• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,341
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
9. Sınıf Meb Tarih Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?

  • Orta Asya’nın karasal ikliminde, bozkırlarda, hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.
  • Bozkır şartlarında tarım faaliyetleri daha sınırlı kalmıştır.
  • Boylar halinde yaşayan Türkler sürülerine otlak ve su bulmak için göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
  • Keçeden çadırlarda yaşarlardı.
  • Orta Asya’nın ağır şartları Türklerin savaşçı, teşkilatçı ve göçe her an hazır bir millet olmasını sağlamıştır.
  • Bozkırda yaşayan Türkler İnsan ve hayvan sağlığı, coğrafya, yön tayini metoroloji konularında uzmanlaşmışlardı.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı
Boyların Yaylaya Göçü
Göç alanları yani yaylalar, öyle gelişigüzel, sahipsiz yerler değildi. Her boyun veya oymağın belirli yaylası ve otlağı vardı. Yaylanın ve otlağın en güzel yerini boy beyi kendisine ayırmaktaydı. Yaylalara göç, boy beyinin emri ile başlardı. Göç hazırlığı birkaç saat içinde tamamlanırdı. Zira konar-göçer evi derme çadırlardan ibaretti. Eşyalarının hepsi de taşınabilir türden idi. Bundan dolayı geride hiçbir şey bırakılmıyordu. Göç, çift hörgüçlü develer (yüklet) veya dört tekerlekli, üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalarla (kağnı) yapılmaktaydı. Bu arabalar, kadınların içinde yün eğirdikleri, dikiş diktikleri, doğum yaptıkları ve çocuklarını emzirdikleri âdeta gerçek bir konut gibi idi. Yaylalara göç, tam bir eğlence hâlini alırdı. Güzel elbiseler giyilir, yol boyunca neşeli şarkılar söylenirdi (Koca, 2002, s.16-17’den düzenlenmiştir).

Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
Orta Asya Türk göçlerinin, Türk ve dünya tarihine olan etkileri neler olabilir (Tablo 4.1 ve Harita 4.6)?
Cevap
: Belirli bir gerekliliğin sebep olmadığı, kişilerin arzu etmesine bağlı ve kesin bir varış noktasını hedeflemeden yani ayrıldığı bölgeye bir daha ne vakit geri geleceğini düşünmeden yapılan göç faaliyetlerini katılan topluluk veya kişilere konar-göçer denilmektedir. Yaylaklar ile kışlaklar arasında mevsim geçişlerine uygun olarak göç eden topluluk veya kişiler ise konar-göçer grubundan bu özellikleri ile ayrılmaktadırlar. Çünkü bunların varacakları yerler, dönecekleri bölgeler ve bu hareketi yapacakları zamanlar bellidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Kara Kuvvetleri birlik amblemi üzerinde bulunan yıldızlar, tarih, defne yaprağı, Atatürk silüeti, ay yıldız, çelenk, kılıç ve meşe yaprağı ne anlama gelmektedir? (Görsel 4.20). Araştırma sonuçlarını sınıf panosunda paylaşınız.
4 adet büyük yıldız;
Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini temsil eder.
Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu temsil eder.
Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini temsil eder.
Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü temsil eder.
Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini temsil eder.
16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini temsil eder.
M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder.
 
Üst Alt