• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Abdülmünim el-Amilî

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,755
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Abdülmünim el-Amilî


XVI. yüzyılda İran'da yaşayan bir astronomi bilgini. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.

Hakkındaki bilgilerin tamamı, bugüne intikal eden tek kitabından elde edilmiştir. Bu kitap, 970'te (1562-63) Farsça olarak kaleme aldığı, bugün yalnız bir yazma nüshası bulunan [532] fakat ilk sayfası kaybolduğu için adı bilinmeyen bir eserdir ve ilim âleminde Kitâb-ı Ta'lîm-i Âlât-ı Zîc olarak tanınmaktadır. Amilî bu eserde, Safevî Hükümdarı Şah Tahmasb'ın (1524-1576) İsfahan'da sarayının bir salonunda kurdurmak istediği rasathane için hazırladığı planlar ve bu rasathanede kullanılacak âletler hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kitapta bundan başka İskenderiye. Merâga ve Semerkant rasathaneleriyle buralarda kullanılan âletler hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bugün. Âmilfnin hazırladığı planların mükemmel olduğu görülmekte, ancak bu rasathane projesinin gerçekleştirilmediği de bilinmektedir. O, eserinde ayrıca elde mevcut zîccetvellerinin, otuz yıl süreceğini hesapladığı gözlemlerden sonra yeniden düzenlenmeleri gerektiği görüşünü de ileri sürmüştür. [533]Bibliyografya


1- H. Suter, Matematiker, Lelpzig 1900.

2- Aydın Sayılı, The Obseroatory in İslam, Ankara 1960.

3- Storey. Persian Literatüre, London 1972, II/l.

4- D. Pingree. “Abd al-Mon'em 'Âmeli”, Elr.I, 130. [534]
 
Üst Alt