• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2. dönem tarih dersi ilçe zümresi

senaünal

Acemi Üye
Üye
Katılım
25 Mayıs 2009
Mesajlar
6
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
37

İtibar:

umarım işinize yarar.
.......... İLÇESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI
TARİH DERSLERİ II.DÖNEM OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI NO: 2
TOPLANTI TARİHİ: 10.02.2010
TOPLANTI YERİ: ÇAN LİSESİ

GÜNDEM MADDELERİ


1. Açılış ve Yoklama
2. 2009-2010 Öğretim yılı birinci döneminin genel değerlendirilmesi (Planlar-eğitim-Öğretim-Ölçme Değerlendirme-Ödev Zümre Toplantıları-Eğitici Çalışmalar vb.)
3. Eğitim öğretim programlarında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine ilişkin görüş ve öneriler
4. Eğitim bölgesi, öğretim programları ile öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öneriler.
5. Başarı değerlendirme sınav sonuçlarına göre öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi
6. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumlarının değerlendirilmesi,karşılaşılan öğrenci sorunları,bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm önerileri.Öğrencilerin başarılı olması konusunda alınacak önlemler.
7. Öğretmenlerin mesleki eserler ile eğitim öğretim alanında yeni gelişmelerden bilgilendirilmesi için görüş ve öneriler
8. 2009-2010 öğretim yılı ikinci dönem için eğitim araç ve gereçlerine ilişkin donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
9 .Dilek ve temennilerGÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1,Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Sena ÜNAL ’ın başkanlığını yaptığı toplantıda,okul zümre başkanları;Cavit DENİZ;Özkan UĞUR,Biray AĞCABAY; İrfan ACAR,Mehmet KONU ve Aynı TOZLU ’nun hazır bulunduğu görülmüş ve belirlenen gündem maddeleri görüşülerek şu kararlar alınmıştır.

2. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı genel değerlendirmesi yapıldı.I dönem zümrede alınan kararların , bütün zümre öğretmenleri tarafından uygulandığı tespit edildi. Ödev konularının ilgili dersin programına uygun olarak açık ve anlaşılır şekilde tespit edilmesi öğrencilerin sınıf ve bilgi seviyelerinin göz önünde bulundurulmasının önemine değinildi.

3. Eğitim bölgesinde ders programlarının ve derslerin birbirine paralel yürütülmesi , uygulama birliğinin oluşturulması konusunda sorunlar ve bunlara ait öneriler ortaya konuldu.

Çan Anadolu Lisesi Öğretmeni Biray AĞCABAY öğretmenler arasında bilgi akışı paylaşımının sağlanması gerektiğini zümre olarak bunu önemli ölçüde başardığımızı söyledi.Bu doğrultuda; diğer branş öğretmenlerinin de yardımının ve önerilerinin alınmasına karar verildi.

4. Eğitim bölgesinde eğitimin daha olumlu sonuçlar vermesi için bölgedeki bütün okulların kaynak alışverişinde bulunmasına karar verildi.

Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için, her konu sonunda test tekniğine başvurulması gerektiği söylendi. İrfan ACAR söz alarak,okulların kendi içlerinde deneme sınavları yapmasının öğrenciyi ÖSS sınavına hazırlamada etkili olduğunu söyledi.

Sena ÜNAL; Meslek lisesi öğrencilerinin deneme sınavlarına önem vermediklerini bu nedenle bu tür sınavların meslek liselerinde amacına hizmet etmeyeceğini söyledi.

Bu doğrultuda zümre öğretmenleri tarafından şu kararlar alındı.


a)Öğretmen daima derse hazırlıklı girmelidir.
b)Öğretmen sınıfa girerken öğretmenlik vasfına uygun bir kıyafetle girer, yoklama yapar
c)Öğrencilerin derse ilgi ve katılımı sağlanmalıdır
d)İşlenen yeni konulara ilişkin çıkabilecek yeni sorular ve çıkmış ÖSS soruları öğrencilere yöneltilecektir
e)Sınıf tahtasının kullanımına özen gösterilmelidir.Harita kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
f)Öğrencilerin ders araç ve gereçleri yanlarında bulunmaları sağlanmalıdır.
g)Dersle ilgisi olmayan öğrencileri kazanmak , problemleri gidermek için önlemler alınmalıdır.
h)Öğretmen, dersi sürekli teftiş edilecekmiş gibi gerekli evrakları yanında bulunmalıdır.
ı)Her yarıyılda enaz bir sınavın ortak yapılması gerektiği
i)Ders dışında da öğrencilerin öğretmenlerinin yanına gelerek soru sormaya cesaretlendirilmeleri gereği vurgulandı.
j)Yazılı sınavlarından sonra sınav başarılarının bir çizelgeye çıkarılması az cevaplanan konuların tekrarlanmasının önemi anlatıldı.

5. Yeni sınav sistemine göre düzenlenen deneme sınavlarının öğrenciler açısından faydalı olacağı belirtildi. Bu doğrultuda yapılan deneme sınavlarına katılan öğrencilerin başarı durumlarının takip edilmesine ve sınav sisteminin öğrencilere tam olarak aktarılabilmesi için rehber öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi.

6. Çan Lisesi Öğretmenlerinden İrfan ACAR öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin durumu ile ilgili rehber öğretmenlerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.Öğrencilere kahvaltı etme alışkanlığının kazandırılmasını istedi.Aynı TOZLU;Okul çevrelerinin emniyetçe denetlenmesini,kahvehanelere öğrencilerin girişinin engellenmesini,sigara yasağının etkin denetlenmesini,internet kafelerinin ve oyun salonlarının sıkı bir şekilde denetlenmesini istedi.

7. Özkan UĞUR ; MEB yayınevi ,Üniversitelerin yayınları,T.T.K.,A.T.D.Y.K.Yay.,Kültür Bakanlığı yayınevi eserlerinin okul kütüphanelerine gönderilmesiyle öğrenci ve öğretmene yeni kaynak yaratılabileceğini temel kaynak sıkıntısının giderilmesi gerektiğini ve öğretmen arkadaşların alanları ile ilgili yayınları yakından takip etmelerinin öğretimin kalitesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

8. Mehmet KONU,çağdaş bir eğitim için okullarda tepegöz,slayt makinesi,projeksiyon makinesi ve bilgisayar laboratuarı olması gerektiğini söyledi.

9. Başarılı ve sorunsuz bir dönem geçirilmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

seyithüseyin

Acemi Üye
Üye
Katılım
10 Eylül 2009
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
36

İtibar:

teşekkürler...
 
Üst Alt