• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İnkılaplar

savaşkanbur

Usta Üye
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
414
Tepkime puanı
48
Puanları
28

İtibar:

LİSE 3 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (İNKILÂPLAR)

Soru 1. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) Medeni kanun’un kabul edilmesiyle
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
E) Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıyla

Soru 2. Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?
A) Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
B) Saltanatın kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyetin ilanı ile
D) Halifeliğin kaldırılması ile
E) Medeni Kanun’un kabulü ile


Soru 3.
I. Medeni kanun’un kabulü
II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V. Halifeliğin kaldırılması
Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) Yalnız IV

E) Yalnız V


Soru 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?

A) İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
B) Ordu mensuplarından
C) İnkılâpları destekleyen halktan
D) Kuva-yi Milliyecilerden
E) Ulusçu akımı destekleyenlerden

Soru 5. Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Resmi nikah yapma
B) Mirastan eşit pay alma
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Şahitlikte erkeklerle eşit olma
E) Boşanma hakkı


Soru 6. Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul edildi.
Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Takvim, saat, ölçü birimlerinde değişiklik yapılması

Soru 7. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?
A) Kılık – kıyafet yasası
B) Miladi takvimin kabulü
C) Medreselerin kapatılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Türkiye İş Bankası’nın kurulması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ziraat Enstitüsü’nün açılması


Soru 9. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaretten sağlanan geliri artırmak
B) Köylüye ucuz kredi sağlamak
C) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
D) Ticareti geliştirmek
E) Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmak


Soru 10. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?
A) Milliyetçilik B) Laiklik

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

E) İnkılâpçılıkCEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B E A C C D B E C
 
Aynı Kategoriden Son Konular
Üst Alt