• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Anadolu ÖĞretmen lİsesİ ÖĞretİm İlke ve yÖntemlerİ sinavi

cengizekici

Acemi Üye
Katılım
19 Mar 2009
Mesajlar
16
Puanları
0
Konum
malatya
#1
2008–2009 AKÇADAĞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİ
12 - …… sınıfı SINAV SORULARI

Öğrencinin Adı, Soyadı:………………………………..
Numarası :…………………………


Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş eğitim ilkeleriyle ilgili ilkelerden biri değildir?
A) Her öğrenci öğrenebilir.
B) Her öğrencinin öğrenme biçimi kendine özgüdür.
C) Öğretim sürecinin merkezinde öğretmen yer alır.
D) Öğrenmeyi öğrenmedir.
E) Öğrencilerin deneyimlerinden yararlanılmalıdır.


Soru 2. “Öğrenmenin sağlanabileceği her ortamdaki etkinlikleri içine alan sistemli bir süreç programı” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim Programı B) Öğretim Programı C) Ders Programı

D) Günlük Plan E) Yıllık Plan

Soru 3. Annesinin her yemekten önce ellerini yıkadığını gözlemleyen Begüm de aynı davranışı göstermeye başlanmıştır. Begüm’ün hangi tür eğitim sürecinden etkilendiği söylenebilir?

A) Formal Eğitim B) Örğün Eğitim C) Yaygın Eğitim

D) İnformal Eğitim E) Öğretim


Soru 4. Eğitimin amaçlı ve planlı yapılan türünün genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örgün Eğitim B) Yaygın Eğitim C) Formal Eğitim

D) İnformal Eğitim E) Hizmet içi Eğitim


Soru 5. Aşağıda “öğretme” kavramıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Başarılı bir sürecin sonunda davranışlarda değişiklik meydana gelir.
B) İnformal ve gelişigüzeldir.
C) En geniş anlamıyla öğrenciye rehberlik etmektir.
D) Öğretme işini birey yapabileceği gibi bilgisayarlar da yapabilir.
E) Bir amaç doğrultusunda düzenlenir.

Soru 6. Tüm öğrencilerin Öğretme-öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olması beklenir?
A) Disiplin sorunlarının
B) Bireysel çalışmaların
C) Pekiştirme ihtiyaçlarının
D) Grupla çalışma olanaklarının
E) Öğrenme düzeyi farklarının


Soru 7. Aşağıdaki sınıf düzenlerinin hangisinde, öğrenciler arasında iş birliğinin en fazla olması beklenir?
A) Yarım daire düzeni B) Küme düzeni

C) Tam daire düzeni D) Sıralı düzen

E) Karma düzenSoru 8. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını odak alarak gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki yollardan hangisini izlemelidir?

A) Sınıftaki tüm öğrencileri konuşmaya teşvik etme
B) Soru cevap yöntemini kullanma
C) Öğrenci sorunlarının çözümünde ailelerden destek alma
D) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alma
E) İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulama

Soru 9. Davranışçı öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi, öğrenmenin gerçekleşmesi ve güçlenmesi için öncelikle gerekli bir koşuldur?

A) Pekiştirme B) Duygular C) Deneyim birikimi

D) Bireysel farklılıklar E) Dersin özelliği


Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlü göstergesidir?
A) Öğretmenin söz ve hareketlerini kurallara uymaya özen göstererek izleme
B) Konuyla ilgili soru sorulduğunda cevap verme
C) Kendisine görev ve sorumluluk verilirse yerine getirme
D) Derse katılıma istekli olduğunu yansıtılan davranışlarda bulunma
E) Başkalarına bir şeyler öğretmek isteme


Soru 11. “Çevremizi Tanıyalım” konusunda sırayla “Bölgemiz, İlimiz, Yurdumuz, İlçemiz” ile ilgili çalışmalar yaptıran öğretmen, bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde hangi ilkeye aykırı davranmıştır?

A) Somuttan soyuta B) Basitten Karmaşığa

C) Günümüzden geçmişe D) Bütünden parçaya

E) Yakından uzağa

Soru 12. Öğretim sürecinde, bireyin bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemlidir.
Bu görüşte, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Açıklık B) Bütünlük C) Düzeye uygunluk

D) Sadelik E) Yaşama Yakınlık

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme nedeni değildir?
A) Öğrencileri öğrenmeye güdüleme
B) Öğrencilere ipucu vererek sonuca ulaştırma
C) Öğrencilerin ilgi ve dikkatini konuya çekme
D) Öğrenciye zihinsel olarak hazırlanma fırsatı tanıma
E) Öğrenme zamanını verimli ve etkili kullanmak için ortam hazırlama

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi haberdar olan bir öğrenci için geçerli değildir?
A) Öğrenmeye karşı güdülenir.
B) Daha dikkatlidir.
C) Uyarıcıların önem derecesini fark eder.
D) Zamanı etkili kullanır.
E) Amacı yüksek not almaktır.

Soru 15. “Örencilerin, Öğretme-Öğrenme sürecinde kendisine sunulan uyarıcılara tepkide bulunması, bir şeyler yapması” aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır?

A) Pekiştirme B) İpucu C) Katılım D) Geri Bildirim

E) Giriş davranışlarıSoru 16. İletişim sürecini şema ile göstererek birer cümleyle açıklayınız?

CEVAP:Soru 17. Bilinenden Bilinmeyene, Yakından Uzağa, Somuttan Soyuta yöntemlerini açıklayınız?

CEVAP:
 
Üst Alt