• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih İnsanlığın İlk İzler Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,236
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
9. Sınıf Meb Tarih İnsanlığın İlk İzler Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 İnsanlığın İlk İzleri Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 İnsanlığın İlk İzleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

İnsanlığın İlk İzleri
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı


1. Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın etkileri nelerdir?
Cevap
: Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın etkisi büyük bir etkisi olmuştur. Medeniyetler kurulurken coğrafi özellikler göz önüne bulundurulmuştur. Mesela, medeniyetler dağlık olmayan, düz ve sulak, tarım ve hayvancılık yapılabilen bir coğrafi yapıya sahip yerlere kurulmuştur
2. Yaşadığınız bölgeye en yakın tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri nerelerdir?

Cevap
: Bazı bölgelerde, tarih öncesi çağlara ait bazı eserlere rastlanmaktadır. Bu eserler yer altından arkeologların yardımıyla çıkarılmaktadır. Arkeoloji çalışmalarının sonucunda yerleşim yerleri de keşfedilmektedir. Ülkemizde de bu tür yerlere sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle Anadolu coğrafyası Medeniyetler Beşiği olarak bilinmektedir. Tarih öncesi çağların araştırılmasında ülkemizdeki yerler özellikle ziyaret edilmektedir. Bu nedenle ülkemiz coğrafi olarak çok stratejik bir yerde bulunmaktadır.
Yaşadığımız bölgeye en yakın tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri şu şekildedir:
*Çatalhöyük – Konya
*Göbekli Tepe – Şanlıurfa
*Çayönü – Diyarbakır
*Akşehir, Dursunlu – Konya
*Yarımburgaz Mağarası – İstanbul
*Karain Mağarası – Antalya
3. Konar-göçer ve yerleşik toplumların ekonomik faaliyetleri nelerdir?
Cevap
: İnsanlar hayatlarını devam ettirmek için çeşitli ticari faaliyetler yaparlar. Üretim ve tüketim bunun için yapılmaktadır. Fakat bu durumun toplumların coğrafi ya da kültürel yapılarına göre değişmektedir. Geçmişten günümüze birçok toplum göçebe olarak ya da yerleşik düzende yaşayarak birçok ticari faaliyet yapmıştır.
Konar-göçer toplumlar tarih boyunca en çok hayvancılık ile uğraşmışlar. Avcılık, toplayıcılık ile geçimlerini sağlamışlardır. Tarih boyunca yerleşik toplumlar ise daha çok tarım ile uğraşmışlar ve toprağa bağlı kalarak yaşadıkları için de yerleşik düzen oluşturmuşlardır. Bu nedenlerle toplumların yaşayış biçimleri ve kültürleri doğrudan yaptıkları geçim faaliyetlerini de etkilemiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı
Yazıdan önceki dönemlerde insanlığa ait yaşam izleri neler olabilir?

Cevap: Araç gereç ve madenlerden yola çıkarak insanlığa ait izler takip edilebilir.Yazının icadından önce olaylar önemli olaylar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Eski Yunan da mit ve efsane anlatıcıları, Türklerde aşık ve ozanlar, Afrika da kabilelerin en yaşlıları bu görevi üstlenmiştir. Zaman içerisinde anlatılar başka kültürlerden etkilenmiş, bu durum farklı bölgelerde benzer anlatıların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı
Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır?

Cevap: Tarımın başlamasıyla insanlar göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir. İnsanlar avcı yaşamdan toplayıcı yaşama geçmişlerdir. Avcı ve toplayıcı gruplar bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeye başladılar ve binlerce yıl devam edecek yerleşim alanları kurdular.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı
Çatalhöyük Kazıları
Çatalhöyük’te yapılan kazılar, 2013 yazının en önemli buluntularını açığa çıkarmıştır. Bunlar, bir gömütten çıkartılan kendirden yapılmış bir kumaş parçası kalıntısı ve kafatasını örten ahşap bir kalıntıdır. Bu binadaki kalıntılar karbonlaştıkları için çok iyi bir şekilde korunmuştur. Batı duvarına yerleştirilmiş olarak bulunan öküz kafası ve boynuzlarıyla bir sekinin üzerine yerleştirilen boynuzlar, bunlardan en önemlileridir. Binada bulunan seki kaldırıldığında altından daha küçük bir seki daha çıkmış ve bu sekinin üzerinde yaban koyunu boynuzları bulunmuştur (catalhoyuk, 2013’ten düzenlenmiştir).
Yazıdan önceki dönemde Çatalhöyük’te yaşayan insanların faaliyetleri hakkında neler söylenebilir?
Cevap
: Orta Doğu ve Akdeniz çanağında insanoğlunun ilk defa topraktan kap yapmaya başladığı yer olan Çatalhöyük, insanların buğday yetiştirmeye başlamaları ve evlerde dini inançları doğrultusunda çizilen duvar resimleri ve öküz başlarıyla ön plana çıkıyor. İnsanoğlunun dünyadaki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan Çatalhöyük kazısında ortaya çıkan bulgular, insanların beslenme şekilleri, kemik yapıları, genetik özelliklerine ilişkin her yeni bulgunun, günümüz modern insanının bilinmeyenlerine kapı aralıyor.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı
Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir.”
İbrahim Kafesoğlu
Medeniyet tanımında yer alan milletlerarası ortak değerler neler olabilir?
Cevap
:Milletlerarası ortak değerler
Tekerleğin icadı
Telefonun icadı
Yazının bulunması
Ateşin bulunması
Kağıdın icadı
Tarihi eser ve kalıntılar
Barutun bulunması
Türkiye’deki tarihî, arkeolojik ve coğrafi mekânlardan hangileri “UNESCO Dünya Mirası” listesinde yer almaktadır? Elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda paylaşınız.
  • İstanbul [1985]
  • Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
  • Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
  • Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta) [1987]
  • Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla) [1988]
  • Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
  • Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
  • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı
Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü merkezlerinin insanlık tarihine etkileri nelerdir?

