• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,365
Tepkime puanı
17,679
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

Bu başlıkta her gün bir tarih test sorusu yazalım.
Ama günde en fazla bir tane yazalım.
Test sorusunu yazan arkadaşlarlarımız cevap anahtarını da unutmasın lütfen.
Katkılarınızı bekliyorum.

Aşağıdakilerden hangisi Kronik tarih yazım türünün özelliğidir?

A) Neden - sonuç ilişkisine önem verir
B) Gelecek kuşakları etkilemeye çalışır.
C) Olayları oluş sırasına göre anlatır.
D) Hikayeci anlatım tarzını benimser.
E) Olayda kahramanların etkisinden söz eder.


Cevap : C
 
En Çok Görüntülenen Konular
 • Tarih testleri
 • Tarih testleri
 • Tarih Konu Kavrama Testleri (96 adet)
 • Tarih test bankası
 • Tarih Testleri | 60 Adet | jpg
 • sancakbeyi

  Vezir
  Yönetici
  Vezir
  Katılım
  15 Mayıs 2009
  Mesajlar
  203
  Tepkime puanı
  506
  Puanları
  93
  Yaş
  41

  İtibar:

  Hocam benim de bir önerim olacak. YGS'de çıkma mihtimali olan sorular başlığı altında bir bölüm açalım. Arkadaşlar çıkma ihtimali olan soruları yazsınlar. Ancak bu sorular tamamen kendilerine ait olsun. Mesela herkes haftada bir soru yazabiilsin. Hem elimizde güzel bir kaynak olur. Tahmin eden arkadaşlar için güzel bir duygu bence.
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,365
  Tepkime puanı
  17,679
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  neden olmasın ? :thumbsup:
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,365
  Tepkime puanı
  17,679
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki ekonomik yapısını araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden öncelikle yararlanmalıdır?

  A) Nümizmatik B) Paleografya C) Coğrafya D) Antropoloji E) Diplomatik  Cevap : A
   

  dirokwan

  Usta Üye
  Üye
  Katılım
  27 Mart 2009
  Mesajlar
  172
  Tepkime puanı
  15
  Puanları
  18

  İtibar:

  [FONT=&quot]Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Bat[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Anadolu’[/FONT]
  [FONT=&quot]da Yunanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n ilerlemesinin k[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]smen engellenmesinde,[/FONT]
  [FONT=&quot]TBMM’nin kurulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] ve ayaklanmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n bast[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nda[/FONT]
  [FONT=&quot]etkili olmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]na ra[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]men, daha sonra TBMM’[/FONT]
  [FONT=&quot]ye kar[/FONT][FONT=&quot]şı[/FONT][FONT=&quot] ayaklanm[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]lard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r.[/FONT]
  [FONT=&quot]Ayaklanmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n nedeninin a[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot]ğı[/FONT][FONT=&quot]dakilerden hangisi[/FONT]
  [FONT=&quot]oldu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u savunulabilir?[/FONT]
  [FONT=&quot]A) Milis güçlerin düzenli orduya ba[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]lanmak istenmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]B) H[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]yanet-i Vataniye Kanunu’nun ç[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]kar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]C) Damat Ferit’in sadrazaml[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]k görevinden çekilmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]D) [/FONT][FONT=&quot]İ[/FONT][FONT=&quot]stiklal Mahkemelerinin kurulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]E) Kuvay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]milliye [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]eflerinden Topal Osman’[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n öldürülmesi[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  CEVAP: A
   

  etrak

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  14 Mart 2009
  Mesajlar
  108
  Tepkime puanı
  29
  Puanları
  28

  İtibar:

  Lys Tarih Sorusu
  *Osmanlı Devletinde “çiçek aşısı”, ilk defa hangi sadrazam zamanında uygulandı?


