• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanli'da Üretİm

ozumozdemir

Usta Üye
Katılım
4 Ocak 2010
Mesajlar
137
Puanları
0
Yaş
51
ÜRETİM YAPISI

· Osmanlı Devleti iaşe ilkesi gereğince ihtiyaçduyulan her türlü malın karşılanması için tarımsal ve sınai üretime büyük önem vermiştir.
· Tarımsal üretim tımar sistemi çerçevesinde;sınai üretim ise loncalar vasıtasıyla yapılırdı.
· Devlet üretimde devamlılığı sağlamak için ziraitoprakların mülkiyetini fertlere bırakmaz,onlara ancak muhafaza göreviverirdi.Çiftçilerin zirai üretimi düşürmeye sebep olacak şekilde şehirlere yada başka bölgelere göç etmesine izin verilmezdi.
· Zirai üretimden gelen gıda maddeleri ilehammaddeleri kaza merkezinde satın almak,işlemek ve satmak kasaba esnafınıntekelindeydi.
· Devlet üretim-tüketim dengesini de korumaya önemverirdi.Üretimin hedefi ihtiyaçların karşılanmasıydı.Yurtiçi ihtiyaçlarkarşılandıktan sonra artan malların ihracına izin verilirdi.


a) ZİRAİ ÜRETİM:
· Osmanlı ekonomisinde zirai üretimin hukukiçerçevesi tımar sistemiyle belirlenmiştir.Ülke toprakları ihtiyacı karşılayacaktarım kapasitesine sahipti.
· Bunu dışında şehirlerin çevresinde bağcılık,bahçecilikve sebzecilik yapılırdı.
· Devlet,zirai ürün arzını yüksek tutmak için zamamnzaman ihraç yasakları koymuştur.
· Konargöçerler hayvancılıkla uğraşılardı.
· 16 ve 17. Yy.’da celali isyanları ve 17 ve 18.Yy.’da büyük üreticilerin çıkması tımarsisteminin bozulmasına neden olsa da hakim üretim tipi yine zirai üretim olmayadevam etmiştir.
b) SINAİ ÜRETİM:
· Osmanlı’da sanayi küçük işletmelerden oluşmuşolup LONCA adı verilen esnaf teşkilatının elindeydi.Her loncada aynı mesleğesahip esnaf bir araya gelirdi.
· Loncalar bir beldede üretilen malınmiktarı,kalitesi ve fiyatını belirlemede söz sahibiydi.
· Sanayi üretimi deri işletmeciliği,ipekli veyünlü dokumacılıkta olduğu gibi hayvancılık;pamuklu dokumacılıkta ise tarımlailişlkiliydi.Gemi inşa sanayisi ise Devletin bizzat yürüttüğü bir sanayidalıydı.


TARIM VE HAYVANCILIĞA DAYALI SANAYİLER:
· Bu alanda önemli bir dal olan dokumasanayi,lifli bitkileri hammadde olarak kullanan ,yünlü kumaşlar ve i,peklidokuma üretenler olmak üzere üç kısımda ele alınırdı.Birinci tür liflibitkilere dayalı üretim Anadolu’nun her tarafında yaygındı.
· Deri sanayi İstanbul,Edirne,Kayseri,Ankara,Bursave Konya gibi şehirlerde önemli bir yere sahipti.
· Halıcılık Gördes,Uşak,Kula Denizli’de yaygındı.
· Ankara’da dokunan yünlü dokumaya büyük bir iç vedış talep vardı.
· Deri ve dokuma sanayiindeki gelişme boyacığı daönemli hale getirmişti.
· 16. Yy. sonlarındaki celali isyanları tarımıolumsuz etkilemiş,ayrıca batının yüksek hammadde talebi bazı dönemlerdeOsmanlı’nın güvenliğini tehlikeye sokmuş,iç üretimdeki yetersizliğiarttırmıştır.
· 18. Yy.’ın ikinci yarısına kadar Osmanlı batınınfabrika gücüne başarıyla direnmiş ancak 19.yy.’dan itibaren Avrupa mallarınınOsmanlı pazarında talep görmesiyle Osmanlı sanayisi çökmüştür.

MADANCİLİK VE MADEN SANAYİİ:
· Osmanlı para politikasına göre ve silahsanayiine göre madan işletmeciliğini geliştirmiştir.Maden işletmeciliği tarımaletleri,ev eşyası alanlarında da yoğunlaşmıştır.
· 17. Yy. sonlarına doğru batı teknik açıdanOsmanlı’dan daha ileri seviyededir.Kalyonlar için gerekli demir dışlarıdanithal etmiştir.
 
Üst Alt