• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,341
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Bu başlıkta her gün bir tarih test sorusu yazalım.
Ama günde en fazla bir tane yazalım.
Test sorusunu yazan arkadaşlarlarımız cevap anahtarını da unutmasın lütfen.
Katkılarınızı bekliyorum.

Aşağıdakilerden hangisi Kronik tarih yazım türünün özelliğidir?

A) Neden - sonuç ilişkisine önem verir
B) Gelecek kuşakları etkilemeye çalışır.
C) Olayları oluş sırasına göre anlatır.
D) Hikayeci anlatım tarzını benimser.
E) Olayda kahramanların etkisinden söz eder.


Cevap : C
 

sancakbeyi

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
15 May 2009
Mesajlar
204
Puanları
93
Yaş
41
Hocam benim de bir önerim olacak. YGS'de çıkma mihtimali olan sorular başlığı altında bir bölüm açalım. Arkadaşlar çıkma ihtimali olan soruları yazsınlar. Ancak bu sorular tamamen kendilerine ait olsun. Mesela herkes haftada bir soru yazabiilsin. Hem elimizde güzel bir kaynak olur. Tahmin eden arkadaşlar için güzel bir duygu bence.
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,341
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
neden olmasın ? :thumbsup:
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,341
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki ekonomik yapısını araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden öncelikle yararlanmalıdır?

A) Nümizmatik B) Paleografya C) Coğrafya D) Antropoloji E) DiplomatikCevap : A
 

dirokwan

Usta Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
173
Puanları
18
[FONT=&quot]Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Bat[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Anadolu’[/FONT]
[FONT=&quot]da Yunanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n ilerlemesinin k[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]smen engellenmesinde,[/FONT]
[FONT=&quot]TBMM’nin kurulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] ve ayaklanmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n bast[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nda[/FONT]
[FONT=&quot]etkili olmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]na ra[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]men, daha sonra TBMM’[/FONT]
[FONT=&quot]ye kar[/FONT][FONT=&quot]şı[/FONT][FONT=&quot] ayaklanm[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]lard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r.[/FONT]
[FONT=&quot]Ayaklanmalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n nedeninin a[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot]ğı[/FONT][FONT=&quot]dakilerden hangisi[/FONT]
[FONT=&quot]oldu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u savunulabilir?[/FONT]
[FONT=&quot]A) Milis güçlerin düzenli orduya ba[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]lanmak istenmesi[/FONT]
[FONT=&quot]B) H[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]yanet-i Vataniye Kanunu’nun ç[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]kar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]C) Damat Ferit’in sadrazaml[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]k görevinden çekilmesi[/FONT]
[FONT=&quot]D) [/FONT][FONT=&quot]İ[/FONT][FONT=&quot]stiklal Mahkemelerinin kurulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]E) Kuvay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]milliye [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]eflerinden Topal Osman’[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n öldürülmesi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
CEVAP: A
 

etrak

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
108
Puanları
28
Lys Tarih Sorusu
*Osmanlı Devletinde “çiçek aşısı”, ilk defa hangi sadrazam zamanında uygulandı?


A-Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
B-Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa
C-Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
D-Sadrazam Rami Mehmet Paşa
E-Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Cevap: C

Açıklama: Çiçek Aşısı uygulaması ilk defa Lale Devrinde başlamıştır. Lale Devri padişahı III. Ahmet, Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
I. Kendi aralarında ve yabancı kavimlerle yapılan savaşlarda yenilenlerin yurtlarını terk etmesi

II. Çin egemenliği altında yaşamak istemeyen Türklerin ayaklanması

III. Kutlukların Budizm dinini benimsemeyi reddetmeleri

Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türklerde bağımsızlık kavramının geliştiğini gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III


Cevap: D
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,341
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Bir olayın tarihsel değeri, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez?

A) Başka olaylarla ilişkisiyle
B) Büyük olaylara yol açmasıyla
C) Birden fazla toplumu ilgilendirmesiyle
D) Sosyal hareketlenmelere neden olmasıyla
E) Günümüze olan yakınlığıylaCevap : E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
I. Malazgirt
II. Miryakefalon
III. II. Kosova
IV. Çaldıran
V. Ankara
VI. Kösedağ
Yukarıdaki savaşlardan hangileri, sonuçlarının Anadolu'da yarattığı sorunlar açısından benzer özelliklere sahiptir?

