• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 10 10. Sınıf Tarih Çalışma Soruları

By_sosyalog

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
3 Kasım 2015
Mesajlar
135
Tepkime puanı
2,568
Puanları
93
Yaş
41

İtibar:

10. Sınıf Tarih Çalışma Soruları
S-1)XIV.yüzyılda Avrupa’daki dini ve siyasi çatışmalar Osmanlı’nın gelişip güçlenmesini nasıl etkilemiştir?
S-2)Coğrafi konum devletlerin büyümesindeki etkisini yazınız.
S-3)XIV.yy.’da Asaya ve Avrupa’da bulunan devletleri yazınız.
S-4)Feodalite Avrupa’nın siyasi yapısını nasıl etkilemiştir?
S-5)Anadolu Türkmen beyliklerinin birbirleri ile mücadele etme nedeni nedir?
S-6)Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgede siyasi durum nasıldı?
S-7)XIV.yy.’ın başlarında Osmanlı Beyliği için avantaj sağlayacak siyasi durum neydi?
S-8) Osmanlı Beyliği’nin gelişip güçlenmesinde bulunduğu coğrafi konum ne gibi rol oynamıştır?
S-9)Osmanlı’nı gelişip güçlenmesinde fetih anlayışının oynadığı rolü belirtiniz.
S-10)Ahi teşkilatı nedir? Osmanlı Beyliği’nin gelişip güçlenmesinde ne gibi etkisi olmuştur?
S-11)Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’daki Diğer Türk beylikleri arasındaki mücadele katılmamasının olumlu etkisi nedir yazınız.
S-12)Koyunhisar Savaşı’nın neden ve sonuçlarını yazarak önemi hakkında bilgi veriniz.
S-13)Bursa’nın fethi Osmanlı ekonomisini nasıl etkilemiştir?
S-15)Osmanlı Beyliği’nin gelişip güçlenmesinde etkili olan faktörleri yazınız.
S-16)XIV yy.’ın başlarında Avrupa’nın siyasi durumu hakkında bilgi veriniz.
S-17) XIV yy.’ın başlarında Anadolu’da kurulan Türkmen Beylikleri’nin o rtak amacı ne idi?
S-18)Osmanlı Devleti Osman Gazi ile aşiretten beylik sürecine, 0rhan Gazi ile de beylikten devlet olma sürecine girmiştir. Bu değişimi ortaya çıkaran gelişmeler nelerdir?
S-19)Kuruluş Dönemi’ndeki Osmanlı fetih politikasının büyümeye etkilerini değerlediriniz.
S-20)Hoşgörü politikasının Osmanlı’nın gelişip güçlenmesindeki etkisini yazınız.
S-21)Çimpe Kalesi’nin alınmasının Osmanlı Devleti açısından önemi nedir?
S-22)Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçiş aşamalarını maddeleyerek yazınız.
S-23)Osmanlı Devleti’nde başkentin Bursa’dan Edirne’ye taşınmasının nedenini yazınız.
S-24)Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçerek ilerlemesi, Edirne’yi alması, Balkan devletlerini nasıl etkilemiştir?
S-25)Edirne’nin alınması hangi askeri ve siyasi gelişmenin sonucudur?
S-26)Edirne’nin alınmasının sebeblerini ve sonuçlarını yazınız
S-27)Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin Batı yönlü fetih politikası çerçevesinde Haçlı ittifakı ile yaptığı savaşları belirterek bu savaşların nedenlerini, sonuçlarını ve Osmanlı tarihi açısından ifade ettiği önemi yazınız.
S-28)Osmanlı’nın batı yönünde ilerlemesini hızlandıran gelişmeleri yazınız.
S-30)I.Murat döneminde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hakimiyetini güçlendiren gelişmeler nelerdir?
S-31)Osmanlı’da İskan siyasetinin amacı nedir?
S-32)Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı sonrası Anadolu’daki topraklarının önemli bir kısmını kaybetmesine rağmen Balkanlarda toprak kaybetmemesinin nedeni nedir?
S-33)İskan Politikası nedir?
S-34)Karesi Beyliği’nin Orhan Bey döneminde ortadan kaldırılmasının Osmanlı tarihi acısından sonuçlarını ve önemini belirtiniz.
