• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

çtdt 1. dön. 1. sınav(ilk üniteden)

söğüt

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
20 Eylül 2010
Mesajlar
106
Tepkime puanı
44
Puanları
28
Yaş
40

İtibar:

ADI: ...................................... SOYADI: ........................................NO: ....SINIF;….11/11/2014
2014-2015EĞT. ÖĞRT. YILI BTSO ANADOLU LİSESİ

ÇTDT DERSİ12. SINIFLAR1. DÖNEM 1.ORTAK SINAV SORULARI
Not baremi
NOTU:

1. 2.3.4. 5.6.7.S-1.Türkiye’ yi Boğazlar konusunda endişelendirip harekete geçiren gelişmeler nelerdir yazınız?(10 p)S-2.İki Savaş arası dönemde dünya barışını korumak için yapılan faaliyetleri yazıp,Türkiye Cumhuriyeti hangilerine dahil olmuştur belirtiniz?(10 p)


S-3.II. Dünya Savaşının çıkma sinyallerine karşı Türkiye Cumhuriyeti dış politikada sınırlarının güvenliğini sağlamaya yönelik olarak hangi önlemleri almıştır önemleriyle birlikte belirtiniz?(10 p)S-4.Aşağıda verilen isimler ve kavramlar size hangi ülkeleri çağrıştırıyor karşılarına yazınız?(10x1 p)
Mussolini…………………………………Hitler…………………………………………
Franco………………………………………Stalin………………………………………
Kara Perşembe…………….……………Monreo………………………………
Mutsuhito…………………………………Hayat Sahası…………………………………
Ekim Devrimi…………………………………Wilson…………………………………………

S.5)Aşağidaki kavramları uygun şekilde eşleştirerek parantez içine yazınız?(10X1 P)
(...)KARA GÖMLEKLİLER11.D.S.Gizli Antlaşmalardan biri
(...)MC MAHON2Sömürgeciliğin yumuşatılmış hali
(...)ALBERT EİNSTEİN3Gerçeküstücülük
(...)MANDA4Basmacı Lideri
(...)BASMACI HAREKETİ5Hitler in eseri
(...)SÜRREALİZM6John Steinbeck
(...)GESTAPO7Alman gizli servisi
(...)KORBAŞI8Türkmenistan ın bağımsızlığı
(...)GAZAP ÜZÜMLERİ9İzafiyet Teorisi
(...)KAVGAM10İtalya da Faşist Partinin askerleri
S-6.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız?(10x2 p)
1.18 Ocak 1919’da I. Dünya Savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak antlaşmaların içeriğini
görüşmek amacıyla ……………………………………… konferansı toplanmıştır..
2. Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve Alman ırkının üstünlüğünü savunan
partinin adı…………………………………………dir.
3. Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi içinde yer alan ……………………………………ünlü Türk tarihçisidir.
4. Uluslar arası barışı korumaya yönelik olarak 1 Aralık 1925’te Londra’da; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekolovakya arasında ……………………………. Antlaşması imzalandı.
5. ABD’nin Avrupa sorunlarının dışındanda kalması gerektiğini savunan ABD başkanı…………………………dur.
6. XIX. yüzyılın 2. yarısında Japonya’daki çağdaşlaşma hareketine………………………………………….denir.
7.Rusya'da 1917'de halkın yönetime karşı başlattığı ,Çarlık Rusya'sının yıkılıp,Sovyet Rusya'nın kurulmasını sağlayan herekete…………………………………………………….denir..
8. Hatay Cumhuriye’tinin ilk cumhur başkanı…………………………………………..dir.
9. Savunmaya dayalı olmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ant………………………………………………..dır.
10.SSCB kurulduktan sonra Lenin ………………………………..adı verilen ekonomik politikayı uygulamıştır.

S-7.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(6X5 P)


1.ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girerken öne sürdüğü “ dünya barışını korumak için uluslar arası bir örgütün kurulması ” fikri aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçmiştir?A) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıB)Manda yönetimlerinin hayata geçirilmesiC)Locarno Antlaşması’nın yapılmasıD)Briand-Kellog Paktı’nın imzalanmasıE)Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması2. 20. yüzyıl başlarında dünyadaki önemli gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye sebep olduğu söylenemez?
I.
II.
A)Monroe DoktriniABD’nin dünya siyasetinden uzak kalması
B)Paris Barış KonferansıOsmanlı Devleti’yle ateşkes imzalanması
C)Versay AntlaşmasıAlmanya’da ulusçuluğun güçlenmesi
D)Meiji RestorasyonuJaponya’nın sömürgeci güce ulaşması
E)Dünya Ekonomik BuhranıUluslar arası ticaretin zayıflaması

3.I. Dünya Savaşı’na aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
ortam hazırladığı söylenemez?
A) Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin
hızla yayılması
B) Hammadde ve pazar arayışlarının giderek yoğunlaşması
C) Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali’nin etkisiyle Çarlık
Rejiminin yıkılması
D) Rusların Panslavizm politikasının Avusturya-
Macaristan’ı tehdit etmesi
E) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları
sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bozulması

4--Aşağıdakilerden hangisi Ruslara karşı kurulan Basmacı Hareketine destek veren Türk komutanlardan biridir?
A) Talat Paşa B) Enver Paşa C) Cemal Paşa
D) Çerkes Ethem E) Fevzi Çakmak Paşa


5-Aşağıdakilrden hangisi I.Dünya savaşının sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dünya Siyasi haritası değişmiştir.
B) Sömürgecilik manda ve himaye şeklinde devam etmiştir.
C) Rusyada Komünizm ortaya çıkmıştır.
D) Birleşmiş Milltler kurulmuştur.
E) İmparatorluklar parçalanmıştır.

6.Atatürk Dönemi’nde,Türkiye’nin dış politikasında aşağıdakilerin hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
A) Nüfus değişimiB) Irak sınırıC) Milletler Cemiyeti’ne üyelikD) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
E) Hatay’ın Türkiye’ye katılması


BAŞARILAR
 

melis nergis

Acemi Üye
Üye
Katılım
27 Kasım 2015
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

bunların cevaplarını nasıl bulucaz?
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt