• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih İlk Türk Devletleri ve Konuşmaları Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,236
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
9. Sınıf Meb Tarih İlk Türk Devletleri ve Konuşmaları Cevapları
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Sayfa 119, 120, 121, 123, 124 İlk Türk Devletleri ve Konuşmaları Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İlk Türk Devletleri ve Konuşmaları


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
İlk Türk devletlerinin komşuları (Harita 4.10) ile olan ilişkilerinde ekonomik ve askerî unsurlardan hangisi daha etkili olmuştur? Neden?
Cevap
: İlk Türk devletlerinin başlıca komşusu olan Çin ile ekonomik ve askeri düzeyde bir çok ilişkisi olmuştur. İlişkileri kimi zaman savaş ya da siyasi- ekonomik çekişmeler üzerine kurulu iken, kimi zamansa kültürel anlam da yakınlık kurularak oluşturulmuştur. Türkler ve Çinliler arasında ki çekişmelerin asıl nedeni orta Asya ve uzak doğuya hakim olma isteğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan birbirlerini tesir altına almak içindir. Hunlar döneminde başlayan bu ilişkiler Göktürkler ve Uygurlarla devam etmiştir. Hunlar döneminde Çin’in üzerine olan saldırılar artarak devam etmekteyken Çin, bu saldırılardan kendini korumak için ünlü Çin seddinin inşasını gerçekleştirmiştir. Günümüzde uzaydan dahi çekilen fotoğraflarda görülebilen dünyanın en uzun savunma hattı Çin seddidir. Bugün bu muhteşem yapıya bakıldığında Türklerin azim ve kararlılığının yanı sıra Çinlilerin de her tehlikeye karşı koyabilecek sabır ve iradeye sahip olduklarını gösterir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
Konar-göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler neler olabilir?

Cevap
: Öncelikle göçebe ve yerleşik yaşam tarzlarının kıyaslamasını yapmamız daha doğru olacaktır. Göçebe yaşam tarzını benimseyen topluluklar; atlıdırlar, yerleşik yaşayanlarla ticari ilişkiler kurarlar, belli bir yerde sabit kalmazlar, çadırlarda yaşarlar, geçim kaynakları hayvancılıktır ve savaşçı kimliği ile bilinirler. Yerleşik yaşam tarzını benimseyen topluluklar ise; sabit bir bölgede yaşarlar, çadırda değil de evlerde yaşarlar, ticaret temel geçim kaynaklarıdır ve hayvancılık ve tarımla da ilgilidirler.Her iki toplumunda birlikte yaşam sürdükleri zamana baktığımızda kıtlığın baş gösterdiği zamanlar özellikle, birbirleri ile savaşmışlardır. Kıtlık yüzünden ekip biçemez hale gelen yerleşik toplum, göçebeler ile ticari ilişkileri askıya aldıklarında göçebelerin yağma ve savaş tehdidi ile karşılaşmışlardır. Bazen de kontrol altında alınması önemli olan stratejik bölgeler, yerleşik topluluğun hedefi olup, göçebelere karşı onların da savaş taktikleri örnek alınarak savaş açılmıştır.
Her iki topluluğun kendi iç mücadeleleri olsa da yine de her iki topluluk bir birlerinin arasında oluşan mücadelelere karışmış, bazen göçebe toplulukta yerleşik bir devlet hüküm sürmüş, bazen de yerleşik topluluklara göçebeler hüküm sürmüştür. Sorunun cevabında ise; konar göçerlere karşı korunmak için taktik geliştiren yerleşik toplumların aldıkları tedbirlerden birisi de, göçebe yaşam tarzını benimsemiş toplulukların arasında bulunan boyların varlığı ve arasında çıkan anlaşmazlık ve çatışma sayesinde herhangi birini desteklemek sureti ile gerçekleşmiştir. Bu sayede göçebelerin oluşturduğu boylar dağıtılacak ve tehlike bertaraf edilecekti.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
“İlk Türk devletlerinin çevresindeki devletlerle siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde cihan hâkimiyeti anlayışı da etkili olmuştur. Bunu İstemi Yabgu’nun ‘Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder.’ sözünden anlaşılabilir.”
Türklerde cihan hâkimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir?
Cevap
: Türk devlet geleneğinde ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara, Tanrı tarafından verildiği inancına “kut inancı” adı verilir. Kut inancına göre yönetme yetkisini Gök Tanrıdan alan Türk kağanı sadece ülkesinin değil tüm insanların mesuliyetini almaktaydı. Yeryüzünü yönetme yetkisi ve tüm insanlara hükmetme yetkisi Türk kağanında olduğuna inanılmıştır. Bu nedenle Türklerce Cihan hakimiyeti anlayışı ortaya çıkmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
Cevap
: Eski Türk toplulukları Orta Asya coğrafyasında hakimiyet kurmuş olarak topluluklardır. Bozkır bitki örtüsü ve karasal iklim koşulları altında tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürmüşlerdir. Eski Türk toplulukları devlet olarak komşu devletlerle çeşitli siyasi, sosyal, ticari ve kültürel ilişkiler kurmuşlardır.Eski Türk toplulukları devlet olarak komşu devletlerle olan ilişkilerinde siyasi ilişkileri kuvvetlendirmek için kız alıp vermişlerdir. Sosyal ve kültürel ilişkiler böylece gelişmiştir. Ticari ilişkilerde de tarım ve hayvancılık ürünleri olarak sebze ve meyveler, deriler, pamuklar satılmaya başlanmıştır. Dericilik, el sanatları, pamuk ticareti en önemli ticari faaliyetler arasında bulunmaktadır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı
İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının sebepleri neler olabilir?
Cevap
: Ekonominin gelişmesi için.
 
Üst Alt