• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Mal ve Hizmet İhtiyaçlarının DÖSE'lerden Karşılanması GENELGE 2019/17

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,480
Tepkime puanı
7,703
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Sayı : 90349432-10.06.01-E.26122327 30.12.2019

Konu : Mal ve Hizmet İhtiyaçlarının

DÖSE'lerden Karşılanması


GENELGE

2019/17İlgi :3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları

Döner Sermayesi Hakkında Kanun.


Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları bünyesinde öğrenci ve kursiyerlerin uygulamalı eğitim yapmalarına katkı sağlamak amacıyla, ilgi Kanun'a göre döner sermaye işletmesi kurulmaktadır. Bu Kanun'un genel ve madde gerekçelerinde özetle; “..…mütedavil sermaye hesabına bu okulların atölyelerine sipariş alınması bir gaye degil, temrin malzemesi temin etmek üzere her yıl bütçesinden tahsisat sarf edilmeksizin ameli tedrisat programlarının tatbik edilebilmesi için bir vasıtadır. Binaenaleyh hariçten siparis alınmasında, ne sermayenin nemalandırılması, ne de bir kâr temini gibi dogrudan dogruya istihdaf edilen bir maksat mevzubahis degildir. Bu bakımdan, bu atölyelerde yapılan işlerin ticari bir mahiyeti yoktur.” denilmektedir.

Bakanlığımız meslekî ve teknik ögretim okul ve kurumlarının temel amacı; örgün ve yaygın eğitim yoluyla üreten, özgüvenli ve girişimci özelliklere sahip nitelikli insan gücünün, günümüz şartlarına uygun düzeyde yetiştirilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere, bu amacın gerçekleşmesi de öğrencilere teorik eğitimin yanında, yeterli ve istenilen seviyede uygulamalı (pratik) eğitimin verilmesi ile mümkündür.

Mesleki ve teknik öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapabileceği alanlardan birisi de döner sermayeye alınan siparişler üzerinden yapacakları çalışmalardır. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın her türlü mal ve hizmet alımlarının öncelikle Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli okul ve kurumlardan temin edilmesi, okul ve kurumlarımız bünyesindeki döner sermaye işletmelerince üretilemeyen mal ve hizmet alımlarının piyasadan temin edilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.Ziya SELÇUK

Bakan

Dağıtım:

A ve B planı
 
Üst Alt