7.Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Kazanımları ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
2 yıl 9 ay 19 gün
Konular
18
Mesajlar
4,816
Çözümler
1
Tepkime puanı
360
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

10.7.1. Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder.


a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen anlamlara değinilir.

b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini idare etmenin millet sistemi sayesinde mümkün olduğu vurgulanır.

10.7.2. Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.

a) Fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin yaşadıkları toplumsal değişimler üzerinde durulur.

b) Osmanlı şehir ve mahallelerindeki çok kültürlü sosyal hayat (panayır ve şenlikler, dinî törenlerin günlük hayata yansımaları, yemek kültüründeki çeşitlilik, kıraathane/kahvehane ve bozahane kültürü, kıyafetlerdeki çeşitlilik) üzerinde durulur.

10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.

Osmanlı Devleti'nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.

a) Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde Lonca Teşkilatının ve narh uygulamasının rolüne kısaca değinilir.

b) Loncaların toplumsal hayat ve mesleki eğitimdeki yerine değinilerek Osmanlı şehirlerindeki başlıca meslek grupları ele alınır.

c) Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde başlıca ticaret mekânları (liman, kervansaray, pazar yeri, bedesten ve kapan) açıklanır.

10.7.5. Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik hizmetler) değinilir.

b) Sosyal hayatta vakıfların faaliyet alanlarının çeşitliliği farklı vakfiye örnekleri üzerinden ele alınır.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Konuyu Başlatan
Katılım
2 yıl 9 ay 19 gün
Konular
18
Mesajlar
4,816
Çözümler
1
Tepkime puanı
360
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni

7.ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.​

Ümmet ve millet kavramlarına değinilerek farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini idare etmenin millet sistemi sayesinde mümkün olduğu vurgulanır.10.7.2.Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.​


a)Öğrencilerin, fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin yaşadıkları toplumsal değişimi analiz etmeleri sağlanır.

b) Öğrencilerin, Osmanlı şehirlerindeki mahalle merkezli sosyal hayat unsurlarını (panayır ve şenlikler, dinî törenlerin günlük hayata yansımaları, yemek kültüründeki çeşitlilik, kıraathane/kahvehane ve bozahane kültürü, kıyafetlerdeki çeşitlilik) değişim ve süreklilik açısından analiz etmeleri sağlanır.10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini açıklar.​

Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.​

a) Loncaların toplumsal hayat ve mesleki eğitimdeki yerine değinilerek Osmanlı şehirlerindeki başlıca meslek grupları kısaca ele alınır.

b) Osmanlı ekonomik sistemi içerisindeki başlıca ticaret mekânlarına (liman, kervansaray, pazar yeri, bedesten ve kapan) ve Osmanlı yönetiminin tüketici ve üreticiyi korumak için uyguladığı yöntemlere (narh, denetim ve ihracat yasakları) değinilir.10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar.​


a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik hizmetler) değinilerek faaliyet alanlarının çeşitliliği vakfiye örnekleri üzerinden kısaca ele alınır.

b) Öğrencilerin, vakıf sistemine yönelik geçmişteki ve günümüzdeki uygulamaların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmaları sağlanır.
 
Üst Alt