S-35)Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştıran etkenler nelerdir?
S-36)Yıldırım Bayezid İstanbul’u kaç defa niçin kuşatmıştır ve kuşatma hangi faktörler nedeni ile başarısız olmuştur?
S-37)Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul kuşatmaları esnasında yapılan bir antlaşmada Osmanlı’nın Bizans’a siyasi üstünlüğünü kabul ettirdiğini kanıtlayan yaptırımları belirtiniz.
S-38)Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatmasının siyasi ve dini gerekçelerini belirtiniz.
S-39)Abbasi halifesinin Niğbolu Savaşı sonrası elde ettiği askeri zaferden sonra Yıldırım Bayezid’e verdiği (Sultan-ı İklim,i Rum unvanını dönemin koşulları açısı değerlendiriniz.
S-40)I.Murat döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çerçevesinde ne gibi çalışmalar yapıldı?
S-41) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çerçevesinde Kuruluş Dönemi’nde Osmanlıyı en fazla uğraştıran Türk beyliği hangisidir?
S-42)Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasının Bizans açısından sonuçlarını değerlendiriniz.
S-43)Yıldırım Bayezid’in Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama konusundaki çabaları o dönemde hangi devletleri rahatsız etmiştir?
S-44)Ankara nerede ne zaman olduğunu yazarak bu savaşın nedenlerini ve sonuçlarını maddeler halinde belirtiniz.
S-45)Fetret Dönemi nedir? Nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.
S-46)Şeyh Bedrettin İisyanın nedenlerini ve sonuçlarını yazarak önemi hakkında bilgi veriniz.
S-47)Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtma nedenleri nelerdir?
S-48)0smanlı kuruluş döneminde ilk deniz savaşını hangi padişah döneminde kimlere karşı yapmıştır?
S-49)Osmanlı Devleti’nin Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılan ilk deniz savaşında başarısız olmasını nedenleri nelerdir?
S-50)Edirne-Segedin Antlaşması ölü doğan uygulanamayan bir antlaşmadır. Bu durumun nedenini belirtiniz.
S-51)I.Murat’ın Veraset sisteminde nasıl bir değişiklik yapmıştır.
S-52)Sanacağa Çıkma geleneğinin hangi padişah döneminde başlatıldığını ve hangi padişah döneminde kaldırıldığını yazınız.
S-53)şehzadelerin sancaklarda görev almasının Osmanlı devlet yönetimine katkıları nelerdir?,
S-54)Osmanlı padişahlarının mutlak hakimi olmasına rağmen yetkilerinin sınırsız olmadığının kanıtı nedir?
S-55)Osmanlı’nın kuruluş döneminde hükümdarların kullandığı unvanları yazınız
S-56)Osmanlı’nın kuruluş döneminde Ülkenin idari birimlere ayrılmasını nedeni nedir?
S-57)Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçişte ortaya çıkan farklılıklar nelerdir?
S-58)Aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi veriniz
Pençik Sistemi, devşirme sistemi, Veraset, Subaşı, Zeamet, Tımar, Has, Kadı, Gaza, Mutesip, Emin, Bedesten, Kapan Hanı
S-59)Eyalet Askerleri ile Kapıkulu askerlerini karşılaştırarak aralarındaki farkı maddeler halinde yazınız.
S-60) Tımar sisteminin Osmanlı Devleti açısından idari- askeri ve ekonomik bakımından sağladığı faydaları yazınız.
S-60)Osmanlı Ordu şemasını çizerek bu şemada yer alan kavramlar hakkında bilgi veriniz.
S-61)Osmanlı Toprak sistemi şemasını çizerek bu şema üzerinde yer alan kavramlar hakkında bilgi veriniz.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
Aynı Kategoriden Son Konular
  • 10.Sınıf Ödevi
  • Tarih 10.2.1 Çalışma Soruları
  • Tarih 10 Çalışma Soruları
  • Tarih 10 Çalışma Soruları
  • Üst Alt