Cevap: Göbeklitepe, Çatalhöyük, Çayönü gibi merkezler höyük merkezleri olarak bilinmektedir. Höyükler, geçmiş zaman kültür ve uygarlıklarının toprak altında kalmış olan hayat merkezleri olarak bilinmektedir. Bu yerler geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir bağ kurmaktadır.
Höyük merkezlerinin ve eski yerleşim alanlarının bu şekilde ortaya çıkması, geçmiş ve gelecek arasında bir bağın oluşmasında etkili olmaktadır. Höyükler bir araştırma merkezi olarak geçmiş zaman uygarlıklarının siyasi, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında neler yaptıklarını ortaya koymaktadır.
Anadolu’nun birçok yerinde bulunan bu özel yerler, coğrafi olarak da çok değerli olmakla birlikte sosyal ve kültürel olarak bir milletin en önemli kazanımlarından biridir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı
Destanların kültürel hayattaki önemi nedir?

Cevap: Destan, gerçek üstü ile gerçeğin, efsane ile tarihin birbirine karıştığı, bir kahraman ya da önemli bir tarihsel olayı övüp yücelten manzume yazılardır.Destan, kültürleri yeniden üretir. Destanlar, milletlerin kültür kodlarını taşır. Aynı destanı bilen kuşaklar birbirine benzer ve milletin devamlılığını sağlar. Örneğin Manas Destanı o dönemin kültürünü ve Türklerin yaşam tarzını anlatır. Yine Ergenekon Destanı’nı bilen, duyan ve dinleyen kuşaklar kendilerini yeniden kurtarır.
Destanlar yeni kuşaklara önerilerde bulunur, örneğin Manas Destanı’nda “mankurt” kelimesini öğrendik. Manas Destanı’nda atalarımız sanki olacakları sezmiş gibi çocukların mankurtlaşmaması gerektiğini söylemektedirler. Bilindiği gibi mankurtlaşmak kendi kültüründen uzaklaşarak başka kültürlere girmek, başkalarını efendi bilip ona hizmet etmektir. Destanlar, milletlerin ve kültürlerin olmasa olmazıdır.
Mankurtlaşmamış bir gelecek ve milletimizin tarihsel devamı için çocuklarımızı destan ve masallarla büyütmeliyiz yani mankurtlaşmamış bir gelecek için mankurtlaşmamış dil, kültür ve çocuklar gerekir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı
Ateşin kullanılmasının, insan hayatına etkileri

Cevap: Ateş insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bu buluş insanlığın çağ atlamasına sebep olmuştur. İnsanlar Bakır Çağından Tunç Çağına geçerken bakırla birlikte kalayı eriterek daha sert bir karışım olan tuncu buldular. Ateş yüz binlerce yıl evvel bulunduğu için nasıl keşfedildiğine dair kesin bilgiler yoktur ancak tahmine dayalı bilgiler bulunmaktadır.Yıldırımların ormanlara düşmesi şiddetli fırtınalarda ağaç dallarının birbirine sürtmesi ve yanardağdan akan lavların oluşturduğu doğal yangınlar sonucu ateşi bulduğu tahmin edilmektedir. Ateşin yanıcı bir madde olduğunu belki bir hayvanın yanıp ölmesiyle belkide içlerinden bir arkadaşlarının yanıp ölmesiyle anladılar ve ondan uzak durdular. Ancak daha sonra ısınmak için ateşi kullandılar. Avlandıkları etleri pişirmeyi düşündüler ve daha iyi tat aldılar ve bu alanda da ateşi kullandılar. Hastalıkları iyileştirmek için bitkileri kaynattılar. İnsanlar daha bir çok alanda ateşi kullandılar. Ateşin bulunuşu; Uygarlığın başlangıcı olarak gösterilir. Gerçekten de insanlığın ilk ve en önemli keşfidir. Geceyi aydınlatmak; vahşi hayvanlardan korunmak; yiyecekleri pişirmek; aletleri işlemek gibi bir çok işleve etkilidir.
 
Üst Alt