• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Fahri KORUTÜRK

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
http://img366.imageshack.us/img366/4390/skorutr22d2a75yc0.jpg

Fahri KORUTÜRK


GÖREV SÜRESİ
6 NİSAN 1973
6 NİSAN 1980

1903 yılında İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

1936'da Montreux Boğazlar Konferansı'na askerî uzman olarak katıldı. 1950 yılında Amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır.

1968 yılında Cumhuriyet Senatosu Üyesi oldu.

1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1980 yılında, yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

1944 yılında Emel Hanım'la evlenen ve üç çocuğu olan Fahri Korutürk, 12 Ekim 1987 gününde vefat etti.
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
http://fotograf.gazetevatan.com/fotogaleri/act/1006_1968_09082007_6.jpg
 

Ece

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
14,110
Puanları
0
KORUTÜRK, FAHRİ SABİT


(1903-1987) Türkiye Cumhuriyeti'nîn altıncı cumhurbaşkanı.
İstanbul'da doğdu. Babası Azabağası-zâdeler'den Osman Sabit Bey, annesi Emine Nesrin Hanım'dır. İlk öğrenimini Tefeyyüz Numune ve Reşadiye Numune mekteplerinde tamamladı. Heybeliada Mekteb-i Fünûn-ı Bahriyye-i Şahâne'yi (Deniz Lisesi) ve Deniz Harp Okulu'nu bi­tirerek (1923) mühendis mülâzım olarak deniz kuvvetlerine katıldı. 1930'da açılan Deniz Harp Akademisi'nin ilk mezunları arasında yer aldı (1933). Pek çok askerî görevini başarıyla tamamlayan Fahri Sa­bit Bey'e 18 Mart 1934'te Atatürk tara­fından Korutürk soyadı verildi. 11 Kasım 1934'te genelkurmay XI. şubeye, 11 Ara­lık 1935'te Roma Büyükelçiliği deniz ata­şeliğine tayin edildi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde Türk heyetinde deniz mü­şaviri olarak bulundu. 25 Aralık 1936'da görevi Berlin Büyükelçiliği deniz ataşeli­ğine nakledildi. 3 Kasım 1938'de bu gö­revinden ayrılarak Denizaltı Gemileri Ko­mutanlığı kurmay başkanlığına getirildi. 29 Ocak 1942'de ikinci defa Berlin Büyü­kelçiliği deniz ataşesi oldu. Stockholm deniz ataşeliğini de ek görev olarak yü­rüttü.
26 Şubat 1944'te evlenen Korutürk 1950'de tuğamiralliğe, 1953'te tümami­ralliğe, 1956"da koramiralliğe ve 1959'da oramiralliğe terfi ederek 16 Ekim 1959'-da Deniz Kuvvetleri komutanlığına tayin edildi. Bu görevini yürütürken meydana gelen 27 Mayıs 1960 İhtilâli sırasında ih­tilâl hükümeti tarafından Dışişleri Bakan-lığı'na getirildiyse de daha sonra bundan vazgeçilerek 27 Haziran 1960'ta Moskova Büyükelçiliği'ne gönderildi. 27 Ağustos 1960'ta askerlikten emekli edilerek kad­rosu Dışişleri Bakanlığı'na nakledildi. 5 Eylül 1964'e kadar dört yıldan fazla Mos­kova Büyükelçiliği'nde kaldı. 1 Ağustos 1965'te meslekten büyükelçi olmadığını ileri sürerek Dışişleri Bakanlığı'ndan isti­fa etti ve emekli oldu.
Korutürk, 7 Haziran 1968'de Cumhur­başkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhu­riyet Senatosu kontenjan senatörlüğüne getirildi. Cevdet Sunay'ın süresinin dol­masından sonra cumhurbaşkanlığına aday olan Tekin Arıburun ile Faruk Gür-ler'in mecliste gerekli oyu alamamaları üzerine Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi grupları aralarında anlaşarak Korutürk'ü aday gösterdiler. 6 Nisan 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı toplantı­da Korutürk Türkiye'nin altıncı cumhur­başkanı seçildi.
Türkiye'nin ilk denizci cumhurbaşkanı olan Korutürk siyasî hayatın çalkantılı ol­duğu bir dönemde görev yaptı. 1973 Ekim ayında yapılan seçimlerde hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selâmet Partisi iş birliğiyle meselenin çözümlenmesinde önemli çabalan oldu. 1977 seçimlerinde de hiçbir parti tek ba­şına iktidara gelemedi. Aynı yıl kurulan Bülent Ecevit hükümeti Milliyetçi Cephe (MC) partilerince tepkiyle karşılandı ve "Çankaya hükümeti" diye nitelendirildi. Korutürk, cumhurbaşkanı yetkilerini art­tıracak anayasa değişikliği yapılmasını te­menni olarak istediği halde bir netice ala­madı. Anarşi ve terörün aşın boyutlara ulaştığı bir dönemde Ocak 1980'da ülke bütünlüğünün korunmasını isteyen silâhlı kuvvetlerin uyarı mektubuna muhatap oldu. 6 Nisan 1980'de görev süresinin dolmasından sonra cumhurbaşkanlığın­dan ayrıldı. 12 Eylül harekâtına kadar Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeliğinde bulundu. 12 Ekim 1987'de ölen Koru­türk, Ankara Devlet Mezarlığı'na gömül­dü. Fahri Korutürk Almanca, İngilizce ve İtalyanca biliyordu. İskajerak Deniz Mu­harebesi Hakkında Bir Konferans, Söylev ve Demeçler adlı bir eseri vardır.[1][144]


Bibliyografya :


Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, İstan­bul 1987, s. 403-404; HKorutürk, Fahri", TA, XXII, 234-240; ML, ek cilt I, 513; ek cilt II, 545-546; Türkiye Ansiklopedisi: 1923-1973, İstan­bul 1974,111, 952; Yeni Türk Ansiklopedisi, İs­tanbul 1985, V, 1937-1939; Türk oeDünya Ün­lüleri Ansiklopedisi, İstanbul, ts. (Anadolu Ya­yıncılık), VI, 3311; Büyük Larousse, İstanbul 1986, XI, 7006; ABr., XIII, 542. Atilla Çetin


[1][144] Mil, Ankara 1975
 
Üst Alt