• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İslam Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Test

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,584
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
İslam Öncesi Türk Tarihi
Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
Çözümlü Test
1.[FONT=&quot] [/FONT]Türkler, tarih boyunca boylar halinde Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.
Yapılan bu göçlerde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Hayvanlarına su ve otlak aramaları
B)[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'nın ikliminde meydana gelen değişmeler
C)[FONT=&quot] [/FONT]Ticaret yapabilecekleri koloniler kurmak istemeleri
D)[FONT=&quot] [/FONT]Çin'in baskıları ve entrikaları
E)[FONT=&quot] [/FONT]Türk toplulukları arasındaki mücadeleler
Çözüm: İslam öncesinde kurulan Türk devletleri bazı nedenlerden dolayı Orta Asya'dan göç etmişlerdir. A,B,D,E şıkları bu nedenlerdendir.ü Buna göre, cevap "C" seçeneğidir

2.[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'dan bütün Türk toplumlarını birleştirerek, tarihte bilinen en eski Türk devletini kuran ünlü hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman B) Bilge Kağan C) Bumin Han D) Atilla E) Mete Han

Çözüm: Türkler İslamiyetten önce Orta Asya' da bir çok devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletlerin bazıları hakkında bilgiler mevcut değildir. Tarihte kurulduğu bilinen ilk Türk devleti Asya Hunlardır. Hükümdarı ise Teomandır. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.
3.[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa Hun Devletinin yıkılış nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Egemenlik alanının genişliğine nazaran Türk nüfusunun azlığı
B)[FONT=&quot] [/FONT]İç isyanların çıkışı
C)[FONT=&quot] [/FONT]Atilla'nın Papa ile yaptığı anlaşma
D)[FONT=&quot] [/FONT]Atilla seviyesinde hükümdarların yetişmeyişi
E)[FONT=&quot] [/FONT]Cermen kavimlerin saldırıları
Çözüm: Batı (Avrupa) Hun Devleti Avrupanın en güç devletidir. Ancak Attilla'nın ölümünden kısa bir süre sonra yıkılmıştır. Soruda verilen A,B,D ve E şıkları yıkılış nedenlerindendir. Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.
4.[FONT=&quot] [/FONT]Mete Han'ın teşkilatını oluşturduğu ve 24 boyu içinde Selçuklu ve Osmanlı devletleri başta olmak üzere, tarihte birçok Türk devletinin kurucusu olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karluklar B) Türkişler C) Hazarlar D) Oğuzlar E) Peçenekler
Çözüm: Tarihte bir çok Türk topluluğu devletler kurarak tarihe yön vermişlerdir. Ancak bu topluluklar içinde en önemlisi Oğuzlar olmuştur. Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.


5.[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa'da önemli sonuçlar meydana getiren Kavimler Göçü'ne aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi neden olmuştur?
A) Hunlar B) Kumanlar C) Macarlar D) Osmanlılar E) Bulgarlar
Çözüm: Büyük Hun Devleti' nin yıkılmasından sonra Çin'in hakimiyetine girmek istemeyen Türkler Avrupa'ya göç ederek Kavimler Göçü' nü başlatmışlardır.
Buna göre, cevap "A" seçeneğidir.


6.[FONT=&quot] [/FONT]IV. yüzyıl sonlarına doğru meydana gelen Kavimler Göçü, aşağıda yazılı olan olaylardan hangisine etki etmemiştir?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması
B)[FONT=&quot] [/FONT]Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı
C)[FONT=&quot] [/FONT]Bugünkü Avrupa toplumlarının oluşması
D)[FONT=&quot] [/FONT]Feodalite rejiminin ortaya çıkması
E)[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa Hun Devletinin yıkılması

Çözüm: Kavimler Göçü soruda verilen A, B, C, D şıklarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Buna göre, cevap "E" seçeneğidir

7.[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden birçoğunun yıkılmasında Çin'in etkisi görülür.
Bu devletin hangi özelliği, yukarıda belirtilen sonucu hazırlanmıştır?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Çin'in askeri yönden çok güçlü oluşu
B)[FONT=&quot] [/FONT]Türk hanedan üyelerini birbirine düşürmesi
C)[FONT=&quot] [/FONT]Geniş bir ülkeye ve kalabalık nüfusa sahip oluşu
D)[FONT=&quot] [/FONT]İpek yolunun başlangıcını elinde tutması
E)[FONT=&quot] [/FONT]Ülkesinin etrafını set ile çevirmesi

Çözüm: Orta Asya' da kurulan Türk Devletlerini askeri gücüyle yıkamayacağını anlayınca, entrika yolunu takip ederek Türk hanedan üyelerini birbirine düşürmüş ve bunda da etkili olmuştur.
Buna göre, cevap "B" seçeneğidir.

