• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2011-2012 Tarih Eğitim Bölgesi Zümresi

benan

Kalfa Üye
Üye
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
74
Tepkime puanı
6
Puanları
8

İtibar:

2011–2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI M.E. B. …………….. İLİ 3.EĞİTİM BÖLGESİ TARİH GRUBU SENE BAŞI ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Zümre Tarihi ve Saati: 13 Eylül 2011 saat 10.00
Zümre Yeri: ……………………………… Lisesi
Toplantı:1

GÜNDEM MADDELERİ NİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
1.2. Toplantıya katılan zümre öğretmenleri İstiklal Marşını okudu. Ardından Zümremiz 13.09.2011 tarihinde salı günü ……………………………….. başkanlığında saat 10.00’de ………………… Lisesinde toplandı. Yoklama yapılarak, yukarıdaki gündem maddeleri görüşmeye başlandı. Zümre yazmanlığına ………………………… seçildi.

3. 2010–2011 öğretim yılı I.Dönem Zümre toplantı tutanağı okundu. Zümre başkanı …………………………. alınan kararların isabetli olduğunu belirterek bu kararların bu dönemde de uygulanmasını istedi. Birinci dönem alınan kararlar ışığında bu yılki zümrenin diğer maddelerine geçildi.

4. İnkılap Tarihin de yeni müfredatının bu sene uygulanacağı ifade edildi. Talim ve Terbiye Kurulunun 10/12/2010 Tarih Ve 228 Sayılı Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında belirtilen esaslara uygun olarak, 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” esas alınarak yapılacağı belirtildi.

5. Yıllık plan ve günlük ders planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar konusunda Gazi sosyal bilimler lisesi tarih öğretmeni ……………… Tarih 10 seçmeli dersi için siyasi tarihin aynen verildiğini fakat kültür konularının ayrıntılı şekilde verildiğini belirtti. Tarih 11’ler de kitabın bulunmasından dolayı sıkıntıların ortadan kalktığı görüş birliğine varıldı.
Anadolu Öğretmen Lisesi Tarih öğretmeni …………………….. 12.sınıflar da seçmeli Tarih dersinin okutulduğu bunun okul zümresine göre belirlediklerini ifade etti. Okul-Dershane birlikteliğinin sağlanması için dershaneye giden öğrencilerin okul da uygulanan kurallardan farklı olarak esnek davrandıkları, milli eğitim tarafından denetlenmesi gerektiğini Anadolu Öğretmen lisesi Tarih öğretmeni ..........................belirtti.

6- Tarih dersinin amaçları
I-Genel amacı: Mücahit Armağan söz alarak Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin amaçlarında belirtildiği gibi Türk Milliyetçiliğine Bağlı, Vatan ve Milletini seven T.C’nin Temel İlkelerine bağlı ve sorumluluklarını bilen Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılması gerektiğini belirtti.
II-Özel Amaçları: Öğrencilere Tarih boyunca Türk Milletinin Bağımsızlığına düşkün, her türlü güçlüğü yenebilecek şartlara haiz ,Vatan ve millete faydalı olarak yetişmelerinde gerekli olacak bilgilerle donatmak olduğu belirtildi.

7. Öğretim metotlarına dair, Akıllı tahtaların Fatih projesi kapsamında ………………… Anadolu Öğretmen lisesinde kullanılacağını ifade edildi. Zümre başkanı ..........................3 yıldır ..........................lisesinde kullanıldığını ve başarıyı artırıcı bir materyal olduğunu belirtti…………… genelin de Akıllı tahta kullanımıyla ilgili hizmet içi proğramının açılması istendi.

8.Ödev konularının okulların durumuna göre okul zümre öğretmenlerince belirlenmesine karar verildi. Ödevlerin cd olarak tesliminde bir problem yaşanmadığı ayrıca tarih setlerinin okutularak özetinin ödev olarak toplanmasının da faydalı olduğunu ..........................ifade etti.

9. Klasik yazılılarda çok sorulu ve kısa cevaplı yazılı yapmaya dikkat edilmesi soruların net ve anlaşılır olmasına karar alındı. Yazılıların klasik yazılı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru-yanlış şeklinde yapılması, sınav soruları hazırlanırken görüş alışverişinde bulunulması, 4.9.2010/27692 RG EYLÜL 2010/2636 TD Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğindeki değişikliklerin gözden geçirilmesi ..........................tarafından istendi. Sözlülerin sınıf içinde verilmesine önem verilmesi ve sınıf içinde ve dışında güzel davranışlar sergilemesi, bir konuda okulu temsil etmesi ve başarı elde etmesi durumunda da sözlü notu olarak değerlendirilmesi, derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arttıracağı kararı alındı.
Öğrencilere verilen Performans görevleri ve bunların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler mutlaka Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarla uyumlu olmalıdır. Öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini istenecektir. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları dersin uygulanması açısından önemlidir. Öğrencinin tarihî bir konuda araştırma yapıp yapamayacağını doğrudan gözlemleyebilmenin en etkili yolu öğrenciye araştırma yaptırmasını sağlamakla gerçekleşir diyerek ..........................sözlerini tamamladı ve üyeler de bu kararlara katıldı.

