• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Halûk îpekten

 • Konbuyu başlatan Ece
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 1
 • Görüntüleme : 3K

Ece

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
14,021
Tepkime puanı
34
Puanları
48

İtibar:

İPEKTEN, HALÛK


(1926-1992) Divan edebiyatı araştırmacısı, edebiyat tarihçisi.
Aslen Ispartalı olan ve hâkimlik yapan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Kırklareli'nin Saray ilçesinde doğdu. İs*tanbul'da Karagümrük Ortaokulu'nu, Ve*fa Lisesi'ni bitird! 194). İstanbul Üniver*sitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede*biyatı BÖlümü'nden mezun oldu (1954). Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulu'nda Türkçe öğretmenliği (1954-1955) ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırma*ları Enstitüsü'nde Türkiyat Enstitüsü kü*tüphane memurluğu (1955-1959) yaptık*tan sonra Erzurum Atatürk Üniversite-si'ne eski Türk edebiyatı asistanı olarak girdi (1959)-1962'de doktorasını tamam*ladı. Alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere gittiği Paris'te iki yıl kaldı (1963-3 965). 1969'da doçent, 1988'de profe*sör oldu. 29 Eylül 1992'de öldü. Kabri Erzurum Asrî Mezarlığı'ndadır.
Ali Nihad Tarlan'ın doktora öğrencisi olan Halûk İpekten. İstanbul Dârülfünu-nu'nda Ferit Kam'la başlayan "şerh-i mu*tun" geleneğini takip ederek divan şiiri*nin açıklanmasında şiirin şeklî yapısından, mantığından, belagatından ve ortak kül*türünden uzaklaşmadan sağlam bilgiye dayanan, serbest yorumlara iltifat etme*yen bir metodu tercih etmiştir. Bu tarz metin şerhlerini akademik çevrelerde en çok yazıya geçirip yayımlayanlardandır. Halûk İpekten, üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı programlarında şuarâ tez*kireleri üzerinde de en fazla duran ve yap*tırdığı doktora tezleriyle bunların önem*lilerinin gün ışığına çıkmasını sağlayan bir ilim adamıdır. Sultan Veled'den Os*man Nevres'e kadar otuz iki şairin divan*larını tarayarak bunlarda hangi aruz ka*lıplarının kullanıldığını gösteren Eski Türk Edebiyatı: Aruz Ölçüsü adlı eseri orijinal çalışmalanndandır.
İlmî makaleleri Türkiyat Mecmuası, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ve Tarih Dergisi'nöe, ansiklopedi maddeleri İs*lâm Ansiklopedisi, Türk Dili ve Ede*biyatı Ansiklopedisi ile Türkiye Diya*net Vakfı İslâm Ansiklopedisinde yayımlanan Halûk İpekten'in ölümünden sonra çıkan kitapları ders notlarından derlenerek hazırlanmıştır.
Eserleri. Nailî-i Kadim Divanı
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
Nailî-iKadim, Hayatı ve Edebî Kişiliği (Ankara 1973); Fu*zûlî: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserlerive Bazı Şiirlerinin Açıklamaları
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
Ka*ramanlı Nizamî, Hayatı, Edebî Kişili*ği ve Divanı (Ankara 1974); İsmetî Di*vanı (Ankara 1974); Eski Türk Edebiya*tı: Nazım Şekilleri (Ankara 1985); Nailî, Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçme*ler (Ankara 1986); Naili Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklanma*sı (Erzurum 1987); Bakî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklama-Jari Erzurum 1988; Ankara 1993; Tezki*relere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
Türk Edebiyatının Kay*naklarından Türkçe Şuarâ Tezkireleri (Erzurum 1988, 1991); Enderunlu Vâsıf (Ankara 1989); Eski Türk Edebiyatı: Aruz Ölçüsü (Erzurum 1989); Şeyh Galib, Hayatı, Sanatı, Eserleri (Ankara 1993, 1996); Nef'i, Hayatı, Sanatı, Eser*leri (Ankara 1996); Divan Edebiyatında Edebî Muhitler
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
Basılı Divanlar Katalogu
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
EskiTürk Edebiyatı: Nazım Şekilleri İle Eski Türk Edebiyatı: Aruz Ölçüsü adlı eserleri, da*ha sonra birleştirilerek Eski Türk Ede*biyatı Nazım Şekilleri ve Aruz adıyla tek kitap halinde tekrar yayımlanmıştır (İstanbul 1994).

Bibliyogarfya :


Orhan Okay. "Bir Dostun Ardından", Yedi İk*lim, İV/32, İstanbul 1992, s. 64-65; Mustafa İsen. "Halûk Hocamın Ardından", a.e., s. 66-67; Rıdvan Canım, "Prof. Dr. Halûk İpekten ve Türk Şuara Tezkireleri", a.e., s. 79-80; Metin Akkuş, "Metin Şerhi Geleneği, Tarlan Mekte*binden Halûk îpekten'e", a.e., s. 67-68; a.mlf.. "Prof. Dr. Halûk İpekten Bibliyografyası", Ata*türk Ûniuersİtesi Sosyal Bitimler Enstitüsü Der*gisi, 1, Erzurum 1993, s. 3-7; Erdoğan Uludağ. "Prof. Dr. Halûk İpekten", a.e., s. 1; "İpekten, Halûk", TDEA, IV, 402. m
 
En Çok Görüntülenen Konular
 • Büyük Doğu Dergisi
 • Abdülhak Hâmid Tarhan
 • Enis Behiç Koryürek
 • Mehmet Kaplan
 • Kılıçzâde Hakkı
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Miskîn ed-Dârimî
 • Mis'ar b. Mühelhil
 • Mîr Muhammed Takı
 • İKBALTUGBA

  Acemi Üye
  Üye
  Katılım
  10 Eylül 2013
  Mesajlar
  2
  Tepkime puanı
  0
  Puanları
  1

  İtibar:

  haluk ipekten le ilgili pdf leri okumak için ne yapmalıyım?
   
  Tüm sayfalar yüklendi.
  Konu Sahibi Benzer Konular Forum Cevaplar Tarih
  Hanımeli Halûk Dursun ile Ayasofya Müzesi Tarih Köşe Yazıları 0
  Benzer Konular

  Önceki konu
  Sonraki konu
  Üst Alt