• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Celal Bayar (1883-1986)

carpediem

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
227
Puanları
28
Celal Bayar (1883-1986)
Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkan›ı olan Celal Bayar, 1907’den itibaren Jön Türkler’in ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nde siyasi faaliyetlerde bulundu. Mustafa Kemal ’in direktifi üzerine Türkiye Komünist F›rkas›’n›n kurucular› arası›nda yer aldı›.
1923’te ‹zmir’den milletvekili seçilen Bayar,1924’te ‹İş Bankas›’n›n kuruluşuyla görevlendirildi. 1932’' de ‹ekonomi bakanı oldu. ‹
İnönü’nün yerine başbakan olarak atand›ı.1945’teki Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’na muhalefet edenlerin yan›nda yer ald›ı.
Aynı› yı›l, CHP’den ayrı›ldı› ve 1946’ da kurulan DP’ nin başkanlığına getirildi. 1950 seçimiyle birlikte cumhurbaşkan›ı seçilen Bayar ,
Türkiye’nin ilk sivil cumhurbaşkan› oldu. 27 May›s 1960 askeri darbesiyle tutuklan›p, idama mahkum edildi.
Daha sonra cezas› hafifletildi ve serbest b›ırakı›ldı Cumhuriyet Senatosu’nda doğal üye olarak yer ald›ı .
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,366
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
1- Yeni konu açmadan önce lütfen arama yapınız.

2- İletilerinizdeki karakter sorunları gideriniz.
 
Üst Alt