10. Başarıyı artırmak adına, hızlı okuma kurslarının okullar da profesyonel kişiler tarafından verilmesinin öğrencilerin başarısını artırıcı etkisi olduğu belirtildi. Ayrıca önemli fakülteler için tarih sınavının zorunlu olması tarih derslerine olan önemi artıracağı üzerinde görüş birliğine varıldı.

11. Bölge de uygulanan deneme sınavları ile ilgili, öğrencilerin deneme sınavlarına alaka göstermediği aynı zaman da dershanelerin de sınav yapmasının bunun üzerinde önemli rol oynadığı Gazi sosyal bilimler lisesi tarih öğretmeni ..........................tarafından ifade edildi. Sınavların daha dikkatli zamanlamasının iyi ayarlanması ve gönüllülük esasına uygun hareket edilmesi istendi.

12. Diğer zümre öğretmenleri ile görüşme konularının belirlenmesi:
İşbirliği yapılacak konular Dersler:
a.Din ve İnsanlık tarihi …………………… Din K. Ve A. Bil. Öğrt.
b.Türkler ve Müslümanlık……………… Din K.ve A.Bil. Öğrt
c.Hz. Muhammed’in hayatı……………….. Din Ki ve A.Bil.Öğrt.
d.Atatürkçülük konularında……………… Milli Güvenlik Dersi Öğrt.
e.Sanat Tarihi konularında …………………Resim-İş Dersi Öğrt.
g.Kültür,dil ve edebiyat konularınde……… Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.
h. Ordu konusunda…………………………Milli Güvenlik Dersi Öğret.
ı.Düşünce,felsefe konularında… …………..Felsefe dersi zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verildi.


13. Öğretmen, öğrenci, veli ilişkilerine dair ,öğrencilerin ev ortamının görülmesinin faydalı olduğunu belirten Gazi sosyal bilimler lisesi tarih öğretmeni ..........................böylece problemlerin yerinde çözüldüğünü ve öğrencinin değerli hissedildiğini belirtti. Veli toplantıların da yapılacak anketler doğrultusunda velilerin ev ziyaretlerini isteyip- istemedikleri sorularak düşüncelerinin öğrenilmesinin faydalı olduğunu ..........................belirtti. Veli toplantılarına katılımın azlığı vurgulandı bir daha ki toplantı da çözüm önerilerinin belirtilmesi istendi.

14. ÖNERİLER
a- OKULA ÖNERİLER: Eğitim materyalleriyle ilgili hizmet içi kurs talep edilmesi istendi. Milli bilincin uyandırılması adına Yalvaç,Burdur ve Çanakkale gezilerinin yapılmasının teşvik edilmesi istendi.
2- EĞİTİM BÖLGESİ KOORDİNATÖR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖNERİLER: 12.sınıflarda seçmeli tarih derslerinin konulmaması veya öğrenci görünüşüne bakılması istendi.
3- MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖNERİLER: Milli eğitim müdürlüğünün tüm kurumlarından (otopark,sosyal tesis,vb. ) istifade edilmesi istendi.Ayrıca Ermeni sorunu ve Çanakkale zaferi ile ilgili yazıların tarih öğretmenleri dışında diğer branş öğretmenlerine çıkarılması istendi
4- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖNERİLER: ÖSYM’nin önemli bölümlere girişte tarih sınavını zorunlu hale getirmesi talep edildi.

15.Zümre Başkanı ..........................2011–2012 Eğitim ve öğretim yılı vatana millete hayır ve başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verdi.
 

benan

Kalfa Üye
Üye
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
74
Tepkime puanı
6
Puanları
8

İtibar:

Bir hafta boyunca 2011-2012 eğitim bölgesi zümresi aradım internette sonunda kendim hazırladım.İnşalah faydalı olur.
 

komanchi

Acemi Üye
Üye
Katılım
15 Ocak 2010
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

İtibar:

ArkadaŞlar dershane İÇİn yillik plan ÖrneĞİne İhtİyacim var. Acİl...
 
Üst Alt