  A-Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
  B-Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa
  C-Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
  D-Sadrazam Rami Mehmet Paşa
  E-Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  Cevap: C

  Açıklama: Çiçek Aşısı uygulaması ilk defa Lale Devrinde başlamıştır. Lale Devri padişahı III. Ahmet, Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
   

  İSRA

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  1,033
  Tepkime puanı
  768
  Puanları
  113
  Konum
  Konya

  İtibar:

  I. Kendi aralarında ve yabancı kavimlerle yapılan savaşlarda yenilenlerin yurtlarını terk etmesi

  II. Çin egemenliği altında yaşamak istemeyen Türklerin ayaklanması

  III. Kutlukların Budizm dinini benimsemeyi reddetmeleri

  Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türklerde bağımsızlık kavramının geliştiğini gösterir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III


  Cevap: D
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,365
  Tepkime puanı
  17,679
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Bir olayın tarihsel değeri, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez?

  A) Başka olaylarla ilişkisiyle
  B) Büyük olaylara yol açmasıyla
  C) Birden fazla toplumu ilgilendirmesiyle
  D) Sosyal hareketlenmelere neden olmasıyla
  E) Günümüze olan yakınlığıyla  Cevap : E
   

  İSRA

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  1,033
  Tepkime puanı
  768
  Puanları
  113
  Konum
  Konya

  İtibar:

  I. Malazgirt
  II. Miryakefalon
  III. II. Kosova
  IV. Çaldıran
  V. Ankara
  VI. Kösedağ
  Yukarıdaki savaşlardan hangileri, sonuçlarının Anadolu'da yarattığı sorunlar açısından benzer özelliklere sahiptir?

  A) I ve V B) II ve VI C) II ve III
  D) V ve VI E) III ve V


  Cevap: D
   

  kibela24

  Usta Üye
  Emekli
  Katılım
  12 Mart 2009
  Mesajlar
  7,910
  Tepkime puanı
  95
  Puanları
  48

  İtibar:

  1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
  Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
  Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
  A) Yer
  B) Neden
  C) Zaman
  D) Toplumlararası ilişkiler
  E) Sonuç

  Cevap:C
   

  kibela24

  Usta Üye
  Emekli
  Katılım
  12 Mart 2009
  Mesajlar
  7,910
  Tepkime puanı
  95
  Puanları
  48

  İtibar:

  [FONT=&quot]İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A) Perslerin yayılmacı politikalarına
  B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine
  C) Hellenizm Uygarlığı'nın ortaya çıkışına
  D) Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına
  E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine

  Cevap:B
  [/FONT]
   

  ayyıldız

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  11 Mart 2009
  Mesajlar
  3,433
  Tepkime puanı
  273
  Puanları
  83

  İtibar:

  Kafkas cephesinin açılmasında etkili olan;
  – Bakü petrollerini ele geçirme,
  – Orta Asya Türkleri ile birleşme,
  – Ruslara engel olma
  gibi amaçlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ulusçuluk ön plana çıkmıştır.
  B) Ekonomik hedefler gözetilmiştir.
  C) Savunma savaşları yapılmıştır.
  D) Rus tehdidine karşı önlem alınmaya çalışılmıştır.
  E) Askeri ve siyasi amaçlar hedeflenmiştir.

  Cevap: C şıkkı.
   

  dirokwan

  Usta Üye
  Üye
  Katılım
  27 Mart 2009
  Mesajlar
  172
  Tepkime puanı
  15
  Puanları
  18

  İtibar:

  Kast sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hint Uygarlığında görülen bir sosyal sınıflama sistemidir.
  B) Her üye ancak kendi kastı içinde evlenebilir.
  C) Kast kurallarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandırılır.
  D) Kast sistemi sebebiyle Hintliler bir millet olamamışlardır.
  E) Kast sistemi içindeki sınıflar arası geçiş serbesttir.

