• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Türkiye Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında geçen Kösedağ savaşı sonrasında kurulan,
I-Karamanoğulları
II-Osmanoğulları
III-Dulkadıoğulları
Beyliklerinden hangilerinin cihat anlayışıyla hareket ettiği söylenemez?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II,III

CEVAP:D
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

Türk tarihinde ilk defa “ burslu öğrenim”
uygulamasını başlatan Türk-İslam devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Osmanlı Devleti
E) Tolunoğulları
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

Almanların
II. Dünya
Savaşı
sırasında
Sovyet
Rusya’yı
kısa
sürede
işgal
edip Hindistan’a
daha
sonra
da Güneydoğu
Asya’ya
geçme yönünde
uygulamaya
koyduğu
plan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Marshall
B) Orient
C) Barbarossa
D) Normandiya
E) Enosis
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Uygur Türklerinin yurtları Moğolistan’ın kuzeyinde Orhun, Selenga ve Tula nehirlerinin bulunduğu yerdir. Uygurlar bu topraklarda diğer Türk devletlerinden farklı olarak tarımla uğraşmış, Mani ve Buda dinlerine inanmışlardır.
Bu bilgiye göre Uygurlar için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Dinin devlet yönetiminde etkili olmasını sağlamışlardır.
B)Türk devletlerinde taht kavgalarını önlemişlerdir.
C)Türk devletlerinde ilk kez yerleşik düzen yaşamışlardır.
D)Merkeziyetçi bir devlet oluşturmuşlardır.
E)Orta Asya ticaretini geliştirmişlerdir.


CEVAP:C
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Albert Einstein 1889 yılında Almanya'nın Ulm kentinden Musevi asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1933 yılına kadar Berlin'de yaşamıştır. Ancak Almanya'da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist Partisi'nin uyguladığı politikalar yüzünden pek çok Musevi bilim adamı gibi O da Almanya'yı terk etmek zorunda kalmıştır.
Buna göre Albert Einstein'in Almanya'yı terk etmesine sebep olan, aşağıdaki politikalardan hangisidir?
A) Nasyonel Sosyalist Parti'nın ırkçı politikaları
B) Almanya hükümetinin emperyalist politikaları
C) Nasyonal Sosyalist Partisi'nin bilime önem vermemesi
D) Einstein'in Almanya'da çalışmak istememesi
E) Nasyonel Sosyalist Partisi'nin dini hoşgörüsü

CEVAP:A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

- Yeni Türk Devleti'nin ilk dönemlerinde iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomik kalkınmaya devletin öncelik etmesini savunmuştur.
- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında, devlete ait çiftliklerle, arazilerin topraksız köylülere dağıtılacağı belirtilmiştir.

Bu iki bilgiye göre, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasında farklı düşüncelere sahip oldukları savunulabilir?


A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

​CEVAP: D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

"Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner."
Atatürk'ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
(A) İnkılâpçılık
(B) Milliyetçilik
(C) Halkçılık
(D) Lâiklik
(E) Devletçilik
CEVAP:E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Atatürk "Demokrasinin en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir " görüşünü savunmuştur.

Buna göre, Türkiye'de;


I. milletvekillerinin eylemlerinde sınırsız yetkilere sahip olması,
II. egemenliğin millete ait olması
III. seçimlerin belli aralıklarla yenilenmesi

durumlarından hangilerinin demokrasi için bir zorunluluk olduğu savunulamaz?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

​CEVAP: A
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

I. Karahanlılar
II. Karamanoğulları
III. Anadolu Selçuklu Devleti

Yukarıdakilerden hangileri Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) Yalnız II E) I ve II

Cevap E
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet i’nde ilk resim sergisini açan ressamdır ?
A) Sinan Paşa B) Matrakçı Nasuh C) Şeker Ahmet Paşa D) Osman Hamdi Bey E) Nakkaş Osman

Cevap C
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

I. III. Ahmet
II. I. Mahmut
III. III. Selim
Yukarıdaki Gerileme Dönemi padişahlarından hangileri askeri alanda düzenleme yapmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız II E) I ve II
Cevap C
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

. Cumhuriyetin ilk yıllarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri eski yeni tartışmasının devam ediyor olmasıdır. Mustafa Kemal bu tartışmaları sona erdirmek ve ikilikleri ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönde yapılan çalışmalardan biri olamaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Latin harflerinin kabul edilmesi
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Medeni kanunun kabul edilmesi
E)Ölçülerin değiştirilmesi

CEVAP:C
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Aşağıdakilerden hangisi Lale devrindeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Avrupa’da sürekli elçiliklerin kurulması
B)İlk kez çiçek aşısının uygulanması
C)İtfaiye bölüğünün oluşturulması
D) Kağıt fabrikasının açılması
E)Batı klasiklerinin tercüme edilmesi

CEVAP:A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Misakımilli kararlarında aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Kapitülasyonlar
B) Boğazlar
C) İç İsyanlar
D) Milli sınırlar
E) Osmanlı borçları

​CEVAP: C
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

TBMM, 24 Nisan 1920'de, "Padişah ve halife bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra, Meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde yerini alır." kararını almıştır.

TBMM'nin bu kararı aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Kendi üstünde bir güç tanımadığına
B) Padişahın haklarını koruduğuna
C) Kanunuesasiye bağlı kaldığına
D) Laik devlet düzenine geçtiğine
E) Yasama ve yürütme güçlerini ayırdığına

​CEVAP: A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

I. Şeyh Sait İsyanı
II. Mustafa Kemal'e suikast girişimi
III. Menemen Olayı

Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyet rejimine ve inkılaplara tepki olarak ortaya çıkan gelişmelerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

CEVAP: E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Dil alanında çalışmalar yapılarak aydınların dili ile halkın dili, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar giderilmek istenmiştir.

Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?


A) Toplumsal iletişimin güçlendirilmesinin
B) Aydınların fikirlerini daha geniş bir kesimin takip etmesinin
C) Halkın kitaplara duyduğu ilginin artırılmasının
D) Kültürel gelişmelerin hızlandırılmasının
E) Yabancı dil eğitiminin yaygınlaştırılmasının

​CEVAP: E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

II.Osman, Şeyhülislam'ın fetva verme dışındaki yetkilerini sınırlandırmıştır.

II.Osman'ın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Savaşlardaki başarısızlıklara son vermeyi
B) Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi
C) İç isyanları bastırmayı
D) Saray giderlerini azaltmayı
E) Anayasal yönetime geçmeyi

​CEVAP: B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Osmanlı Devleti, 1787-1792 Avusturya ve Rusya savaşları sırasında Prusya ve İsveç'le ittifak arayışları içerisine girmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?


A) İç sorunlarının dış soruna dönüştüğünün
B) Avrupa'daki çıkar çatışmalarından yararlanmaya çalıştığının
C) Tek başına Avrupa siyasetine yön vermeye çalıştığının
D) Avrupa kültüründen etkilendiğinin
E) Halkın devlete bağlılığını artırmaya çalıştığının

CEVAP: B
 

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
227
Tepkime puanı
88
Puanları
28

İtibar:

Aşağıdaki eserlerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait değildir?
A) Konya İnce Minare
B) Bursa Ulu Cami
C) Kırşehir Cacabey Medresesi
D) Konya Karatay Medresesi
E) Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi

Cevap B
 

Benzer Konular

Üst Alt