardır.

C) SSCB var olan sınırlarını korumaya çalışmaktadır.

D) Dünya devletleri, aralarındaki münasebetleri silahlı çatışmalarla çözmeye çalışmaktadır.

E) Bölgesel barışların sağlanmasında devletlerin verdiği tavizler etkili olmuştur.8. İngiltere – Mısır ve Arap – İsrail gerginlikleri Türkiye ile Irak’ın diplomatik olarak yakınlaşmasını sağlarken daha sonra Pakistan ve İran’ın da bu yakınlaşmanın içinde yer almasıyla beraber Ortadoğu’da bu devletler tarafından bir savunma sistemi meydana getirilmeye çalışılmıştır. Bu devletlerin arasına İngiltere’nin de katılması ile Bağdat Paktı adı verilen bir ittifak antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre, Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yayılmacı bir siyasetle hareket ettiği

B) Uluslar arası çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğu

C) Devletler arası çıkar çatışmalarından doğabilecek zararları en aza indirmeye çalıştığı

D) Bölgesel ittifak girişimlerine sıcak bakmadığı

E) Uluslar arası siyasal gerginlikleri önemsemediği.9. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin meclise verdiği teklifleri eleştiren Menderes, Köprülü ve Koraltan gibi şahısların partiden ayrılması sonrası kurulmuştur. Demokrat Parti Türkiye’de siyasal sistemin demokratikleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin sağlanması ve ekonomide liberalizmin egemen kılınması amaçlarına yönelik politikalar izlemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’de çok partili sürecin tekrar başladığı

B) Demokratikleşme sürecinin hızlandığı

C) Demokrat Parti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yeni açılımlara yöneldiği

D) Cumhuriyet Halk Partisi’nin görüş ve önerilerinin her zaman kabul edildiği

E) Cumhuriyet Halk Partisi içindeki üyelerde fikir birliğinin olmadığı.10. 1961 Anayasası’na göre, “ Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde yerini alır. “ maddesine göre devlete ait olan,

I. yasama,

II. yürütme,

III. yargı

güçlerinden hangilerinin ön planda tutulduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III11. Aşağıdakilerden hangisi ordu tarafından gerçekleştirilen bir darbe sonucu hazırlanan anayasalardandır?

A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

B) Kanun-u Esasi

C) 1921 Anayasası

D) 1924 Anayasası

E) 1961 Anayasası

1. E 2. C 3. A 4. E 5. B 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A 11. E
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt