• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih 3. Ünite Orta Çağda Dünya Ölçme Değerlendirme Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,366
Tepkime puanı
17,634
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

9. Sınıf Meb Tarih 3. Ünite Orta Çağda Dünya Ölçme Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Orta Çağda Dünya Sayfa 86, 87 3. Ünite Orta Çağda Dünya Ölçme Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. Ünite Orta Çağda Dünya Ölçme Değerlendirme


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Kavimler Göçü:
Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa’ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. İkinci dönemkavimler göçü ilk dönem kavimler göçünün devamı niteliğindedir. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar.
Feodalite: Feodal sistem, toprak malikliği üzerine dayalı bir yönetim biçimi, bir toplum yapısı ve de bir ekonomik rejimdir.

Dogmatizm: Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir. Bu tür savlara, öğretilere ve inançlara ise dogma veya nas denir.
Toplumsal Tabaka: Toplumsal tabakalaşma ve kapitalizm, 1911 Toplum biliminde ve diğer sosyal bilimlerde, toplumsal tabakalaşma kavramı hiyerarşik bir düzene ve toplum içerisindeki güç ve refahın bölümlenmesine, bireylerin bu bölümlenmedeki konumlarına atıfta bulunur.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri nelerdir?

Orta Çağ’da Avrupa ordularının belli başlı özellikleri bulunmaktaydı. Orta Çağ’da Avrupa siyasi ve sosyal olarak bağnazlıkların olduğu toplumların yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Orta Çağ Avrupası, karanlık bir çağ olarak adlandırılmış ve insanların hak ve özgürlüklerinin çiğnendiği bir dönem olmuştur.
Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri şu şekildedir:
- Ordu, atlı ve yaya birliklerden oluşurdu.
- Ordu silahlı ve silahsız gruplardan oluşurdu.
- Ordu kutsal inançlar üzerine kurulu olurdu.
- Orduda dini değerler ve anane ön plana çıkarılırdı.
- Ordular çeşitli birliklerden oluşan yapılar olmuştur.
- Ordular daha çok kalelerde ve çadırlarda yaşayan birlikler olmuştur.
2. Ticari mekânların ticaretin gelişmesine etkileri nelerdir?
Ticari mekanlar, tarihten günümüze çeşitli yapı ve amaç farklılıkları değiştirerek varlığını korumuştur. Ticaret merkezleri, ticaretin yapıldığı merkez olarak bilinmekte fakat satışların başka kanallarla halledilmesi de gerçekleşmektedir. Ticari mekanlar, ticaretin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli görülmüş mekanlardır.
Ticari mekanların ticaretin gelişmesine etkiler vardır. Bir ticari merkezin kurulması, ticareti harekete geçirecek, ticareti zenginleştirecek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kolay ve çabuk hallolmasını sağlamak için inşa edilmiştir. Ticari mekanların varlığı, insanlar için ticaretin teşvik edilmesi anlamına da gelmektedir. Ticaret insanların en önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Bu geçim kaynağı tarih boyunca gelişerek varlığını korumuştur.
3. İlk ve Orta Çağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap
: İlk ve Ortaçağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri ilk başlarda insanların üretim yapmak amacıyla kullanabilecekleri yeterli teknolojiye ve bilgi birikimine sahip olmamalarıydı. Bu duruma bir de zaman zaman yaşanan salgın hastalıklar, doğa felaketleri ve savaşlar da eklenince insanlar sadece tüketebilecekleri kadarını yetiştirmek ve üretmek durumunda kalmıştır.Ancak zamanla nüfusun artması ve insanların bilgi düzeyleri artmasıyla birlikte yeni aletler ve üretim yöntemleri geliştirmeleri bu durumu tersine çevirmiştir. Nitekim insanoğlu ateşe hükmetmeye başlamış ve doğaya da hükmedebileceği düşüncesini beraberinde getirmiştir.
1. Cevap: C
2.
Cevap: A
3. Cevap: C
4. Cevabı: B

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
Tek Kuşak-Tek Yol
İpek Yolu Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’da son bulan bir ticaret yolunu temsil etmektedir (Görsel 3.18). Adını en önemli simgesi olan “ipek”ten alan bu ticaret yolu yalnızca ticari malların değil insanların, kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında da aracı bir rol oynamıştır. Doğu ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi tarih boyunca sağlamış olan yol, alternatif güzergâhların bulunmasıyla
birlikte önemini yitirmiş olmasına rağmen son yıllarda tekrar dünya gündemine girmiştir. 2000’li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte ciddi bir ekonomik büyüme performansı sergileyen Çin, hemen her ülkenin iş birliği yapmak istediği bir aktör hâline gelmiştir. Bu avantajını kullanarak etki alanını genişletmeyi amaçlayan Çin, dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak görülen “Tek Kuşak, Tek Yol” yani Modern İpek Yolu (The New Silk Road) Projesini hayata geçirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Proje; başta Çin olmak üzere bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dünyayla ekonomik entegrasyona öncelik veren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye, İran ve Rusya gibi önemli ülkeleri içermektedir. Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan Modern İpek Yolu Projesi (karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım girişimi) ile ilgili olarak ilk kez 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de bir zirve düzenlenmiştir. 29 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı zirvede proje
dünyaya anlatılmıştır. Türkiye’nin önerdiği “Orta Koridor” projeleri ile uyum içinde olması planlanan Modern İpek Yolu Projesi’nin, güzergâh üzerindeki ülkeleri kara, deniz, hava ve demir yolları ve liman-boru hatları aracılığıyla birbirine bağlaması
planlanmaktadır. Modern İpek Yolu Projesi en basit hâliyle geçeceği 65 ülkeyi yol, liman, demir yolu (Görsel 3.19), havaalanı ile birbirine bağlamayı hedeflemektedir (setav, 2017’den düzenlenmiştir).
1. Kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında İpek Yolu’nun önemi nedir?
Cevap
: Çok önemli bir rolü vardır. Kültürlerin, fikirlerin taşınması, aktarılması anlamında önemli bir işleve sahiptir.
2. Ülkelerin Çin ile iş birliği yapmak istemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap
: Çin 2000’li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte ciddi bir ekonomik büyüme performansı sergileyen bir ülke olduğundan diğer ülkeler Çin ile işbirliği yapmak istiyorlar.
3. Modern İpek Yolu Projesi hangi alanlarda yatırım girişimlerini içermektedir?
Cevap
: Modern İpek Yolu projesi, ilk defa 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping tarafından Kazakistan ziyareti sırasında “Bir Kuşak Bir Yol” adıyla açıklanmıştır. Bu proje, adını tarihî “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve modern “Deniz İpek Yolu” terimlerinin kısaltmasından almıştır
4. Entegrasyon ne demektir?
Cevap
: Entegrasyon, insanların bir toplumla bütünleşmesini, o topluma uyumunu anlatmak için sık sık kullanılan bu sözcük kısaca anlamı bütünleşme ve uyumdur. Örneğin; Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin Alman toplumuyla uyumu. Entegre ise, sanayi, teknoloji ve planlama alanında kullanılır. Bu kavramın anlamı bütünleşmektir. Entegre olmak ise, bütünleşmek ve uyum sağlamak anlamında kullanılmaktadır.
5. Modern İpek Yolu Projesi’nin günümüzde Türk ekonomisine etkileri neler olabilir?
Cevap
: Türkiye ise proje içerisinde belirlenmiş alanlardan Çin-Merkez ve Batı Asya koridoru üzerinde yer almaktadır. Türkiye’nin de dâhil olduğu 65 ülkeye yayılan bu proje, 4,4 milyar insanı ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %40’ını kapsamaktadır. Etki alanı bu denli büyük olduğu için proje, uluslararası toplum tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.
6. Tarihî İpek Yolu ile Modern İpek Yolu arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?
 
Üst Alt