• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,418
Tepkime puanı
7,674
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları


1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?

A) Sırpsındığı B) Pelekanon C) Niğbolu D) I. Kosova E) Varna

(2012-LYS)


2. “Benim altınla doldurduğum hâzineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Bayezit

B) II. Selim

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Kanuni Sultan Süleyman

E) Yavuz Sultan Selim

(2012-LYS)3. Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıda- kilerden hangisidir?

A) Preveze B) Gerbe C) Çeşme D) inebahtı E) Gelibolu

(2012-LYS)


4. Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla aşağıda- kilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A) Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasını

B) Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini

C) Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını

D) Düzenli vergi toplanmasını

E) Tarım alanlarının genişletilmesini

(2011-LYS)


5. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük bir donanma hazırlaması

B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)'nı yaptırması

C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)’nı yaptırması

D) Havan topları döktürmesi ve tekerlekli kule yaptırması

E) Karamanoğulları ile barış anlaşması yapması (2011-LYS)


6. Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı Devleti’ni, egemenliği Tuna’dan Fırat’a yayılan bir imparatorluğa dönüştürmesinde,

I. Avarların Bizans’ı kuşatması,

II. Anadolu ve Balkanlarda siyasal mücadelelerden yararlanan bir fetih politikası uygulaması,

III. merkezî otoritesini güçlendiren kul sistemini geliştirmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2010-LYS)


7. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?

A) Veraset sisteminin değiştirilmesi

B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

C) İngilizlere kapitülasyonların verilmesi

D) Anadolu Hisarı’nın yapılması

E) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

(2010-LYS)


8. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Canberdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır’a egemen olmak

B) Toprak düzenini değiştirmek

C) Devlet rejimini değiştirmek

D) Hanedan değişikliği yapmak

E) Islahat hareketlerine karşı çıkmak

(2010-LYS)

LYS CEVAPLAR


1. B 2. E 3. A 4. C 5.C 6.E 7. E 8. A
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt