• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Norm Kadro - Seçmeli Ders - Sorun - Çözüm

atahoca

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
586
Puanları
43
Okullardan malumunuz üzere norm kadro güncellemesi ile ilgili yazı geldi. İlgili yönetmeliği yazının altında verdim.
Genel olarak norm kadro sorunları planlama hatalarından kaynaklanmaka, mağdur olan ise öğretmenler olmaktadır. Bir başka sıkıntı da seçmeli derslerin değişmesi sonucu her yıl sayının değişebilmesidir. Bir yıl norm fazlası olan arkadaş ertesi yıl olmayabiliyor. Bu durum öğretmenleri olumsuz etkilemektedir. Geçen yıl 30 (aşmıştı galiba) senelik bir meslektaşımızın (Çok tercih edilmeyecek bir okulda çalışıyordu.) norm fazlası duruma düştüğünü düşünürsek durum daha iyi anlaşılır. Belli bir sene sonra öğretmenin şevki de olsa gücünün azalması ve ders yükü konusu da ele alınmalı. Bu konuda doğacak sorunların çözümü için çalışmalar yapılmalıdır.

Aklıma gelen -ayak üstü- bazı öneriler -ki tartışmaya- açıktır. Biri uygulanabileceği gibi birden fazlası da ele alınabilir.
-Yapılacak proje çalışmalarının ve okul içi kursların (belki hizmet içi kurslar) ders yükü olarak hesaplanması.
-Normların zorunlu ders saatlerine göre maaş karşılığı olarak hesaplanması. Branşına ait derslerde okul idaresinin 5-6 saat ders vermesi bu uygulamada devam edecektir.
-İleride sosyal etkinlik ve proje faaliyetleri yoğun olarak düşünüldüğünden bunlar da ders yüküne dahil edilmeli.
-Derslik sayısına göre kadrolar belirlenirse değişiklik pek olmayacaktır. Burada birey önem veriyoruz. (Burada şube öğrenci sayılarının daha önce hedeflenen 20'ye çekilmesi konusu da ayrı bir mesele olduğu için girmeyeceğim. Bazı okullarda 40-45 kişilk şubeler olması çözüm bekleyen bir sorun)
-Okul tiplerinin sosyal ve fen olarak ikiye ayrılması akla gelse de bu ulaşım konusunda sıkıntıya yol açabilir.
-Norm fazlalığı durumunda görevlendirme haricinde, ücretsiz izin ve girilecek saate göre belli oranın altına düşmemek kaydı ile maaş teklifi gibi tercih hakları da sunulması. İyi çözümler buna gerek bırakmayacaktır.
-Proje okulları ile ilgili uygulamalar diyeceğim ama bu ayrı bir konu olduğu için burada konuya girmeyeceğim.
Söz sizin...


Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğe göre branş öğretmenlerine dair hesaplama şu şekilde yapılmaktadır.
MADDE 18-(1)Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31-42 saate kadar 2,
c) 42’den fazla olması hâlinde her 21 saat için 1, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dâhil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.
 
Son düzenleme:
Üst Alt