• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:


5. ÜNİTE : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1600)


KAZANIM SAYISI : 5


SÜRE (DERS SAATİ) : 20


ORAN (%) : 27,810.5.1. İstanbul'un Fethi'nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik ve politik sonuçlarını kavrar.


a) İstanbul'un jeopolitik önemi açıklanır.

b) İstanbul'un Fethi'nin askerî olarak ne şekilde planlandığı ve taktik düzeyde hangi süreçler takip edilerek gerçekleştirildiği üzerinde durulur.

c) Türk ve dünya tarihi açısından İstanbul'un Fethi'nin stratejik sonuçlarına değinilir.

ç) Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasında İstanbul'un Fethi'nin oynadığı rol vurgulanır.

d) II. Mehmed Dönemi'ndeki diğer fetihlere kısaca değinilir.

e) II. Bayezid Dönemi'ndeki gelişmeler ile Cem Sultan Olayı'na kısaca değinilir.10.5.2. Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyetini güçlendirmesinde etkili olan siyasi gelişmeleri analiz eder.

a) Türkler tarafından Anadolu ve İran coğrafyasında kurulan devletlere (Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler) kısaca değinilir.

b) I. Selim (Yavuz) Dönemi'nde Osmanlı - Safevi ilişkileri askerî, siyasi ve sosyal boyutlarıyla ele alınır.

c) I. Selim Dönemi'nde Osmanlı - Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi bağlamında dinî, siyasi, askerî (Mercidabık ve Ridaniye Muharebeleri) ve ekonomik boyutlarıyla kısaca ele alınır.10.5.3. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.

a) I. Süleyman'ın "Kanuni" olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.

b) Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Orta Avrupa'da hâkimiyet kurmasını sağlayan başlıca askerî mücadeleler (Mohaç, I. Viyana Kuşatması, Zigetvar, Haçova) ayrıntılara girilmeden ele alınır. Bu mücadelelerde başarıyı getiren taktik, teşkilat ve teçhizat unsurları üzerinde durulur.

c) Osmanlı-Avusturya mücadelesinin iki devlet açısından siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerine değinilir.

ç) Osmanlı Devleti'nin Doğu'da hâkimiyet kurmasını sağlayan askeri mücadeleler kısaca ele alınır.

d) Osmanlı Devleti'nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara/imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.10.5.4. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

a) Osmanlı Devleti'nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, İspanya, Portekiz, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı uyguladığı uzun vadeli politikalar üzerinde durulur.

b) Osmanlı'nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika'daki Müslümanların himaye edilmesi] üzerinde durulur.10.5.5. Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

a) Osmanlı Devleti'nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve dönemin diğer büyük kıta güçleri üzerinde durulur.

b) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz dünyasındaki varlığının askerî, ticari, sosyal ve kültürel boyutları kısaca ele alınır.

c) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de hâkimiyet kurmasını sağlayan önemli deniz muharebeleri, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar yapılan fetihler kronolojik sıra ile kısaca ele alınır ve harita üzerinde gösterilir.

ç) Hint Deniz Seferleri, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz dışında stratejik amaçlı deniz faaliyetleri olarak değerlendirilir.

d) Atlantik ülkelerinin (İngiltere ve Hollanda- İspanya-Portekiz) okyanus güçleri olarak Akdeniz'e nüfuz etme çabaları üzerinde durulur.

e) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetinde Coğrafi Keşifler'in sebep olduğu ekonomik, askeri, siyasi ve sosyo-kültürel etkiler üzerinde durulur.

f) Coğrafi Keşifler sonucunda yeni dünyadan eski dünyaya getirilen ürünlere (patates, domates, tütün) değinilir.

g) Avrupalıların Amerika kıtasındaki yerlilere (Aztek, Maya, İnka ve Kızılderililer) karşı izledikleri siyasete kısaca değinilir.
 

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,429
Tepkime puanı
7,676
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

5.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

KAZANIM SAYISI: 7

SÜRE (DERS SAATİ) : 20

ORAN (%) : 27,9

ÜNİTE KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

Başlıca siyasi gelişmeler olarak İstanbul'un Fethi (1453), Sırbistan'ın alınması (1454), Amasra'nın alınması (1459), Mora'nın alınması (1460), Sinop ve Trabzon'un alınması (1461), Eflâk'ın alınması (1462), Bosna ve Hersek'in alınması (1463), Venedik ile mücadele (14631479), Otlukbeli Muharebesi (1473), Karamanoğlu Beyliği'ne son verilmesi (1474), Kırım'ın Fethi (1475), Boğdan'ın alınması (1476), Arnavutluk'un alınması (1479), İtalya Seferi (1480), Cem Sultan Olayı (1481-1495), İspanya'daki Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi (1492), Şahkulu İsyanı (1511), Çaldıran Muharebesi (1514), Turnadağ Muharebesi (1515),Mercidabık Muharebesi (1516) ve Ridaniye Muharebesi (1517) verilir.

Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.10.5.2. İstanbul'un Fethi'nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.

a) Fethi'n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.

b) Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle vurgulanarak) İstanbul'un fethinin oynadığı rol vurgulanır.10.5.3. Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.

a) Anadolu ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurma çabalarının siyasi ve sosyal etkileri üzerinde durulur.

b) I. Selim Dönemi'nde Osmanlı - Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi bağlamında ele alınır.10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad'ın Fethi (1521), Rodos'un Fethi (1522), Mohaç Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu'nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin'in Cezayir'e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533), Cezayir'in alınması (1533), Irakeyn Muharebesi (1534), Fransa'ya kapitülasyon verilmesi (1535), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), Trablusgarp'ın Fethi (1551), Tebriz'in alınması (1548), Nahçıvan'ın alınması (1553), Amasya Antlaşması (1555), Sudan'ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş Eyaleti'nin kurulması (1555), Augsburg Barışı (1555), Cerbe Deniz Savaşı (1560), Zigetvar Seferi (1566), Sakız Adası'nın alınması (1566), Yemen'in alınması (1568), Kıbrıs'ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), Tunus'un Fethi (1574), Fas'ta Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) ve Ferhat Paşa Antlaşması (1590) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.10.5.5. Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.

a) I. Süleyman'ın "Kanuni" olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.

b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa'da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında ele alınır.

c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu'da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.

ç) Osmanlı Devleti'nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

a) Osmanlı Devleti'nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların yansımaları üzerinde durulur.

b) Osmanlı'nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika'daki Müslümanların himaye edilmesi] üzerinde durulur.10.5.7. Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

a) Osmanlı Devleti'nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve dönemin diğer büyük kıta güçlerine kısaca değinilir.

b) Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetinde meydana getirdiği değişimler üzerinde durulur.

c) Osmanlı Devleti'nin stratejik amaçlı olarak Akdeniz dışına yönelme çabaları bağlamında Hint Deniz Seferleri ele alınır.

ç) Atlantik ülkelerinin (Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere) okyanus güçleri olarak Akdeniz'e nüfuz etme çabaları üzerinde durulur.
 
  • Beğen
Tepkiler: efo
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt