• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2009–2010 Öğretim Yılı Demokrasi Ve İnsan Hakları Dersleri Yıl Sonu Zümre Öğretmenleri Toplantı Tuta

zeynel1964

Acemi Üye
Katılım
23 Eyl 2009
Mesajlar
2
Best answers
0
Puanları
0
#1
2009–2010 ÖĞRETİM YILI MERSİN ANADOLU LİSESİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSLERİ YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI


Karar No:3
Toplantı Tarihi; 18.06.2010
Toplantı yeri: Öğretmenler odası

Toplantı Saati: 12.00
Zümre Başkanı: Hanifi ÇİRKİN

Toplantıya katılanlar; Zeynel Abidin GÜRSOY


Zümre toplantısının amacı, dönem sonu demokrasi ve insan hakları derslerinin genel amaçlarının, ilke ve yöntemlerinin, Yıllık planların uygulanmasının ve yıl sonu değerlendirilmesi.
GÜNDEM MADDELERİ


1- Açılış Yoklama
2-1739.Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un okunması
3- 2009 – 2010 öğretim yılı ikinci dönem zümre öğretmenler toplantı kararlarının değerlendirilmesi
4- 2009 – 2010 öğretim yılı ikinci kanaat döneminin değerlendirilmesi-Öğrenci Başarıların değerlendirilmesi.
5- Başarısızlığın nedenleri ve başarıyı artırma konusunda alınacak tedbirlerin görüşülmesi,
6- Atatürkçülük konularının değerlendirilmesi.
7- Ders araç-gereçlerinin kullanımı

8- Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
9-Ölçme ve değerlendirmenin görüşülmesi
10- Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi,2009-2010 öğretim yılı konularının bitirilme durumunun görüşülmesi
11- Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI


1- Zümre Başkanı Hanifi ÇİRKİN toplantıyı 2009-2010 öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçirilmiş olmasının mutluluğuyla toplantıyı açtığını ifade etti. Toplantıya zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü.
2- 1739 Sayılı M.E Temel Kanunu,1790 S.T.Dergisi Zeynel Abidin GÜRSOY tarafından okundu. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, İdari yönetmeliğin zümre öğretmenleri ile ilgili 77. Maddesi, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 2146 sayılı Tebliğler Dergisindeki Tarih dersinin genel amaç ve açıklamaları okundu.

3- 2009 – 2010 öğretim yılı ikinci dönem zümre öğretmenler toplantı kararlarının değerlendirilmesine geçildi ve kararlar incelendi. Zeynel Abidin GÜRSOY tarafından okunan kararlara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Birinci dönem ve ikinci dönem alınan kararlar ışığında yılsonu zümresi gerçekleştirildi.

4- 2009 – 2010 öğretim yılı ikinci kanaat dönemi Demokrasi ve insan hakları dersinde başarının %100 olduğu Zeynel Abidin GÜRSOY tarafından ifade edildi. Başarının derslerde iyi olduğu ancak bu başarının korunması ve geliştirilmesi için neler yapılabilir üzerinde konuşmak gerektiğini belirtti.

Zeynel Abidin GÜRSOY öğrencilerin okumaya karşı istekli ve hevesli olduklarını haberleri izlemelerinin derse karşı isteklendirmeyi arttırdığını ifade etti. Öğrencilerin böylece derslerden kopmadığını ve gelecek Dönemde bu isteklendirmenin devamının sağlanması gerektiğini belirtti.
5 - Gelecek dönemlerde de başarının arttırılabilmesi için neler yapılabileceği görüşülerek aşağıdaki ilkeler tespit edilip karara bağlandı;


• Konularla ilgili kavramların sınıfta açıklanması,
• Daha çok resim, kart, harita ve atlaslardan yararlanılması,
• Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları verilmesi,
• Öğrencilere özgeçmişleri ile ilgili ödevler verilmesi,
• Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.
• Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.
• Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,
• Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.
• Derse geçmeden önceki konunun kısaca tekrar edilmesi.
• Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması, bunun içinde proje ödevlerine ağırlık verilmesi.
• Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

Zümre başkanı Hanifi Çirkin, öğrencinin disiplinler arası ilişki kurabilmesinin gerekliliğini belirterek böylece ülkemizde demokrasi bilincinin gelişeceğini ifade etti. Zeynel Abidin GÜRSOY, öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, güdümlü tartışma, rol yapma, anlatım-soru-cevap yöntemlerinin uygulandığını, grup çalışması, gezi çalışması uygulanamadığını ifade etti. Dersin eğlenceli hale getirilmesi için slayt çalışmalarının, karikatür ve fıkralarla dersin desteklendiğini belirtti.

6 – 2104.2433.2457.2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk ilk ve inkılâplarının konuların incelenmesi ve derslerde işlendiği görüldü. Atatürk ilk ve inkılâplarının konulara yansıtılmasına titizlik gösterildiği tespit edildi.
Zeynel Abidin GÜRSOY 2488 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının ünitelere dağılımını okudu.

7- Ders araç-gereçlerinin kullanımında Zeynel Abidin GÜRSOY okulda teknolojiden yararlanıldığını öğrenciler tarafından hazırlanan slayt gösterilerinin yapıldığını ifade etti.
8- Dönem ödevlerinin değerlendirilmesinde ise öğrencilerin aldıkları ödevleri getirdiği başarılı çalışmalar yaptıkları ve ödevlerin öğrencilere iade edildiği ifade edildi.

9 – Ölçme ve değerlendirmenin görüşülmesi
Yazılıların klasik yazılı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, Doğru-yanlış şeklinde yapıldığı,
sınavların ortak yapıldığı,makale yazmaları istendiği böylece sınıflar arası başarı ve başarısızlığın tespit edildiği belirtildi. Yapılan yazılı sınavda başarı % 100 olduğu görüldü ve ders müfredatını yetiştirmede sorun olmadığı görüldü.Sözlü notlarının ise ders içi etkinliklere göre verildiği sonucun öğrenciye hemen söylendiği ifade edildi.
10- Zümre öğretmenlerinin yıllık plana uygun oldukları gözlenmiştir. Konuların bitirildiği tespit edilmiştir.
11- Başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiği tespit edilerek toplantı sona ermiştir.Zeynel Abidin GÜRSOY
Tarih Öğret.

UYGUNDUR

Hanifi ÇİRKİN OKUL MÜDÜRÜ
 
Üst Alt