8.[FONT=&quot] [/FONT]

I. Asya Hun
II. Avar
III. Uygur
IV. Avrupa Hun
V. Göktürk
Yukarıda adları yazılı Türk devletleri içinde, "Çin'den Hazar Denizine" bütün Orta Asya'da egemen olan devletler hangileridir?
A) I, II ve IV B) III ve V C) IV ve V D) I ve V E) I, III ve V
Çözüm: İslam Öncesinde kurulan Türk Devletlerinden Hunlar ve Göktürkler geniş sınırlara ulaşmış ve kendisinden sonra kurulan Türk Devletlerine örnek teşkil etmiştir.
Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.


9.[FONT=&quot] [/FONT]Göktürklerin ipek yolunu kontrol altında tutmak amacı ile Sasanilere karşı Bizans ile ittifak kurması, Sasanilerin zayıflamasına neden oldu.
Bu durum, aşağıda adları yazılı devletlerden hangisinin işine yaramıştır?
A) İslam devletinin B) Avrupa Hunlarının C) Selçukluların D)Karahanlıların E) Uygurların
Çözüm: Göktürklerin Bizansla İttifak kurması Bizans Sasani savaşlarını başlatmış mücadeleyi kaybeden Sasaniler zayıflamıştır. Bu durum güçlenmeye başlayan İslam devletlerinin Sasanileri yıkmasında etkili olmuştur. Buna göre, cevap "A" seçeneğidir

10.[FONT=&quot] [/FONT]Göktürkler tarafından Orta Asya'dan uzaklaştırıldıktan sonra, VI. yüzyılda Avrupa'da devlet kuran Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgarlar B) Macarlar C) Avarlar D) Kumanlar E) Avrupa Hunları
Çözüm: Göktürkler devlet olmadan önce Orta Asya' da Avar hakimiyetinde yaşıyorlardır. Avarlarla araları bozulunca Göktürkler Bumin Kağan başkanlığında Avarları yıkarak Göktürk Devletini kurmuşlardır. Avarlar ise Orta Asya'yı terk ederek Avrupa'ya yerleşmiştir.
Buna göre, cevap "D" seçeneğidir.11.[FONT=&quot] [/FONT]Eski Türk devletlerinin ekonomik faaliyetleri içinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarım B) Hayvancılık C) Kara ticareti D) Deniz ticareti E) Madencilik
Çözüm: İslamiyetten önce kurulan Türk Devletlerinin büyük çoğunluğu Orta Asya'da yaşamışlardır. Dolayısıyla denizcilikle uğraşmışlardır.
Buna göre, cevap "D" seçeneğidir


12.[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa'da ancak, Fransa İhtilali sonunda ortaya çıkan "Ulus olma bilinci" Türklerde hangi devlet zamanında ortaya çıkmıştır?
A) Türkiye Cumhuriyeti B) Göktürkler C) Avarlar D) Büyük Hunlar E) Uygurlar Çözüm: Tarihte Türk adıyla ilk devleti kuran Göktürkler olmuştur. Buna göre, cevap "B" seçeneğidir.

13.[FONT=&quot] [/FONT]II. Göktürk Devletinin, Türk kültür ve medeniyeti açısından önemini, aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklamaktadır?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Milli adımız ile ilk Türk devletini kurdu.
B)[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'da Türk birliğini sağladı.
C)[FONT=&quot] [/FONT]Bilinen ilk Türk yazısı ile anıtlar dikti.
D)[FONT=&quot] [/FONT]Bizans ile mücadele etti.
E)[FONT=&quot] [/FONT]Ticaretle uğraşan ilk Türk devleti oldu.
Çözüm: Göktürk Devletinin (Kutluklar) tarihteki en önemli özelliği bilinen ilk Türk yazısı (Göktürk) ile Orhun Abideleri'nin dikilmesidir.
Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.