A) I ve V B) II ve VI C) II ve III
D) V ve VI E) III ve V


Cevap: D
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Neden
C) Zaman
D) Toplumlararası ilişkiler
E) Sonuç

Cevap:C
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,971
Puanları
48
[FONT=&quot]İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A) Perslerin yayılmacı politikalarına
B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine
C) Hellenizm Uygarlığı'nın ortaya çıkışına
D) Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına
E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine

Cevap:B
[/FONT]
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,461
Puanları
83
Kafkas cephesinin açılmasında etkili olan;
– Bakü petrollerini ele geçirme,
– Orta Asya Türkleri ile birleşme,
– Ruslara engel olma
gibi amaçlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ulusçuluk ön plana çıkmıştır.
B) Ekonomik hedefler gözetilmiştir.
C) Savunma savaşları yapılmıştır.
D) Rus tehdidine karşı önlem alınmaya çalışılmıştır.
E) Askeri ve siyasi amaçlar hedeflenmiştir.

Cevap: C şıkkı.
 

dirokwan

Usta Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
173
Puanları
18
Kast sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hint Uygarlığında görülen bir sosyal sınıflama sistemidir.
B) Her üye ancak kendi kastı içinde evlenebilir.
C) Kast kurallarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandırılır.
D) Kast sistemi sebebiyle Hintliler bir millet olamamışlardır.
E) Kast sistemi içindeki sınıflar arası geçiş serbesttir.

C: E
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,461
Puanları
83
Emeviler'de halife Abdülmelik döneminde, resmi kayıtların Arapça tutulması zorunluluğu getirilmiştir.
Halife Abdülmelik'in bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Uygulamalarda birlikteliği sağlamaya
B) Çok uluslu yapıdan yararlanmaya
C) Yerel kültürlerin korunmasını sağlamaya
D) Yönetimi yargı denetimi altına almaya
E) Araplara, yönetimde öncelik tanımaya

Cevap A şıkkı
 

agras

Acemi Üye
Katılım
19 Tem 2009
Mesajlar
33
Puanları
6
1889 yılında Harp Okulu içinde"Zadegan Sınıfı"açılmıştır.Bu sınıfaArap şeyh ve emirlerinin,doğulu aşiret reislerinin çocukları alınmıştır.Zadegan sınıfı öğrencileri subay olduktan sonra kendi memleketlerinde görevlendirilmiştir.
Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A)Batı tarzı ıslahatların yaygınlaştırılmasına
B)Ordunun yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasına
C)Etnik farklılıkların sona erdirilmesine
D)Müslüman halkın devlete bağlılığının artırılmasına
E)Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasının önlenmesine

cevap: D
 

kartal0017

Acemi Üye
Katılım
17 Mar 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
teşekkürler arkadaşım eline sağlık bu soruda benden..
Hz. Muhammet, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle
Şam ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır?
A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Hayber Savaşı
D) Hendek Savaşı
E) Huneyn Savaşı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
1889 yılında Harp Okulu içinde"Zadegan Sınıfı"açılmıştır.Bu sınıfaArap şeyh ve emirlerinin,doğulu aşiret reislerinin çocukları alınmıştır.Zadegan sınıfı öğrencileri subay olduktan sonra kendi memleketlerinde görevlendirilmiştir.
Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A)Batı tarzı ıslahatların yaygınlaştırılmasına
B)Ordunun yönetimdeki etkinliğinin azaltılmasına
C)Etnik farklılıkların sona erdirilmesine
D)Müslüman halkın devlete bağlılığının artırılmasına
E)Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasının önlenmesine

cevap: D

özgün bir soru tebrikler
 

sancakbeyi

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
15 May 2009
Mesajlar
204
Puanları
93
Yaş
41
2011 YGS A KİTAPCIĞI 14. SORU...

Amasya Genelgesi'nde "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." kararı alınmıştır.
Amasya Genelgesi'nde yer alan bu hüküm;
I. Ulusal egemenlik,
II. Ulusal Bağımsızlık,
III. Bölgesel kurtuluş,
kavramlarından hangilerinin hedef alındığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Tarih Öncesi Devirlerde ortaya çıkan,
I. iklimsel koşulların insanların su yatakları çevresinde yaşaması için elverişli hale gelmesi,
II. insanların sulanabilir verimli topraklar üzerinde yaşamaya başlaması,
III. ateşin bulunmasıyla insanların korunma ve pişirme ihtiyaçlarının karşılamaya başlaması
durumlarından hangilerinin insanlar arasında tarımsal üretime dayalı yerleşik toplum yapısının oluşmasına ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Demir Devrinde insanların demiri işleyerek tarım, ulaşım ve zanaat dallarında kullanmaya başlamaları aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
A) Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması
B) Göçebe hayatın devam etmesi
C) Tek tanrılı inançların oluşması
D) Demokratik yönetimlerin kurulması
E) Hayvanların evcilleştirilmesi


Cevap:A
 
Üst Alt