• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

cumhuriyet bayramı tören konuşması

kutlay

Acemi Üye
Katılım
16 Mar 2009
Mesajlar
9
Puanları
3
Büyük Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in 84.yıldönümünü, milletçe büyük coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Büyük Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, O’nun önderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülmüş, tüm imkânsızlıklara rağmen eşine az rastlanır bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük devrimlerinden birisi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet, çağdaşlık, eşitlik ve özgürlük getirmiş, büyük bir düşünce devrimi başlatmıştır. Cumhuriyet rejimi, bir yurttaşlık bilinci oluşturmuş, vatandaşlar arasında eşitliği sağlayarak, herkese ülke yönetimine katılma ve ülkenin geleceğini belirleme hakkını vermiştir. Böylece, Cumhuriyet’le birlikte kendini yöneten ve yönetme hakkına sahip etkin yurttaşlar yaratılmıştır. Türk Milleti, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemiş, O’nun devrim ve ilkelerini kısa sürede içselleştirerek Cumhuriyet’i hayat tarzı olarak benimsemiştir.
Cumhuriyet, siyasi, toplumsal ve kültürel alanda bir yenilenme, modernleşme ve aydınlanma projesidir. Büyük Atatürk, Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini emin ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur sözleriyle bunu anlatmıştır.
Tam bağımsızlık ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet rejimi, Atatürk’ün çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.
Çoğulcu, katılımcı bir yönetim biçimiyle demokrasiyi geliştirmek ve milletimizi, refah içinde modern ve ileri bir toplum düzenine ulaştırmak Cumhuriyet’in en büyük amacıdır.
Cumhuriyet’i tüm ilke ve değerleriyle benimsemeyi, korumayı ve geliştirmeyi temel alan Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması sürecinde Atatürk’ün diğer ilkeleri gibi milletimize yol göstermiştir Devletimiz ve Milletimiz, Cumhuriyet’in sağladığı imkânları en iyi biçimde kullanarak büyük Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma amacına kararlılıkla ilerlemektedir.
Bizler, medeniyetin tüm imkânlarından yararlanan hür vatandaşlar olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu ulu önderimiz büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e ve onun getirdiklerine borçluyuz. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılması, Cumhuriyet’in tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur.
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve saygıyla anıyorum.
 

halkapınar

Usta Üye
Katılım
2 Eki 2009
Mesajlar
115
Puanları
18
Yaş
58
Sayın Müdürüm, Değerli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Konuklar ve Sevgili Öğrenciler;

Bugün, vatandaşı olarak yaşamayı sürdürdüğümüz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 86. yıldönümünü kutlamak için buradayız.

XX. yy. başlarında bundan önceki devletimiz olan Osmanlı devleti dünyadaki değişen koşullara kendini uyarlayamadığından bilim ve teknoloji üretiminde geri kalmış, siyasi olarak zayıf düşmüş, emperyalistlerin iştahını kabartan bir coğrafyaya dönüşmüştür. 1914-1918 yılları arasında yaşanan I. Dünya savaşında yenik düşmüş ve işgale uğramıştır. 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr antlaşması ile bize vatan olarak bugünkü sınırlarımızın ¼ ü olan İç Anadolu toprakları bırakılmıştı. Atalarımız büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderliğinde bu iğdişe karşı savaşmış ve bugünkü topraklarımızı kurtarmayı başarmıştır. 9 Eylül 1922 de, İzmir’in de temizlenmesiyle işgalden kurtulunmuş, yapılan uzun pazarlıklar sonunda 24 Temmuz 1923 te Lozan Antlaşması ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tüm dünyaya kabul ettirilmiştir.

TBMM, uzun görüşmeler sonucunda 29 Ekim 1923 te Cumhuriyeti kabul ve ilan etmiştir. Bugün yıldönümünü kutladığımız olay budur. Cumhuriyet, 1937 yılına kadar yapılan sürekli iyileştirmelerle demokratik ve laik nitelikler kazandı.. Bugün Cumhuriyet ve niteliği tartışılmaktadır. Günümüzün çağdaş dünya devletlerinde böyle tartışmalar yoktur. Çünkü demokratik laik Cumhuriyetin değeri bilinir. Zira onu elde edilebilmek için monarşilere karşı verdikleri savaşlarda milyonlarca insanını yitirmişler, bedel ödeyerek, tırnakları ile kazıyarak ona ulaşmışlardır. Biz, işgalcilere karşı bağımsızlık savaşı verdik ve vatanı kurtardık ama kulları/köleleri olduğumuz monarklara karşı özgürlük savaşı vermedik. Demokratik ve laik nitelikleri ile Cumhuriyet bize Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından hediye edilmiştir.

Türkiye için, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Geçen 86 yılda Cumhuriyet bizi BM ye üye 192 devlet içinde 20. sıraya yükseltmeyi başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, etnik köken ayrımı gözetmeksizin hür ve eşit vatandaşlarından oluşur. Bugünün çağdaş Avrupa devletlerinin 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları evrensel beyannamesinin bir sonucu olarak ancak 1960 lı yıllarda kavuştukları vatandaşlık devleti niteliği Türkiye Cumhuriyeti devletinde kuruluşundan itibaren mevcuttur. Bu ülkede yaşayan herkes hürdür ve birinci sınıf vatandaştır. Temel hak ve özgürlükler, yasalarla sınırları çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilmektedir. Dünya tarihinde uğrunda en çok savaş yapılan coğrafya Anadolu’dur. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki; binlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşayan insanlar üzerinde hep planlar yapılmış, oyunlar oynanmıştır. Ancak, tek yürek olmuş milletimiz sayesinde bu oyunlar boşa çıkarılmıştır. Bundan sonra yapılacak planlar da bozulmaya mahkumdur. Türk insanı bu günlere nasıl geldiğini unutmayacak, geçmişten aldığı derslerle aydınlık geleceğine sımsıkı sarılmaya devam edecektir.

Tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramını kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve kahraman atalarımızın manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum.
 
Üst Alt