  C: E
   

  ayyıldız

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  11 Mart 2009
  Mesajlar
  3,433
  Tepkime puanı
  273
  Puanları
  83

  İtibar:

  Emeviler'de halife Abdülmelik döneminde, resmi kayıtların Arapça tutulması zorunluluğu getirilmiştir.
  Halife Abdülmelik'in bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

  A) Uygulamalarda birlikteliği sağlamaya
  B) Çok uluslu yapıdan yararlanmaya
  C) Yerel kültürlerin korunmasını sağlamaya
  D) Yönetimi yargı denetimi altına almaya
  E) Araplara, yönetimde öncelik tanımaya

  Cevap A şıkkı
   

  agras

  Acemi Üye
  Üye
  Katılım
  19 Temmuz 2009
  Mesajlar
  33
  Tepkime puanı
  0
  Puanları
  6

  İtibar:

  1889 yılında Harp Okulu içinde"Zadegan Sınıfı"açılmıştır.Bu sınıfaArap şeyh ve emirlerinin,doğulu aşiret reislerinin çocukları alınmıştır.Zadegan sınıfı öğrencileri subay olduktan sonra kendi memleketlerinde görevlendirilmiştir.
  Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
  A)Batı tarzı ıslahatların yaygınlaştırılmasına
  B)Ordunun yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasına
  C)Etnik farklılıkların sona erdirilmesine
  D)Müslüman halkın devlete bağlılığının artırılmasına
  E)Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasının önlenmesine

  cevap: D
   

  kartal0017

  Acemi Üye
  Üye
  Katılım
  17 Mart 2009
  Mesajlar
  2
  Tepkime puanı
  0
  Puanları
  1

  İtibar:

  teşekkürler arkadaşım eline sağlık bu soruda benden..
  Hz. Muhammet, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle
  Şam ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır?
  A) Bedir Savaşı
  B) Uhud Savaşı
  C) Hayber Savaşı
  D) Hendek Savaşı
  E) Huneyn Savaşı
   
  Moderatör tarafında düzenlendi:

  İSRA

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  1,033
  Tepkime puanı
  768
  Puanları
  113
  Konum
  Konya

  İtibar:

  1889 yılında Harp Okulu içinde"Zadegan Sınıfı"açılmıştır.Bu sınıfaArap şeyh ve emirlerinin,doğulu aşiret reislerinin çocukları alınmıştır.Zadegan sınıfı öğrencileri subay olduktan sonra kendi memleketlerinde görevlendirilmiştir.
  Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
  A)Batı tarzı ıslahatların yaygınlaştırılmasına
  B)Ordunun yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasına
  C)Etnik farklılıkların sona erdirilmesine
  D)Müslüman halkın devlete bağlılığının artırılmasına
  E)Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasının önlenmesine

  cevap: D

  özgün bir soru tebrikler
   

  sancakbeyi

  Vezir
  Yönetici
  Vezir
  Katılım
  15 Mayıs 2009
  Mesajlar
  203
  Tepkime puanı
  506
  Puanları
  93
  Yaş
  41

  İtibar:

  2011 YGS A KİTAPCIĞI 14. SORU...

  Amasya Genelgesi'nde "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." kararı alınmıştır.
  Amasya Genelgesi'nde yer alan bu hüküm;
  I. Ulusal egemenlik,
  II. Ulusal Bağımsızlık,
  III. Bölgesel kurtuluş,
  kavramlarından hangilerinin hedef alındığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III
   

  İSRA

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  1,033
  Tepkime puanı
  768
  Puanları
  113
  Konum
  Konya

  İtibar:

  Tarih Öncesi Devirlerde ortaya çıkan,
  I. iklimsel koşulların insanların su yatakları çevresinde yaşaması için elverişli hale gelmesi,
  II. insanların sulanabilir verimli topraklar üzerinde yaşamaya başlaması,
  III. ateşin bulunmasıyla insanların korunma ve pişirme ihtiyaçlarının karşılamaya başlaması
  durumlarından hangilerinin insanlar arasında tarımsal üretime dayalı yerleşik toplum yapısının oluşmasına ortam hazırladığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  Cevap: C
   

  İSRA

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  1,033
  Tepkime puanı
  768
  Puanları
  113
  Konum
  Konya

  İtibar:

  Demir Devrinde insanların demiri işleyerek tarım, ulaşım ve zanaat dallarında kullanmaya başlamaları aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
  A) Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması
  B) Göçebe hayatın devam etmesi
  C) Tek tanrılı inançların oluşması
  D) Demokratik yönetimlerin kurulması
  E) Hayvanların evcilleştirilmesi


  Cevap:A
   
  Üst Alt