2.Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Ünitesi Kazanımları ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
2 yıl 9 ay 19 gün
Konular
18
Mesajlar
4,816
Çözümler
1
Tepkime puanı
360
Puanları
83
Yaş
53
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni

2.ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)​


10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.​


Başlıca siyasi gelişmeler olarak Koyunhisar Muharebesi (1302), Bursa’nın Fethi (1326), Palekanon Mu- harebesi (1329), İznik’in Fethi (1331), İzmit’in Fethi (1337), Karesi Beyliği’nin alınması (1345), Çimpe Kalesi’nin alınması (1353), Edirne’nin Fethi (1363), Çirmen Muharebesi (1371), I. Kosova Muharebesi (1389), Niğbolu Muharebesi (1396), Ankara Savaşı (1402), Fetret Devri (1402-1413), Varna Muhare- besi (1444) ve II. Kosova Muharebesi (1448) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

10.2.2. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.​

a) XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu çevresindeki jeopolitik durum açıklanarak Osmanlı Beyliği’nin kuru- luşuna ve hanedanın köklerinin Oğuz Türklerine dayandırıldığına değinilir. Konu ile ilgili detaylı anlatım yapılmaz.

b) Öğrencilerin, Osmanlı Beyliği’nin sınırlarının genişlemesinin farklı fetih yöntemleri ve politikalar (Türkmen göçleri ve gaza siyaseti) izlenerek uzun sürede nasıl gerçekleştiğini analiz etmeleri sağlanır.

10.2.3. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.​


a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında, Balkanlar’daki toplulukların yaşadığı iç çekişmelerin (dinî, siyasi, sosyal) etkisi ile Osmanlı idaresinin gayrimüslimlere sunduğu imkânlara değinilir. Öğrencilerin, aynı dönemde Avrupa ülkelerindeki farklı inanca sahip olan insanların yaşam koşullarını bu imkânlarla mukayese etmeleri sağlanır.

b) Rumeli’deki fetihlerin kalıcı olmasında rol oynayan demografik güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân politikasının önemine değinilir.

c) XIV. yüzyıldan itibaren Balkanların Türk yurdu olmasıyla Rumeli Türklüğünün doğduğu vurgulanır.

10.2.4. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder.​


a) Osmanlı Devleti’nin beyliklere yönelik politikalarındaki değişime değinilir.

b) Öğrencilerin, Türk dünyasındaki liderlik mücadelesini Yıldırım Bayezid ve Timur örneği üzerinden ele alarak bu mücadelenin Anadolu’daki yansımalarını sebep ve etki açısından analiz etmeleri sağlanır.

c) Fetret Devri’ne ve Osmanlı siyasi birliğinin yeniden sağlanmasına değinilir. Bu bağlamda Türk varlığının devamı için devletin gerekliliği vurgulanır.

ç) Sebep ve etkileri bağlamında Şeyh Bedreddin Olayı’na değinilir.

d) Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren Türkçeyi resmi yazışma dili olarak kullandığı ve bilim dili haline getirdiği vurgulanır.
 
En çok görüntülenen
Son konular
Üst Alt