• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih Tarımdan Ticarete Ekonomi Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,375
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
9. Sınıf Meb Tarih Tarımdan Ticarete Ekonomi Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Orta Çağda Dünya Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Tarımdan Ticarete Ekonomi Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Tarımdan Ticarete Ekonomi
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?
Cevap
: İlk çağ medeniyetlerinde tarımsal üretimi arttırmak için bazı faaliyetlerde bulunulmuştur.Mesela, Akadlar’da su kanalları yapılmıştır. Bu sayede tarım gelişmiştir. Frigyalılar, tarıma dayalı ağır cezalar çıkarmışlar ve tarımsal üretimin artmasını sağlamışlar. Aynı şekilde Urartular’da su kanalları yapmışlardır. Bu şekilde tarımsal üretimin artmasını sağlamışlardır.

Artı ürünün insan yaşantısına etkileri nelerdir?
Cevap
: Üreticinin ihtiyacının üzerinde üretilen ürüne, genel olarak artı ürün denir. Bu verim üreticiye daha fazladan gelir ve getiri sağlar.Artı ürünler : madeni aletlerin ortaya çıkmasıyla çoğalmaya başlamışlardır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı
Orta Çağ Avrupası’nda feodalite egemenken Osmanlı Devleti’nde uygulanan toprak sisteminin özellikleri nelerdir? Bir slayt hazırlayarak sınıfta sunum yapınız.
Cevap
:İlk öncelikle feodalite bir toprak sistemi değil siyasal örgütlenme şeklidir.Osmanlı’da toprak sistemine gelince. Osmanlı da topraklar ikiye ayrılırdı:
1) Devlet Toprakları
2) Özel Mülk.
Devlet toprakları ise getirdiği gelirlere göre tasnif edilirdi. Bazı toprakların gelirleri doğrudan padişaha, bazılarının ki bürokrasi de ki bazı memurlara tahsis edilmişti. Fakat genel sistemin adı dirlik sistemidir. Buna göre çeşitli topraklar askerlere bırakılırdı. Askerler buradan elde edilen gelirle hem maaşlarını almış olurlar, hem güvenliği sağlarlardı.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı
Kast sisteminin, Hindistan’ın siyasi birliğine etkileri nelerdir?
Cevap
: Kast Sistemi Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Aryani ırkı kendi üstünlük ve bütünlüklerini koruyabilmek için halkı birbirinden farklı sosyal sınıflara ayırmışlardır. Kast sistemi toplumu kapalı sınıflara ayırmış, her sınıf kendi dilini geliştirmiştir. Bu sebeple Hint toplumu hiçbir zaman tek bir millet olamamıştır. Kast sistemiyle siyasi sorunlar ortaya çıkmış, gruplar ihtilafa düşmüşler, ve farklı siyasal tavırlar geliştirmişler.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı
İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hâkim olan Türk devletleri hangileridir?
Cevabı:
İpek Yolu, Asya ve Avrupa kıtalarının toprakları üzerinde yer alan ticari bir yoldur. Bu yol üzerinde daha çok ipek ticareti yapıldığı için bu ismi almıştır. İpek Yolu tarih boyunca yüzlerce yıl etkinliğini korumuştur. İpek yolu üzerinde birçok Türk devleti de hakimiyet kurmuştur. İpek Yolu’nun devletlerin hakimiyetine geçmesi devletlerin de elini güçlendirmiştir.
İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hakim olan Türk devletleri şu şekildedir:
*Asya Hun Devleti
*Avrupa Hun Devleti
*Göktürk Devleti
*Uygur Devleti
*Karahanlı DEvleti
*Gazneli Devleti
*Büyük Selçuklu Devleti
*Osmanlı Devleti
*Türkiye


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı
Tarihî ticaret yolları yeniden canlandırılabilir mi? Neden?

Cevap: Hayır, bence ticaret yolları yeniden canlandırılamaz. Eskiden ulaşım koşulları daha zordu ve ticaret bu yollarla yapılırdı. Anca şuan ticaret gemilerle ve uçaklarla yapılabilmektedir. Ayrıca, ticaret yollarının geçtiği ülkelerde şuan savaş ortamı vardır. Bu yüzden ticaret yollarının canlandırılabileceğini düşünmüyorum.
 
Üst Alt