• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Demokrasi ve İnsan hakları Yazılı (Test)

R.Sayar

Usta Üye
Emekli
Katılım
29 Nisan 2010
Mesajlar
645
Tepkime puanı
165
Puanları
43

İtibar:

SORULAR

S-1- İnsanlara verilen en temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi dokunulmazlığı B) Yaşama Hakkı C) Sağlık Hakkı
D) Eğitim Hakkı E) Seçme ve Seçilme Hakkı

S-2- Aşağıdakilerden hangisi özgürlük kavramı içinde yer almaz?
A) Özgürlük sonradan kazanılan bir haktır. B) Özgürlük soyut bir kavramdır.
C) Özgürlüklere kimse müdahale edemez. D) Özgürlükler vazgeçilemez ve devredilemez.
E) Özgürlük serbest hareket edebilme gücüdür.

S-3-Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
A) Divan-ı Hümayun B) Kanunname-i Al-i Osman C) Saltanat Şurası
D) Kanun-i Esasi E)Vilayet Nizamnamesi


S-4-Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
A) Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri

B) TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar
C) Başbakan ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları
D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye Başkanları
E) TBMM üyeleri, Başbakan ve Bakanlar


S-5- Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
A) SEATO B) Avrupa Ekonomik Topluluğu C) Birleşmiş Milletler

D) Avrupa Konseyi E)NATO

S-6- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
A) Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması.
B) Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması.
C) Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması
D) Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi.
E)Önceden izin almadan kurulması.


S-7- Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz?
A) Toplumsal düzeni sağlamak B) Hukuki güvenliği sağlamak

C) Ekonomik eşitliği sağlamak D) Adaleti gerçekleştirmek
E) Toplumsal eşitliği sağlamak


S-8- Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile öngörülmüş olan yeniliklerden bir değildir?
A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. B) Temel haklar genişletilmiştir.
C) Özgürlükler güçlendirilmiştir. D) Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.
E) Sosyal ve hukuk devleti olduğu kabul edilmiştir


S-9-.1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?
A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı E) Adalet Bakanı
S-10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi
C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması D) İstihdamın geliştirilmesi
E) Fırsat eşitliğinin sağlanması

S-11- aşağıdakilerden hangisi İkinci Kuşak Haklar içerisine girmez?
A) Çalışma Hakkı B) Emeklilik Hakkı C) Sosyal Güvenlik Hakkı
D) Çevre Hakkı E) Sağlık Hakkı

S-12- Demokrasinin temellerinden olan Manga Carta (1215) hangi ülkede ilan edilmiştir?
A) Fransa B) ABD C) İngiltere D) Osmanlı Devleti E) Almanya

S-13-Aşağıda verilenlerden hangisi anayasalarımızın özelliklerinden birisi değildir?
A) Anayasalarda devletin yönetim şekli ve işleyişi belirtilir.
B) Bütün kanunlar anayasadan çıkar ve anayasaya aykırı olamaz.
C) Anayasa en üstün kanun kabul edilir.
D) En son anayasamız günümüzde de kullandığımız 1982 anayasasıdır.
E) Anayasalar TBMM de oy çokluğu ile kabul edilir.

S-14- 1923 de İzmir de toplanan I. İktisat kongresi hangi Atatürk ilkesi gereğince toplanmıştır?
A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E)Halkçılık

S-15- TBMM de Gensoru önergesi en az kaç milletvekilinin isteği üzerine verilir?
A) 276 B) 184 C) 367 D) 20 B) 550

S-16- I. Tutuklular II. Askerî öğrenciler III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz?
A) I, II ve V B) I, IV ve V C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V

S-17- Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyuyla düşürülmesi halinde, gerekli sürede Bakanlar Kurulu kurulamazsa seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM Başkanı B) Yüksek Seçim Kurulu C) Cumhurbaşkanı
D) Anayasa Mahkemesi E) Düşürüldüğü halde göreve devam eden işgüder hükümet

S18- ‘‘Toplumu erdemli insanlar yönetmelidir’’ görüşü hangi Eski Yunan filozofuna aittir?
A) Thomat B) Aristotales C) Sokrates D) Platon E) Eflatun

S-19-aşağıdakilerden hangisi Türkiye de seçimlerin özelliklerinden birisi değildir?
A) Eşit oy B) Tek dereceli seçim C) Açık sayım ve döküm
D) Genel oy E) Açık oy

S-20-Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Devlet’’ kavramı içerisinde yer almaz?
a) Vatan B) Millet C) Ülke D) Teşkilat E) Demokratik yönetim
 

heaven61

Acemi Üye
Üye
Katılım
27 Aralık 2011
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

bu soruların cevapları yokmu ya ? cok lazım
 

efe037

Acemi Üye
Üye
Katılım
25 Mayıs 2012
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

cevapları yokmu
 

apo44

Acemi Üye
Üye
Katılım
10 Ekim 2012
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

cevapları lazım kardeşler lütfen cevaplayın 1 hafta sonra yazılı var
 

cihan sakar

Acemi Üye
Üye
Katılım
26 Kasım 2012
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
25

İtibar:

aaşağıdakilerden hangisi özgürlük kavraqmı içinde yer almaz

slm as nbgr
 

bulent50

Acemi Üye
Üye
Katılım
6 Ocak 2013
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

alın sıze cevaplarrr

1b 2b 3d 4b 5d 6e 7c 8d 9c 10b 11b 12c 13a 14c 15d 16d 17a 18d 19e 20a kolay gelsınnn
 

akkus72

Banned
Katılım
6 Ocak 2020
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
20

İtibar:

oxlum cevaplarıyokmu yarın yazılıyızzzz
 

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Top Poster Of Month
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,269
Tepkime puanı
7,853
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Üst Alt