• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İnkılaplar konu pekiştirme soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,365
Tepkime puanı
17,682
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

İNKILAPLAR KONU PEKİŞTİRME SORULARI

1. Soru: I. TBMM'nin yaptığı ilk ve son inkılap hangisidir?
2. Soru: Yeni kurulan Türk Devleti'nin rejim sorunu hangi inkılapla son bulmuştur?
3. Soru: Milli egemenlik hangi gelişme ile tam olarak sağlanmıştır?
4. Soru: Demokratik olan, kadın erkek eşitliğini savunan sorunlara akılcı ve pratik çözümler getiren ve Türk aile yapısına uygun olan medeni kanun hangisidir?
5. Soru: Tek eşle evlilik, kadınlara boşanma hakkı, kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı verme ve mahkeme önünde kadın erkek eşitliği ne ile gelmiştir?
6. Soru: Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?
7. Soru: Hukuk mahkemeleri kanunu borçlar kanunu, icra ve iflas kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
8. Soru: Ticaret Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
9. Soru: Ceza Kanunu 1926'da hangi ülkeden alınmıştır?
10. Soru: İlk yüksekokul hangisidir
11. Soru: İzmir İktisat Kongresi Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilişkilidir?
12. Soru: Halka mesleki açıdan eğitim veren kurumlar hangileridir?
13. Soru: Türk Medeni Kanunu Atatürk'ün hangi ilkeleri ile ilgilidir?
14. Soru: Laikliğin ilk aşaması hangi inkılaptır?
15. Soru: Patrikhanenin dünya işleri ile ilgili yetkilerine ne ile son verilmiştir?
16. Soru: Halifeliği sorun haline getiren gelişme hangisidir?
17. Soru: Kadınlara siyasi hakların verilmesi hangi ilkelerle ilgilidir?
18. Soru: Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığına, bağlanarak tek elden yönetilmeye başlanması hangi inkılap ile olmuştur?
19. Soru: Ülkede eğitim ve öğretim alanında ikiliklerin kaldırılması ilköğretimin kız ve erkek çocukları için zorunlu hale getirilmesi hangi inkılabın sonucudur?
20. Soru: Okuma yazma çağını aşmış yetişkinlere yeni Türk alfabesini öğretmek amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
21. Soru: Arkeoloji ve müzecilik çalışması Hangi inkılap ile hızlanmıştır?
22. Soru: Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına hangi çalışma ile geçilmiştir?
23. Soru: 1921 Anayasası kaç yılına kadar yürürlükte kalmıştır?
24. Soru: Dini uzman yetiştirmek üzere ilahiyat fakültelerinin imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yürütülmesi için imam hatip gibi okulların kurulması hangi inkılap ile kararlaştırılmıştır?
25. Soru: Atatürk'ün "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözü neyi gösterir?
26. Soru: Türk dilini sadeleştirmek Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve aydın dili ile halk dili arasındaki açığın kapanmasını sağlamak için yapılan çalışma nedir
27. Soru: Medreselerin kapatılmasını hangi yenilik hızlandırmıştır?
28. Soru: Cumhuriyet tarihinde kurulan ilk üniversite hangisidir
29. Soru: Hangi inkılap ile basılan kitap sayısında artış yaşanmış, bilim ve teknolojide ilerleme olmuş ve Avrupa ile yakınlaşma sağlanmıştır?
30. Soru: 1934'te kılık kıyafet alanında yapılan düzenlemelerle kimler dini kıyafetlerle gezebileceklerdi?
31. Soru: Şeyhlik dervişlik, seyitlik, türbedarlık gibi ayrıcalık bildiren unvanlar hangi kanuna bağlı kalarak kaldırılmıştır
32. Soru: Toplumsal alanda ve resmi işlerde kargaşaya son vermek ve ayrıcalık ifade eden unvanları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan inkılap hangisidir?
33. Soru: Ağa, hacı, hoca, bey, paşa, hanım gibi üstünlük belirten unvanlar hangi yenilikle birlikte kaldırılmıştır?
34. Soru: Osmanlı idarecilerine verilen tüm nişan rütbelerin taşınması hangi yasa ile yasaklanmıştır?
35. Soru: Ölçü birimlerinde yapılan düzenlemelerdeki temel amaç nedir?
36. Soru: Türkiye Cumhuriyeti kilogram ve metre gibi ölçü birimlerini ne zaman kullanmaya başlamıştır
37. Soru: Batılı ülkeler ile yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek maksadıyla hafta tatili ne zaman cumadan pazara alınmıştır?
38. Soru: İzmir İktisat Kongresinin toplanması Lozan konferansında hangi meselenin halledilmesinde etkili olmuştur?
39. Soru: İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara ne denilmiştir?
40. Soru: Yerli malına önem verilmesi sendika haklarının tanınması büyük fabrikaların kurulması, milli bankaların kurulması ve sanayinin teşvik edilmesi gibi kararlar nerede alınmıştır?
41. Soru: Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası hangisidir?
42. Soru: Köylünün kooperatifleşmesini sağlamak köylüye ucuz kredi, tohum vermek ve köylünün makine ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
43. Soru: Traktör kullanımını teşvik edilmesi köylüye tohum ve alet yardımı yapmak ve köylünün ürününü değerlendirmek amacıyla ne açılmıştır?
44. Soru: Tarım alanlarını değerlendirmek tarımı modernleştirmek ve tarım alanında uzman yetiştirmek amacıyla yapılan çalışma hangisidir?
45. Soru: Türk Hava Kurumu ne zaman açılmıştır?
46. Soru: Özel sektöre kredi sağlamak ve ticareti canlandırmak amacıyla açılan ilk özel banka hangisidir?
47. Soru: Türkiye Cumhuriyetinin ilk kambiyo denetimi ne ile başlamıştır?
48. Soru: Sağlık Bakanlığı ne zaman kurulmuştur?
49. Soru: Korumacı bir dış ticaret politikasının çıkarılması sanayiyi korumak için gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve yerli tüccarın korunması doğrultusunda hangi çalışma yapılmıştır?
50. Soru: Hükümetin, döviz taleplerini kontrol etmek ve 1929 Dünya ekonomik krizine karşı Türk parasının değerini korumak maksadıyla çıkardığı yasa hangisidir?
51. Soru: Milli Hava Ulaştırma Teşkilatı askeri amaçlı olarak kaç yılında kurulmuştur
52. Soru: Deniz yolları ve ticaret filosunu güçlendirmek amacıyla 1937, hangi banka kurulmuştur?
53. Soru: II. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanamama nedeni nedir?
54. Soru: 1925'te Osmanlı'dan kalma kurumları işletmek ve sanayicilere kredi sağlamak amacıyla hangi banka kurulmuştur
55. Soru: Özel teşebbüse yatırım yapmada kolaylık sağlamak, sanayi ile uğraşanlara ucuz arazi ve bina vermek ve bunları kazanç vergisinden muaf tutmak amacıyla çıkartılan yasa hangisidir?
56. Soru: Özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmaması, teknik bilgi ve eleman eksikliği gibi gelişmeler neye sebep olmuştur?
57. Soru: Maden kaynaklarımızın araştırılması ve belirlenen kaynakların çıkartılıp işletilmesi için ne kurulmuştur?

Cevapları ve soruları indirmek isterseniz

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
 
Üst Alt