• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Astruc Lunelli

  • Konbuyu başlatan ilbilgehatun
  • Başlangıç tarihi
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Astruc Lunelli


Abba Man Ben Moses Ben Joseph Don Astruc'un 1250 yıllarında Lunel'de doğduğu ve 1306 yı*lında öldüğü kabul edimektedir. Astruc, Yahudi akidesi ile Aristo felsefesini uzlaş*tırmaya çalışan İbn Meymun'a (Maimonides) ve yandaşlarına muhalefet etmiştir. Yahudi muhitlerde felsefe eğiti*mine karşı, şiddetle karşı çıkan Astruc, Haham Adret'e bu konuda bir bildiri ya*yınlatmaya muvaffak olmuştur. Böyiece felsefe taraftarları ile felsefe karşıtları iki ayrı gruba ayrılarak Fransa ile İspanya'da yaşıyan Yahudiler arasında ciddi bir bö*lünme meydana getirmişlerdir. Bölünme*nin tehlikeli boyutu 13 06'da IV. Philippe’in Fransadan Yahudileri kovma*sı ile sona ermiştir. Bu olaydan sonra Astruc, Mayorka krallığının başkenti olan Prepignan'a yerleşmiş, sakin bir hayat sürmüştür.
 
Üst Alt