• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Rene Basset

Ece

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
14,110
Puanları
0
BASSET, RENE


(1855-1924) Fransız şarkiyatçısı.

Fransa'nın LunĞville şehrinde doğdu; ilk ve orta öğrenimini burada yaptı. 1878 yılında Nancy'de edebiyat sahasında öğrenim gördü ve aynı yıl Paris'e gitti; Paris'te çalışmalarını Arapça, Farsça, Türkçe ve Rusça üzerinde yoğunlaştırdı. Doğu dilleri, özellikle Arapça üzerine yaptığı araştırmalar dikkati çekince 1880'-de Cezayir'de Cezayir Yüksek Edebiyat Okulu'nun[111] öğretim kuruluna alındı. Bu okulda başta Arapça olmak üzere Habeşçe, Türkçe ve Berberice derslerini okutma görevi kendisine verildi. Bu sırada fırsat buldukça ve yaz tatillerinden faydalanarak Cezayir'den başka Fas, Tunus, Senegal ve Gine gibi Afrika'da Fransız himayesinde bulunan İslâm topraklarını gezdi. Daha çok Tunus'ta derlediği çeşitli İslâmî yazmaları, özellikle Arapça metinleri inceledi ve bunlardan ilham alarak halk hikâyeleri üzerine çok sayıda kitap yazdı. Fakat asıl ihtisası Berberi dilleri, tarihi, kültürü ve arkeolojisi üzerine olup Berberîler'le ilgili bilgilerin ele alınmasına, gelişme ve çoğalmasına kapı aralayan çok sayıda araştırması bulunmaktadır.

1898 yılında Fransız Akademisi'ne gözlemci üye olarak kabul edildi. 1905'te Cezayir'de toplanan şarkiyatçılar kongresinin başkanlığını yaptı. Lizbon, Mad-rit, Roma ve Şam'da birçok ilmî Kuruluşun üyesi oldu ve Encyclopedie de L'Is-lam'm (Leiden) idare kuruluna seçildi. Bu arada Fransız hükümeti de çalışmalarını takdir ederek onu Cezayir konsolosluğuna tayin etti; ancak Basset bu teklifi kabul etmedi ilimle meşgul olmayı tercih ettiğini bildirdi. 1911 yılında çalıştığı Cezayir Yüksek Edebiyat Okulu fakülteye dönüştürülünce[112] kendisi dekanlığına getirildi.

Rene Basset Cezayir'de öldü. Ölümünden sonra hâtırasına iki ciltlik bir eser yayımlandı.[113]

Eserleri. Basset birçok kitap, makale, ansiklopedi maddesi, gezi notu, hikâye ve deneme yazmıştır. En önemli kitapları şunlardır: Prieres des Musulmetns chinois[114]; La poesie arabe ante-islamique[115]; Contes des Dix Vizirs [116] Melanges d'histoire et de litterature orientale[117]; Les aventures de Tamim ad-Dari[118]; Notice sur les manuserits orientaıvc de deux bibliothequ.es de Lisbonne[119]; La bordah du Cheikh el Bousiri[120]; His-toire de la conquete de l'Abyssinie par le Cheikh Chihab ed-din[121]; Le livre des conquetes de î'If-riqyah et du Maghrip[122]; Tableau de Cebes d'Ibn Miskaweih[123]; L'Algerie par les monu-ments[124]; Hercule et Mahomet[125]; La Khazradjiyah, traite de metrique arabe[126]; Deux ver-sions arabes inedites du roman des sept vizirs[127]; Contes popu-İaires d'Afrique[128]; Recherches sur îes sources bibliographiques de la Salwat el Anfâs[129]; La Banat So'âd[130]. Basset'in Berberîler'le ilgili belli başlı çalışmaları da şunlardır: Notes de lexicographie berbere[131]; Contes populaires berberes[132]; Recueil de textes et de documents relatiîs â la philologie berbere[133]; Etudes sur les dia-lectes berberes[134]; Les noms de metaux et de couleurs en berbere[135]; Le nom berbere de Dieu ehez les Abadhites[136]; Recherches sur la religion des berberes[137]; Les mots arabes passes en berbere.[138]Bibliyografya:


Melanges RenĞ Basset, Fas 1925; Necîb Akl-kf, el-Müsteşrikün, Kahire 1980, I, 216-218; Zi-riklî, el-AcSâm, 111, 39; E. Lövi-Provençal, "Rene Basset 1855-1924", HespĞris, IV, Paris 1924, s. 1-8; A. Bel. "Rene Basset", RAfr., LXV (1924), s. 12-19; G. Ferrand, "Rene Basset 1855-1924", JA, 204 (1924), s. 137-141; Muhammet! Ebû Şeneb. "el-Merhûm el-'allame Rene Basset", MMİADm., İV/4 (1924), s. 164-166; TA, V, 370.

 
Üst Alt