• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Lale Devri Islahatları | Ders Notu | Konu Özeti

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Top Poster Of Month
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,499
Tepkime puanı
7,731
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Lale Devri Islahatları

 1. İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır.
 2. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait bazı kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür. Osmanlı Devleti’nde binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır.
 3. Yeniçerilerden oluşturulan bir itfaiye örgütü kurulmuştur (Tulumbacılar).
 4. Yalova’da bir kâğıt imalathanesi kurulmuştur.
 5. İstanbul’da bir kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır.
 6. İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur.
 7. Kütüphaneler açılmıştır (En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir).
 8. Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmemiş, sınırlarda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırılmıştır. Ayrıca İstanbul surları onarılmıştır.
 9. Doğu klâsiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
 10. Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir.
 11. Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapılmıştır.
 12. Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır.
 13. Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Doğu’da İran’la savaşmıştır.
Lâle Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Top Poster Of Month
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,499
Tepkime puanı
7,731
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

LALE DEVRİ ISLAHATLARI (1718-1730)

1718 Pasarofça Antlaşmasından 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen zamana Lâle Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.Şairi Nedim, minyatürcüsü Levni, eseri ise Sadabat Köşkü’dür.

Bu dönemde, Haliç ve Boğaziçi kıyılarında birçok eğlence yeri ve köşk yapıldı. Bunların en önemlisi, Sâdâbât köşkü ve bahçesiydi.

İlk kez Avrupa devletlerinin önemli merkezlerine geçici elçiler gönderildi. Yirmi sekiz Çelebi Mehmet de Paris'e elçi atandı. Elçilere, Avrupa'nın incelenmesi ve Türkiye'de uygulanması mümkün yeniliklerin yazılması bildirildi.

Avrupa'dan alınan ilk teknik araç, matbaa oldu. Yirmi sekiz Çelebi Mehmet, Paris'e giderken oğlu Sait Efendi'yi götürmüştü. Sait Efendi, orada matbaayı tanıdı. Türkiye'ye dönünce, Macar asıllı İbrahim Müteferrika ile birlikte matbaanın açılması çalışmalarına başladılar. Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’ya, matbaanın yararları üzerine bir rapor sundular. Böylece ilk Türk matbaası açılmış oldu (1727). Matbaada ilk olarak, Vanlı Mehmet'in Sihah-î Cevheri adındaki sözlüğü (Vankulu Sözlüğü) basıldı.

Lâle Devrinde İstanbul'un imarına çalışıldı. Fransız mimarîsi (Barok ve Rokoko tarzı) örnek ılınarak birçok yapı inşa edildi. Bu dönemde yapılan eserlerin en özgün olanı III. Ahmet Çeşmesi'dir.

İbrahim Paşa, çiniciliğin kaybolmakta olduğunu görerek bu sanatı geliştirmeye çalıştı. İznik ve Kütahya'dan ustalar getirilerek İstanbul'da çini imalâthanesi açıldı.

Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (Tulumbacılar) kuruldu.

Tercüme heyeti oluşturularak Doğu klâsiklerinden ve Aristo'dan tercümeler yapıldı.

Dış ticaretin geliştirilmesine ve bu yolla ülkeye para girmesine çalışıldı.

Yalova'da bir kâğıt fabrikası kuruldu.

İlk kez çiçek aşısı uygulandı, lale çiçekleri getirildi.

İstanbul’da yeni kütüphaneler açıldı.

Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmedi. Sınırda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırıldı.Ayrıca İstanbul surları onarıldı.

NOTLAR:

Avrupa’nın etkisiyle yapılan ilk ıslahat hareketidir.

Askeri alanda ıslahat yapılmamıştır.

Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Sadece İran ile savaşılmıştır.

İlk kez bu dönemde Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilerek Avrupa’daki yeniliklerden faydalanılma yoluna gidilmiştir.
 
Üst Alt