• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Akça Koca

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,820
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Akça Koca


(ö. 728/1328) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen uç beyi.

Osman Gazi'nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazluliah'ın Rebîülevvel 838 [185] tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh'tır. [186]

Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca'nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından Orhan Gazinin emrinde Konuralp. Gazi Rahman ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendisine karargâh yaparak İzmit bölgesine akınlarda bulundu. 1326'ya doğru Kandıra’yı ve civarını zaptetti; ayrıca Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Kartal civarındaki Aydos'u, ardından da kuzeyindeki Şamandıra hisarını aldı. Bunun üzerine Şamandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Buradan, birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akça Koca, İzmit'in fethinden az önce, 1328'de Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü ve buraya gömüldü. Ölümünden sonra adamları Karamürsel'in yanında toplandı; uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad'a verildi. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine sonradan onun adına nisbetle Kocaili denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akça Koca İlçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adlı bir oğlunun bulunduğu, torunu Fazluliah'ın önce kadı, sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. [187]Bibliyografya


1) TSMA, nr. E 7084;

2) Âşıkpaşazâde, Târih, s. 25, 27, 32, 34, 37;

3) Oruç b. Adil. Tevârîh-i Ali Osman, s. 14, 15;

4) Neşrî, Cihannümâ (Taeschner), I, 37, 38, 40, 44;

5) İbn Kemâl, Târih-i Ali Osman, I. Defter, s. 175, 180;

6) II. Defter, s. 3, 5, 8, 9, 15, 16, 19, 28, 41;

7) Hoca Sâdeddin. Tâcü't-tedârih, İstanbul 1279, 80, I, 26, 27, 35;

8) Uzun-çarşılı, Osmanlı Tarihi, 1, 551, 552. [188]
 
Üst Alt