• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Akik

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,732
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Akik


Medine'nin güneybatısında bulunan bir vadi.

Hurmalıklar ve pınarlanyla meşhur olan Akîk, Harretülvebre ile Medine'den ayrılır ve Kuzeyde Vâdilhamd ile birleşir. Şiddetli yağmurlardan sonra çevredeki yamaçlardan toplanan sularla geniş bir çay görünümüne bürünen Akik vadisinde diğer zamanlarda yeterli su bulunmamaktadır. Hz. Ömer devrinde görülen vadide yağmur sonrası toplanan seli seyretme âdeti, günümüzde de devam etmektedir. Akik'te sahabeden Sa'd b. Ebû Vakkâs, Saîd b. Âs ve Saîd b. Zeyd'in yazlık evleri bulunduğu gibi. Medine'nin ileri gelenlerinden birçoğu da buraya gezmeye gelmekteydiler. Tatlı sulan olan, büyük ve küçük olarak ikiye ayrılan Akik hakkında birçok şiir de söylenmiştir. 1980'de 4000 civarında olan nüfusu, yaz aylarında daha da artmaktadır.

Hz. Peygamber zamanında Medine'den Mekke'ye giden yolun ilk merhalesi, Akik üzerinden Zülhuleyfe'ye uzanıyordu. Bazı hadislerde, Cebrail'in Hz. Peygamber'e burada geldiği ve bu sebeple buranın “Mübarek bir vadi” olduğu zikredilmektedir. Medineliler'İn mıkât'ı da yine bu vadideki Zülhuleyfe'dedir. Vadinin Müzeyne topraklarında yer alan kısmı Hz. Peygamber tarafından Bilâl b. Hâris'e mukâtaa olarak verilmiş, ancak Hz. Ömer'in hilâfeti zamanında, yeteri kadar imar edilmediği gerekçesiyle bir kısmı alınarak fakir müslümanlara dağıtılmıştır.

Medine'deki Akîk vadisinden ayrı olarak Tâifte, Orta Arabistan'da, İrak'ta ve Sudan'ın Kızıldeniz kıyılarında da aynı adı taşıyan başka vadiler vardır. [425]Bibliyografya


1) Yâküt, Mu'cemü'l-büldân, IV, 139;

2) İbn Hacer, el-İşâbe, II, 33, 46, 48;

3) Aynî. 'Umdetü'l-kârî, Kahire 1392/1972, V, 416, 419;

4) Kâtip Çelebi, Cihannümâ, İstanbul 1145, s. 520;

5) Mir'âtü'l-Haremeyn, II. 1124, 1127;

6) Hamed el-Câsir. Fiserâti Ğamid ve Zehrân, Riyad 1397/1977, s. 68;

7) Ali b. Salih es-Sülûk ez-Zehrânî, el-Mucemül-coğrafî li'i-büâdi'l-'Arabiyyeti's-Su'ûdiyye: Bilâdü Gâmid de Zehrân, Riyad 1401/1981, s. 168, 169;

8) H. Lammens. “Akîk”, İA, I, 247;

9) G. Rentz, “al-'Akik”, El (ing.), 336, 337. [426]
 
Üst Alt