• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanlı da 17. yy Islahatları

R.Sayar

Usta Üye
Emekli
Katılım
29 Nisan 2010
Mesajlar
645
Tepkime puanı
162
Puanları
43

İtibar:

XVII. Yüzyıl Islahatları
I. Ahmet Islahatları
*Şehzadelerin sebep olduğu ayaklanmaları önlemek için şehzadelerin sancağa gönderilmesi geleneğini kaldırdı. "Kafes Hayatı" uygulamasını başlattı.
*"Ekber ve erşet" (en yaşlı ve en olgun) olan haneden üyesinin başa geçmesi kuralını getirdi.

Kuyucu Murat Paşa Islahatları
*I. Ahmet dönemi sadrazamlarındandır.
*Ülkede asayişi yeniden sağlamak ve Anadolu'da devlet otoritesini kurmak amacıyla askeri yöntemlerle düzeltmeler yaptı.
*Anadolu Celali İsyanları'nı bastırmada, isyanın nedenlerini aramadan, korku ve şiddet yayarak, düzen sağlamaya çalıştı.
*Celali İsyanları'nı bastrmışsa da, isyanın nedenlerini ortadan kaldırmadığı için başarılı olamadı ve ölümü üzerine isyanlar yeniden başladı.

II. Osman Islahatları
*Fatih Dönemi'nden beri devam eden padişahların saray dışından bir kızla evlenmemesi geleneğini yıkarak, saray dışından evlendi.
*1620 yılında yapılan Lehistan Seferi'nde aksaklıklar gördüğü için Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi.
*1622 yılında Yeniçeriler, ulemanın da desteğini alarak isyan çıkardı.
*Genç Osman, Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında boğularak öldürüldü.

Kemankeş Mustafa Paşa Islahatları
*Padişah İbrahim döneminde vezirlik yaptı.
*İlleri yeniden kaydettirerek gelirlerini tespit etti.
*Piyasada bulunan ayarı düşük paraları kaldırarak, sikkenin yeniden değer kazanmasını sağladı.
*Uzun süredir dağıtılmayan Yeniçeri ulufelerinin dağıtılmasını sağladı.

IV. Murat Islahatları
*Başlangıçta devlet yönetimi Yeniçeri Ağaları ve valide sultanların elindeydi.
*Devlet yönetimini eline alan IV. Murat, şiddete dayalı bir yönetim uyguladı.
*Yeniçeri ve sipah ağalarını ortadan kaldırdı.
*İçki ve tütünü yasakladı, meyhaneleri kapattı, gece sokağa çıkılmasını engelledi.
*Yönetim ve askeri yapıdaki bozulmalarının nedenini anlayabilmek için, Koçi Bey'e bir rapor hazırlattı.

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları
*IV. Mehmet dönemi sadrazamıdır.
*Devlet bütçesini düzeltti.
*Bütçe açığının saray masraflarından kaynaklandığını ortaya çıkararak, ilk defa saray masraflarında kısıtlamaya gidildi.
*Sokullu Mehmet Paşa'dan sonra denk bütçeyi hazırlayan ikinci kişi oldu.

Köprülü Mehmet Paşa Islahatları
*IV. Mehmet dönemi sadrazamıdır.
*Sadrazamlığa şu şartlarla gelmişti;
-Saray, devlet işlerine karışmayacak,
-Devlet işleriyle ilgili alacağı kararlar saray tarafından kabul edilecek,
-Devlet memurları ile ilgili atamalar ve azletmeler kendi kontrolünde olacak,
-Hakkında şikayet olursa savunması alınacak, daha sonra karar verilecek.
*İlk önce iç işlerini ele alarak huzur ve asayişi sağladı.
*XVII. yüzyıl Osmanlı-Venedik savaşları sırasında ablukaya alınan Çanakkale Boğazı'nı kurtardı.
*Erdel Beyi Rakoçi ve Abaza Hasan Paşa isyanlarını bastırdı.
*Devlet otoritesini sağlarken şiddet ve zora başvurdu.


Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Islahatları
*IV. Mehmet dönemi sadrazamı ve Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur.
*İlk olarak Erdel yüzünden Avusturya'ya savaş açtı.
*1669 yılında Girit alındı.
*1672 yılında Bucaş Antlaşması imzalandı.
*Osmanlı Devleti'ne Sokullu Devri'ni bir ölçüde yaşatan Fazıl Ahmet Paşa da, devlet otoritesini sağlamada şiddete başvurmadı.


Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Islahatları
*IV. Mehmet dönemi sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa'nın evlatlığı ve damadıdır.
*1683 yılında Viyana'yı kuşattı fakat bu II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı.
*II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığı görüldüğü için idam edildi.
*Bu dönemden sonra Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi'ne girdi.Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Islahatları
*1683 yılında II. Viyana yenilgisinin ardından Avrupa devletleri ile birleşerek Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçti.
*II. Süleyman dönemi sadrazamıdır.
*Fazıl Mustafa Paşa, yönetim, askeri ve mali alanda ıslahat yaparak devletin iç işlerini halletti.
*1691 yılında Avusturya üzerine sefere çıktı fakat sefer sırasında vurularak öldü.

Amcazade Hüseyin Paşa Islahatları
*1697 yılında Osmanlı Devleti Zenta'da Avusturya'ya yenildi.
*II. Süleyman dönemi sadrazamı ve Köprülü Mehmet Paşa'nın yeğenidir.
*1699 yılında imzalanan Karlofça ve 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşmaları ile Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetti.


*Köprülü Sülalesi'nin iş başında olduğu dönem, Osmanlı Devleti'nin Duraklama içinde Yükselme Dönemi'ni yaşadığı yıllar oldu.

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri
1. Baskı ve şiddet kullanılarak merkezi otoritenin yeniden sağlanmasına çalışıldı.
2. Devleti gerilemeye götüren sorunların kökenine inilmediği için başarısız olundu.
3. Avrupa'nın etkisi görülmedi.
4. Yükselme Dönemi yeniden canlandırmaya çalışıldı.
5. Islahatlar devlet politikası haline gelmediği için, ıslahatcıların kişiliğine bağlı kaldı, onların ölümü ile devlet düzeni eski halini aldı.


 
Üst Alt