• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

18.yüzyıl siyasi olayları ve ıslahatları - Etkinlik

munutu

Usta Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
2,469
Puanları
63
18.yüzyıl etkinliği

A) Aşağıdaki cümleleri uygun/doğru kelimelerle doldurunuz.

• Sıcak denizlere inmek ………… *‘nın önemli dış politikalrındandır.
• Belgrad Osmanlı Devleti’nin elinden ilk kez …………………. Antlaşması ile çıkmıştır.
• Halkı Müslüman olan ilk toprak kaybımız ……………….’dır.
• 1718 Pasarofça Antlaşması sonrası başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanına kadar süren dönem …………………...’dir.
• Osmanlı Devleti’nin gerileme devri ……… yılında imzalanan …………… Antlaşması ile başlar ve Kırım’ın tamamen elimizden çıkmasına neden olan 1792 ………….. Antlaşması ile son bulur.
• 1774 ……………………. Antlaşması 18. yüzyılda imzaladığımız en ağır antlaşmadır.
• Mühendihane-i Bahr-ı Hümayun …………………… döneminde kurulmuştur.
• İlk Türk matbaası …………………….. tarafından ……….. yılında kurulmuş ve bu matbaada ilk olarak * * * …………………. Basılmıştır.
• III. Selim dönemi ıslahatlarına ……………………… adı verilir.
• Osmanlı’da ilk yabancı resmi dil ………………….’dır.

B) Aşağıdaki soruları verilen madde miktarınca cevaplayınız.

* Osmanlı Devleti’nin 18.yüzyıldaki genel siyaseti nedir?
* * * * * * -
* * * * * * -
* III. Selim Dönemi Islahatlarını yazınız?
-
-
-
-
-
* 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerini yazınız?
-
-
-
-
* Gerileme Döneminde Avusturya ile imzalanan antlaşmaları yazınız?
-
-
-

* 18. yüzyılda Kırım’ın kaybedilmesine neden olan antlaşmalar nelerdir?
-
-
-

C) Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D” yanlış ise “Y” şeklinde belirtiniz.

( * * *) İlk geçici elçilikler I. Mahmut Döneminde açılmıştır.
( * * *) İlk daimi elçilikler III. Selim Döneminde çılmıştır.
( * * *) İlk Devlet matbaasının adı Matbaa-i Amire’dir.
( * * *) İlk Türk matbaasında akli eserlerin yanı sıra dini eserler de basılmıştır.
( * * *) II. Mustafa Gerileme Dönemi padişahlarındandır.
( * * *) I. Abdülhamit Döneminde Ulufe alım satımı yasaklanmıştır.
( * * *) III. Selim Patrona Halil isyanı ile tahttan indirilmiştir.
( * * *) Lale Devri padişahı III. Ahmet’tir.
( * * *) I. Mahmut Döneminde Esham uygulaması başlatımıştır.
 
Üst Alt