• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

temür_oğlu

Usta Üye
Üye
Katılım
7 Kasım 2009
Mesajlar
109
Tepkime puanı
110
Puanları
43
Yaş
33

İtibar:

Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has Arazi B) Mülk Arazi C) İkta Arazi
D) Vakıf Arazi E) Haraci Arazi

CEVAP-D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

I. Batı Trakya
II. Hatay
III. Musul
IV. Boğazlar
V. Ege Adaları
sorunlarından hangileri, 1936-1939 yılları arasında yapılan antlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti yararına çözülüştür ?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V

CEVAP:C
 

temür_oğlu

Usta Üye
Üye
Katılım
7 Kasım 2009
Mesajlar
109
Tepkime puanı
110
Puanları
43
Yaş
33

İtibar:

Fransa; ihtilalden sonra sınırlarını genişletmek amacıyla başlattığı savaşları kaybedince 1815 yılında Viyana'da İngiltere, Avusturya ve Rusya'nın öncülüğünde bir kongre toplandı.
Aşağıdakilerden hangisi bu kongrenin temel amacı olarak gösterilebilir?
A) Fransa ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmek
B) Avrupa'nın bozulan siyasi haritasını ve dengesini yeniden düzenlemek
C) Osmanlı İmparatorluğumda yaşayan Ortodoksların durumunu düzeltmek
D) Fransa'da ihtilal sonunda görülen karışıklıkları gidermek
E) Macarların durumunu belirlemek

CEVAP-B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

I-Kırım’a bağımsızlık verilecek ve Kırım Hanları sadece dini bakımdan
Osmanlı halifesine bağlı kalacak
II-Osmanlı batıda ilk kez büyük oranda toprak kaybetmiştir
III-İlk Osmanlı Rus antlaşmasıdır.
IV-Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.
Yukarda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Küçük Kaynarca Karlofça Bucaş Bahçesaray
B) Bahçesaray Küçük Kaynarca Karlofça Bucaş
C) Küçük Kaynarca Bahçesaray Bucaş Karlofça
D) Küçük Kaynarca Karlofça Bahçesaray Bucaş
E) Karlofça Küçük Kaynarca Bahçesaray Bucaş

CEVAP: D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi gündeme gelince mecliste muhalefet yapan kişilerin de olumlu oy kullandıkları görülmüştür.
Siyasi açıdan Mustafa Kemal'e ters düşen bu kişilerin başkomutanlık yetkisinin verilmesinde, Mustafa Kemal'i desteklemelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Zaferin sadece Mustafa Kemal'in komutasında kazanılabileceğine inanılması
B) Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olması
C) Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarında başarılı olması
D) Mustafa Kemal'e güvenilmemesi
E) Mustafa Kemal'in yenilgiden sorumlu tutulacağı düşüncesi

CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Kuva-i Milliye, işgallere karşı başlatılan bir direnişin genel adıdır. Kuva-i Milliye İzmir’in işgalinden sonra güç kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
A) Batı Anadolu'da yerel kongrelerin toplanması
B) Misak-ı Milli'nin yayınlanması
C) Paris Barış Konferansı'nın uzun süre devam etmesi
D) Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık hale getirilmesi
E) İstanbul hükümetinin işgallere tepki göstermemesi

CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması
II. İtalya'nın işgal ettiği yerleri tamamen boşaltması
III. Paris'te toplanan İtilaf Devletleri'nin TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunması
Bunlardan hangileri, İtilaf Devletleri arasındaki birliğin parçalandığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP:C
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

İlk Devlet Matbaası : ‘’Matbaai Amire’’ hangi padişah zamanında ?
A) III. Selim
B) I. Selim
C) II. Selim
D) I. Abdülhamid
E) IV. Mustafa

CEVAP:A
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Osmanlı Devleti'nde,
I. Tanzimat Fermani'nin ilanı
II. Islahat Fermanı'nın ilanı
III. 31 Mart Olayı'nin bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir.
(A) Yalniz I
(B) Yalniz III
(C) I ve II
(D) II ve III
(E) I, II ve III


CEVAP:B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin ilerleyişini kolaylaştıran nedenler*den biri değildir?
A) Bizans ile aynı sınırı paylaşması
B) İyi bir devlet örgütüne sahip olması
C) Ordu teşkilatının güçlü olması
D) Anadolu Türk Beyliklerinden destek al*ması
E) Uç Beyliği olarak kurulmuş olması

CEVAP:D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Orta Asya Türklerinde;
I. Mülkiyet kavramının olmaması,
II. Çadır dokumacılığının gelişmesi
III. Başkent olgusunun fazla gelişmemesi
durumundan hangileri göçebe yaşamı benimsediklerini
kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Osmanlı Devleti’nde İznik’teki Süleyman
Paşa Medresesi’ne atanan ilk müderris
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Fenarî
B) Ali Kuşçu
C) Akşemseddin
D) Altunîzâde
E) Davud-ı Kayserî

CEVAP:E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
771
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Soğuk Savaş dönemiyle ilgili olarak,
I. Demokrat Parti iktidarının başlaması,
II. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi,
III. 1954 Genel Seçimlerinin yapılması
gelişmelerinin meydana geliş sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III B) II, I, III C) III, II, I
D) III, I, II E) I, III, II
 

kristal

Veliaht
Yönetici
Veliaht
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
3,060
Tepkime puanı
87
Puanları
48

İtibar:

İslam halifesi, sahabe Sa’d b.Ebi Vakkas’ın yiyecek dağıtılırken sıraya dikkat etmeyip öne geçmesi üzerine;

‘’Sen Allah’ın adaletini gözetmiyorsan ben sana öğretirim ‘’demiştir.

Bu olayda verdiği tepki ile sıraya ve eşitlik ilkesine uyulmamasından rahatsızlık duymuş olan adaleti ile ünlü halife aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz.Osman

B)Hz.Ebubekir

C)Hz.Ömer

D)Hz.Ali

E)Harun Reşit

biraz din kültürü sorusu gibi oldu ama...
cevabı da gayet kolay olan bir soru....
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Konuyu Başlatan
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,365
Tepkime puanı
17,791
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

Bir bilginin tarih biliminin kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için yer ve zaman bildirmesi gerekir. Bu durumun tarihsel araştırmalarda;
  • coğrafya,
  • kronoloji,
  • diplomasi
bilimlerinden hangilerinin önemini artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 

TarihselBilgi

Türkiye'nin Tarih Sayfası
Üye
Katılım
3 Temmuz 2019
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
3
Yaş
27
Web sitesi
www.tarihselbilgi.com

İtibar:

Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

Mukan Kağan
Bögü Kağan
Bilge Kağan
İlteriş Kağan

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
 

Benzer Konular

Üst Alt