14.[FONT=&quot] [/FONT]İslam öncesi Türk devletlerinde yazılı kanunlara rastlanmamakla birlikte, hakanın dahi uymak zorunda olduğu kurallar vardı.Bu kurallara ne ad verilirdi?
A) Teşkilat-ı Esasi B) Anayasa C) Ferman D) Buyruk E) Töre

Çözüm: İslam Öncesi Türk Devletlerinde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine sözlü hukuk geçerliydi. Ayrıca yetkileri de sınırsız değildi. Onun yetkilerini kısıtlayan sözlü kurallar ise töredir.
Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.

15.[FONT=&quot] [/FONT]Türk devletleri içinde kendilerine ait alfabeleri kullanmış olanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Asya Hunları - Uygurlar
B)[FONT=&quot] [/FONT]Göktürkler - Uygurlar
C)[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa Hunları - Göktürkler
D)[FONT=&quot] [/FONT]Avarlar - Selçuklular
E)[FONT=&quot] [/FONT]Asya Hunları - Avarlar
Çözüm: Göktürkler Göktürkçeyi Uygurlar Uygurcayı kullanmışlardır. Buna göre, cevap "B" seçeneğidir.
16.[FONT=&quot] [/FONT]
-[FONT=&quot] [/FONT]Emevilerle mücadele ettiler.
-[FONT=&quot] [/FONT]Yaşadıkları çevrede bir göle adlarını verdiler.
-[FONT=&quot] [/FONT]Musevi dinini seçen ilk ve tek Türk toplumu oldular.
Yukarıda özellikleri verilen Türk toplumu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazarlar B) Bulgarlar C) Macarlar D) Peçenekler E) Kıpçaklar

Çözüm: Musevilik dinini seçen Türk devleti Hazarlardır.
Buna göre, cevap "A" seçeneğidir
17.[FONT=&quot] [/FONT]Orta Avrupa ve Balkanlara sarkan Türk topluluklarından bazıları, ücretli asker olarak Bizans ordusunda görev yapmaktaydı. Ancak bu askerler, Anadolu'ya giren Selçuklu ordusu karşısında ya geri dönmüş ya da saf değiştirerek Malazgirt Savaşının kazanılmasında önemli rol oynamışlardı.
Bu Türk toplulukları, aşağıdakilerden hangileridir?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Peçenekler - Uzlar
B)[FONT=&quot] [/FONT]Bulgarlar - Hazarlar
C)[FONT=&quot] [/FONT]Macarlar - Avarlar
D)[FONT=&quot] [/FONT]Kumanlar - Sabirler
E)[FONT=&quot] [/FONT]Avrupa Hunları - Kırgızlar
Çözüm: Türkler göçebe tarzı hayat sürdürdüklerinden devamlı hareket halinde olmuşlar ve bazı devletlerde ücretli askerlik yapmışlardır. İşte Oğuzlar (uz) ve Peçeneklerde Malazgirt savaşında Bizans ordusu da bulunmaktaydı. Ancak savaş sırasında kendi akrabalarıyla mücadele etmek istemediklerinden Selçuklular safına geçmişler ve Bizansın yenilmesinde önemli rol oynamışlardır.
Buna göre, cevap "A" seçeneğidir

18.[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmasında, aşağıdakilerden en fazla hangisinin etkisi görülmüştür?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Göçebe toplum karakterine sahip oluşları
B)[FONT=&quot] [/FONT]Dış devletlerin saldırıları
C)[FONT=&quot] [/FONT]Hanedanın tüm üyelerinin yönetim hakkı oluşu
D)[FONT=&quot] [/FONT]Profesyonel orduların olmayışı
E)[FONT=&quot] [/FONT]Değerli hükümdarların yetişmeyişi
Çözüm: İslam Öncesi Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmasının bazı nedenleri vardır. Ancak bu nedenler içerisinde en önemlisi "Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması"anlayışıdır.
Buna göre, cevap "C" seçeneğidir.

19.[FONT=&quot] [/FONT]Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden biri olan Uygurlar, hangi yönleri ile diğer Türk devletlerinden ayrılırlar?
A)[FONT=&quot] [/FONT]Eski Türk dininden ayrılmaları
B)[FONT=&quot] [/FONT]Kısa sürede egemenliklerini kaybetmeleri
C)[FONT=&quot] [/FONT]Hükümdarlarının yetki ve sorumlulukları
D)[FONT=&quot] [/FONT]Diğer Türk boylarıyla savaşmaları
E)[FONT=&quot] [/FONT]Yerleşik hayata geçerek sanat ve ticaretle uğraşmaları
Çözüm: İslam Öncesinde kurulan Türk devletlerinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Buna göre, cevap "E" seçeneğidir.
 
Üst Alt