• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Medeniyet Gerçeği Ve Tazminat

asım

Acemi Üye
Katılım
8 Ağu 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
45
#1
Medeniyet Gerçeği Ve Tazminat
Acı, akıllı adamların hocasıdır." Byron
Osmanlı Devleti , Tanzimatla birlikte yapı değişikliği geçirmiş olmasına rağmen, gerek maddi imkansızlıklar , gerek yetişmiş idareci , iktisatçı ve teknisyenlerdenmahrum olduğundan Arupadan alınan yenilikleri kendi bünyesine adapte edememiş dolayısıyla istikrar sağlayamamıştır.[1]
Türkiye'de incelemede bulunmuş Avrupalı seyyahlardan A. Slade'nin 1829 sonlarında Blande gemisinde verilen yemek münasebetiyle söylediği şu sözler oldukça önem taşımaktadır: " (... Böylece onlar birkaç saat içinde civilization (medeniyet) yolunda üç dev adım attılar: Kadınlarla dans ettiler, açık olarak içtiler ve kâğıt oynadılar.)" Buradan medeni olmanın Osmanlı son döneminde neleri ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Kıymetli araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Tanzimat Fermanını şu ifadelerle anlatır: ".. Tanzimat hareketi, siyasi kaçınılmaz bir tedbir, günün ihtiyaçlarından doğma bir zaruret telakki edilse bile, yine içtimâi realite ile uyuşmaması ve tatbiki imkânsız hükümler ihtiva etmesi bakımından da esasen daha başlangıçta muvaffakiyetsizliğe mahkumdu. Zira o, ne bazı haklardan mahrum kalması icab eden hükümdarı, ne bir çok imtiyazları keybetmekten korkan devlet adamlarını, ne de bütün sefalet ve ızdırablarına rağmen kendini üstün addeden Müslim ahaliyi memnun etmişti. Bu itibarla tanzimat; taraftarlarının zannettiği gibi, Osmanlı Devletini içinde çırpındığı güçlüklerden, gailelerden kurtaracak ilk makul tedbir değildi."
İstiklâl harbinde ''57. Tümen ve Aydın Milli Cidali " isimli eserinde bazı hadiseler nakleden Albay M. Şefik Aker, kitabında, Yunanlı'ların bilhassa Tanzimat'tan sonra hızlanan bir göçle ülkemize geldiklerini ve onların gelişiyle Batı Anadolu'da, birçok yörede içki ve kumarın ilk defa başladığını yazar. Tanzimat'tan önce olmayan bu durum müslüman halkı ciddi olarak rahatsız etmiştir. Aker, kitabında şöyle devam eder; "Yunanlıların büyük bir Yunanistan vücuda getirmek için bir asırdan beri tatbik ettikleri projenin (Megalo İdea) büyük bir muvaffakiyetle terakkiye doğru yol alması, Türklerin inhitamına âmil bir şekilde tatbik edilen Tanzimat Fermanı'nın ilânı tarihinden başlamıştır."[2]

[1] Kütükoğlu , Prof . Dr.Mübühat , Osmanlı Deleti ve Medeniyeti Tarihi , I. , ırcıca , İst. 1994 ,s: 650

[2] Aslan , M. Cendel ; Sızıntı
 
Üst Alt