• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

11. sınıf Boşluk doldurma etkinliği

R.Sayar

Usta Üye
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
TARİH 11. SINIF ETKİNLİKLER

A-Boşluk Doldurma
1- Eski Türk devletlerinde devlete …………………adı verilmekte idi..

2- İlk Türk devletlerinde hükümdara genel olarak…………………..…….unvanı verilirdi

3- Türklerde halkın tamamı savaştığı için ve her Türkün asker sayılması dolayısıyla Türklere ……………………denir..

4- Devleti ikili sisteme göre yöneten Türk devleti ……………….……………………dır.

5- Türklerin savaşlarda sahte geri çekilme ve düşmanı çembere alarak yok etme taktiğine………………...…………denir.

6- Türklerde ordu komutanlarına …………………….denirdi.

7- Göktürklerde hükümdarı koruyan seçme muhafız birliklerine …………………………….denirdi.

8- İlk Türk devletlerinde düşman ülkelerine akın ve keşifler yapan birliklere ……………………. Adı verilirdi.

9- İlk Türk devletlerinde hükümete …………………….denirdi.

10- İlk Türklerde Hükümet başkanı yani vezire ……………………denirdi.

11- İlk Türk devletlerinde Hükümdarın eşine ……………………denirdi..

12- Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devleti …………………………….devletidir.

13- Gaznelilerde Vezirlere ……………………………denirdi

14- Türk-İslam devletlerinde saray 3 bölümdür. A- ……………………..B-……………………C-………………….

15- Karahanlılarda saraya …………………….. Selçuklularda saraya…………………………………….denir.

16- Türk-İslam devletlerinde sarayı yöneten görevlilere ………………………denir.

17- Selçuklularda Şehzade öğretmenlerine .......................................denir.

18- Selçuklularda sarayı ve hükümdarı koruyan askerlere …………………………………….adı verilir.

19- Osmanlı hükümdarları en çok ………………… , ………………….. ve ……………..ünvanını kullanmışlardır.

20- Osmanlılarda küçük yaştaki Hıristiyan çocuklarının Müslümanlaştırılıp devlet işlerinde kullanılması sistemi………..

21- Osmanlılarda Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise …………………………………….denir.

22- Osmanlılarda Eyaletleri yöneten valilere ……………………………………denir.

23- III.Selim dönemi ıslahatlarına genel olarak……………………………………denir.

24- Tanzimat Fermanın ilan edilmesini sağlayan Sadrazam……………………………………………..dır.

25- Osmanlı Devletinde yazışma işlerini yürüten en önemli Divan üyesi…………………………….dır.

26- Bağdat’ta ilk büyük İslam üniversitelerini kuran Selçuklu veziri ………………………………..dür.

27- Selçuklularda Kale kuşatmalarında kaleye tırmanan düşmanlar üzerine yağ döken askeri sınıf………………..……dir.

28- Osmanlılarda 17. yy dan itibaren Divan toplantılarının yapıldığı sadrazam konağına……………………..denir.

29- İlk Osmanlı anayasası ……………………………..dir.
 
Üst Alt